Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Slezské Rudoltice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Slezské Rudoltice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Ing. Mojmír Pargač - starosta
Petr Pargač     - místostarosta
Bc. Jitka Pargačová  - účetní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Slezské Rudoltice

ulice a čp. 64
PSČ 793 97

Obec Slezské Rudoltice

Telefon: 554 656 105    
Kancelář starosty: 554 625 834 mobil: 776  693 906
       
       
E-mail:

podatelna.sl.rudoltice@seznam.cz,

slezskerudoltice@seznam.cz (starosta)

Internet. stránky: www.slezskerudoltice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Slezské Rudoltice 64

PSČ 793 97  Slezské Rudoltice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad

 Slezské Rudoltice čp. 64
 PSČ 793 97    Slezské Rudoltice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí  6.30 - 11.00 h   12.30 - 17.00 h

Čtvrtek   6.30 - 11.00 h

Středa    6.30 - 11.00 h   12.30 - 17.00 h

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 554 656 105
   
Kancelář starosty
Tel: 554 625 834
Mobil: 776 693 906
e-mail: slezskerudoltice@seznam.cz

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.slezskerudoltice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna.sl.rudoltice@seznam.cz

4.8.

Další elektronické adresy

slezskerudoltice@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

název banky a.s. Česká spořitelna
číslo účtu/kód banky:1848175339/0800

6.

00296333

7.

DIČ

CZ00296333

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

 Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 - v listinné podobě možno nahlédnout v úřední hodiny na OÚ Sl.Rudoltice

Rozpočet na rok 2017 - v listinné podobě možno nahlédnout v úřední hodiny na OÚ Sl.Rudoltice

Rozpočet na rok 2018 a následující roky, střednědobé výhledy- viz odkaz vlevo Rozpočty obce

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu

- žádost o povolení kácení a ořezu dřevin (278.25 kB)

- přiznání k místnímu poplatku ze psů (351.92 kB)

- návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (416.68 kB)

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Sl.Rudoltice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Obecně závazné vyhlášky a právní předpisy uveřejněny v menu vlevo záložka Služby veřejnosti

 

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Sl.Rudoltice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 50,- Kč

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Sl.Rudoltice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Rok 2010

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 1 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

  Rok 2011

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 3 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2012

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2013

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 2 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2014

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 1 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2015

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 4 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2016

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 4 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2017

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 7 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2018

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2019

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 3 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2020

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2021

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2022

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 2 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

Rok 2023

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace - 1 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění soukromých údajů - nejsou
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou