Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

                                                                                                           

2010

 

POČASÍ

 

Nový rok začal beze sněhu a mrazu. Ale hned v následujících dnech se ochladilo a začalo sněžit. První sníh napadl 3. ledna a postupně po troškách připadávalo. Větší sněhová nadílka byla 8. ledna kdy začalo sněžit v dopoledních hodinách a během dne a noci se sněhová pokrývka dostala skoro k 50 cm. Tato sněhová kalamita dostala název „Daisy“. Během dalších dnů se teplota pohybovala těsně okolo 0°C, takže během dne docházelo k menšímu odtávání a večer opět k přimrzávání, což způsobovalo problémy nejen na cestách, ale především na střechách domů. 22. ledna se prudce ochladilo. Noční teploty klesly až k – 20°C a denní teploty byly okolo -10 °C. Toto počasí vydrželo až do konce měsíce. Postupně se trošku oteplilo a denní teploty se pohybovaly okolo 0°C. V lednu byl velký nedostatek slunečných dnů.  I únorové počasí bylo chladné  se stálou pokrývkou sněhu. Od poloviny února docházelo k postupnému oteplování. Noční teploty se pohybovaly ještě pod nulou, ale denní teploty vystupovaly na 0°C a tím začalo odtávání sněhu a ledu. K prudší oblevě došlo ke konci měsíce a sníh zmizel během pár dní. Počátek března byl proměnlivý, slunné a teplejší dny střídaly dny se sněhovými přeháňkami a mrazem. Ráno, 15. března nás opět překvapila sněhová pokrývka. Přes noc nasněžilo 10 cm sněhu. Během dne částečně odtál, ale další den opět připadávalo. Zima se stále bránila a nechtěla skončit. Ještě další dva dny byly sněhové a poté konečně přišlo jaro. První jarní dny byly krásné a slunečné s teplotami mezi 15°C – 20°C. Tento teplotní výkyv doslova probudil přírodu. Rozkvetly jarní kytky a také na rybník přiletěly labutě. 29. března se vyhrabala z hlíny suchozemská želva paní Rajnochové. Začátek dubna byl aprílový. Jeden den krásně slunečný a další den se smíšenými srážkami deště se sněhem. V letošním roce velikonoční pondělí 5. dubna bylo velice deštivo a chladno. Denní teploty nedosahovaly ani 10°C. 10. dubna začalo týdenní období deště. Dokonce první velká bouřka byla již 15. dubna, která byla doprovázená velkým přívalovým deštěm. Poslední týden v dubnu byl velmi teplý. Denní teploty s pohybovaly okolo 20°C. Poslední dubnový den byl skoro letní. Odpoledne se teplota vyšplhala až k 26°C. Tím ale krásné a teplé jarní dny skončily. Následující den, 1. května začalo pršet a také se ochladilo. I v dalších dnech bylo stále deštivo. V půli měsíce nám neustále deště a přibývající voda začaly nahánět strach. Velmi se také ochladilo. Denní teploty nedosahovaly ani 10°C. Toto chladné a deštivé počasí bylo celý květnový měsíc. Až teprve začátkem června se oteplilo, dešťové srážky ustaly a nastaly krásné slunečné dny. V první dekádě měsíce padaly teplotní rekordy. 10. a 11. června byly teploty vyšší než 30°C a noční okolo 20°C. Červenec začal velmi teplým počasím. Léto se ukazovalo v plné kráse. Bylo slunečno s teplotami okolo 30°C. Celý měsíc byl velmi teplý, jen zřídka došlo k bouřce, ale to díky velmi vysokým teplotám. I srpnové počasí u nás bylo pěkné. Srážky byly sice častější, ale u nás nezpůsobovaly žádné komplikace.  (V severozápadních Čechách byly povodně.) Teploty byly do 25°C. Začátkem září došlo k

                                                                                            

prudké změně. Ochladilo se(15°C) a bylo dosti deštivo. Teplé dny byly většinou jen jeden dva a opět se ochladilo. Babí léto nastalo na konci měsíce, kdy teploty dosahovaly ke 20°C a začal krásný a barevný podzim. Říjnové dny byly hodně střídavé. Jeden den krásný slunečný a další den skoro dušičkový s teplotou těsně nad nulou. Ke konci měsíce začalo už na horách sněžit a také u nás se ochladilo. Teploty v krásných dnech byly jen do 10°C a noční klesaly až k -4°C. Listopad byl teplotně nadprůměrný. Dokonce 13. listopadu jsme naměřili 18°C a noční teploty byly okolo 10°C. Byly ale velmi silné větry, které způsobovaly výpadky elektrického proudu. V polovině měsíce došlo ke změně, ochladilo se a bylo deštivo. 29. listopadu napadl první sníh. Za celý den ho bylo asi 20 cm. Další den se prudce ochladilo. Noční teploty byly až -10°C a i denní dosahovaly k -10°C. 1. prosince odpoledne začalo opět silně chumelit. Prosinec byl od samého začátku skutečně velmi mrazivý a bohatý na sněhové srážky. Teploty klesaly až z -20°C a sněhu stále přibývalo. V půli měsíce došlo k menší oblevě, která trvala jen tři dny a už se zase prudce ochladilo a sněžilo. Díky velmi silnému větru došlo k tomu, že Rudoltice byly doslova odříznuty od světa (17. a 20. prosince opět). 22. prosince byla další obleva a vánoční svátky byly na blátě. Teprve 27. prosince začalo opět sněžit a mrznout. Mrazy byly opět velmi silné a dosahovaly k -15°C. A i s tímto počasím skončil rok 2010.

 

 

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

OBEC SLEZSKÉ RUDOLTICE

 

Zastupitelstvo obce:

starosta: Martina Jalamasová – předseda výboru pro kulturu

místostarosta : Jaroslav Strýček – předseda výboru pro sport

členové: Libor Švehla – předseda kontrolního výboru

              Bronislav Kostiha – předseda finančního výboru

              Romana Rajnochová – předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

              Stanislav Zemba

              Oldřich Křemen

              Martin Glejtek

              Petr Pargač – člen výboru pro sport

Žádné změny nenastaly v pracovní době a nezměnily se ani úřední hodiny.

 

Volby

Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstva obce a první kolo senátních voleb. Další kolo senátních voleb bylo 22. a 23. října. Volební místnost byla opět v jídelně základní školy.

Ve volbách do zastupitelstva obce letos bylo zaregistrováno 10 volebních stran.

 

Nové zastupitelstvo obce:

Starosta: ing. Mojmír Pargač

Místostarosta: Stanislav Zemba

Členové: Tomáš Zemba – předseda výboru pro kulturu a SPOZ

                Martina Jalamasová

                Milan Šamaj

                Petr Pargač – předseda kontrolního výboru

                Georgios Jalamas – předseda finančního výboru

                                                                                                   

                Oldřich Křemen

                 Jaroslav Strýček – předseda výboru pro sport

 

Veřejně prospěšné práce  

Veřejně prospěšné práce byly vykonávané od 1. 4. 2010 – 31. 10. 2010. Zaměstnáno bylo celkem 11 pracovníků, z toho 2 byli určeni pro TJ Slezské Rudoltice.

Veřejná služba

Pro občany dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírají sociální dávky obec zřídila institut veřejné služby k 1.1.2010. Občanům, kteří se této služby účastnili byly vypláceny sociální dávky ve zvýšené dávce. Za rok 2010 tuto službu vykonalo 14 občanů a na zvelebení obce odpracovali 1426  hodin.

 

 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE

 

ROZPOČET

 

Příjmy                  6 759 100,- Kč

Výdaje                11 148 300,- Kč

 

Financování  -  zůstatek účtu z roku 2009           4 731 200,- Kč

                         Splátka vodovodu III. Etapa        - 342 000,- Kč

                                                         -----------------------------------

Financování celkem                                              4 389 200,- Kč

 

 

 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

V období let 2006 – 2010 Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v téměř všech nájemních bytech a byla započata rekonstrukce komínů. Byly opraveny vnitřní omítky, provedena výmalba nebytových prostor bytových domů a bylo opraveno odvodnění bytového domu č. p. 27 a 28. Došlo k výměně střešní krytiny na bytovém domě č. p. 41, byly opraveny střechy a vnější omítky hospodářských budov u bytovek č.p. 7, 8, a 9.

Stavební úpravy v bytech na vlastní náklady nájemníka s následnou slevou na nájemném ve výši prokazatelných nákladů, které jsou využity k výměně oken, byly provedeny dosud ve 12 bytech z toho 2 v letošním roce.

 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

V období let 2006 – 2010 postupně došlo k celkové rekonstrukci zdrojů světla, byla provedena komplexní obnova místní sítě veřejného osvětlení  k Novému dvoru, zavedeno bylo osvětlení k bytovkám č. p. 94, 95, 96, 41, 7, 8 a 9 a k místnímu kostelu.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Z důvodu ukončení činnosti kotelny bytového domu č. p.116 a 117 odkud bylo nakupováno teplo pro školu, došlo v období prázdnin tohoto roku z prostředků obce ke zbudování elektrokotelny. Bohužel se nepodařilo zajistit financování zateplení objektu a výměny oken.

 

                                                                                                    

MULTIFUNKČNÍ DŮM – STARÁ ŠKOLA č. p. 64

 

Smlouva o dílo na rekonstrukci akce „Multifunkční areál Slezské Rudoltice“ byla podepsána 24. 5. 2010 s firmou EKOBAU INVEST a.s. Hradec nad Moravicí.

Náklady z rozpočtu obce v roce 2010 činily 1 809 747,82 Kč, dotace z Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko činily 4 379 136,78 Kč.

ZÁMEK

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla přidělena dotace ve výši 168 000,- Kč na částečné krytí nákladů na průvodce a kulturní akce pořádané na zámku na sezónu 2010 a 2011 a dotace ve výši 504 980,- Kč na vybudování a vybavení turistického apartmánu v budově zámku. Rekonstrukce bývalého bytu správce na apartmán byla zahájena na podzim.

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

V období let 2006 – 2010 z dotačních i obecních prostředků byly realizovány opravy MK ve Slezských Rudolticích, v Koberně, v části Nového Lesa a v Pelhřimovech. Byly zpracovány rozpočty oprav MK na náměstí u autobusové zastávky (453 000,- Kč), MK v osadě Nový Les (6 045 000,- Kč) a MK z Koberna do Hrozové (5 150 000,- Kč).

 

POSKYTNUTÉ DOTACE

 

225 964,- Kč na výkon státní správy a školství

1 000,- Kč na pojistné veřejné služby

20 680,- Kč na volby do Parlamentu ČR

215 000,- Kč na opravu střechy zámku

30 680,- Kč na volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

53 600,- Kč na krytí DPH rekonstrukce místní komunikace Pelhřimovy

16 400,- Kč na neinvestiční náklady Sboru dobrovolných hasičů

5 102,- Kč na Sčítání lidu, domů a bytů

4 379 136,78,- Kč na rekonstrukci Multifunkčního areálu

226 723,- Kč na rekonstrukci místní komunikace Pelhřimovy

 

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

 

Potraviny okál

 

Prodejnu stále provozuje Vendulka Adamčíková. Jako prodavačka je i stále zaměstnána Stanislava Křemenová. Otevírací doba je PO – PÁ  7,30 – 12,00 a 14,00 – 16,00, v sobotu 7,30 – 11,00 a v neděli 9,00 – 11,00 hod. Prodejna je výborně zásobovaná a sortiment zboží se stále rozšiřuje. V tomto roce začali prodávat také vakuované čerstvé maso a různé masné výrobky. Prodejna i nadále nabízí také výměnu propanbutanových láhví.

V prodejně v tomto roce proběhla soutěž, do které bylo zapojeno mnoho prodejen v celé republice, (kdy se za nákupy v určité hodnotě sbíraly body). V této soutěži vyhrála naše občanka Vendula Michalisková a získala hlavní cenu automobil Renault.

 

 

 

                                                                                                   

CENY POTRAVIN

 

                                r. 2007                   r. 2008                             r. 2009             r. 2010

             chleba         21                      21                               21 Kč                 21 Kč
             rohlík           2                    2,50  -  2,10                   2,10 Kč              2,10 Kč
             máslo          38,50 Kč                25                               29 Kč                 35 Kč
             mléko         21                      13                               14 Kč                  14 Kč
             cukr            25                      21                               22 Kč                    20 Kč
             mouka        12                      12                               10 Kč                    10 Kč
             rýže            20                      29                               36 Kč                    29 Kč
             těstoviny      8                      12                               12 Kč                    12 Kč

 

Potraviny Eva

 

Prodejnu stále provozují manželé Eva a Zdenek Kořínkovi. Otevírací doba je PO 7,30 – 12,30, ÚT – PÁ  7,30 – 12,00  a  14,00 – 16,00, SO  7,30 – 9,30 hod. K žádné výrazné změně v tomto roce nedošlo.

Vinárna

Pohostinství stále provozuje Lukáš Pawlas. Jako číšnice pracují stále  Jana Kulová z Osoblahy, Jana Koudelková ze Slezských Rudoltic a nově také Marie Pšenčíková ze Slezských Rudoltic. Ve vinárně čepuje Ostravar 10°. V letních měsících nabízejí kopečkovou zmrzlinu.
Diskotéka „13Lucky Club“ je stále dosti navštěvovaná, ale také kritizovaná pro hlučnost.
V tomto roce p. Pawlas začal s výstavbou venkovního posezení pod střechou a také změnil vstup do vinárny.

Restaurace Jalamas

V restauraci  se během roku pořádalo několik tanečních večerů, v pracovní dny občas prostory využívají prodejci textilu a spotřebního zboží, v zimních měsících je využívaná část prostor pro stolní tenis veřejnosti.
V letních měsících je v oblibě posezení v zahrádce.
V restauraci čepují pivo Radegast 10°.

Restaurace u Kořínků

Restaurace je dosti navštěvovaná. Nabízejí rychlé občerstvení a v letních měsících nabízejí kopečkovou zmrzlinu. Čepují pivo Kozel 11° a Radegast 10°.
V tomto roce začali nabízet také ubytování.

Kadeřnictví

V srpnu tohoto roku začala provozovat kadeřnictví Petra Kelemenová z Liptáně. Otevřeno má každý lichý týden v úterý.                                                                                                  

Apartmány „U Loupežníka Hotzenplotze“

K dispozici jsou 2 plně vybavené apartmány pro celkem 8 lidí. Ubytování nabízí Eleni Zeichmann Pašasová.

 

Agroslužby Josef Duchoň

 

Firma podniká v rostlinné výrobě a autodopravě.

Počet zaměstnanců – 3 celoročně zaměstnání

-          5 sezónních – 8 měsíců

-          1 učeň

Výměra půdy je 650 ha a vše je to orná půda.

Žně v tomto roce začaly 12. 7. a skončily 16. 8.

Pro velkou nepřízeň počasí bylo zaoráno – 28 ha cukrovky a 80 ha máku.

V květnu bylo celkem 180 mm srážek (ani jeden den bez deště) a nelétaly včely, proto došlo k malému opylení řepky i ovocných stromů. Vlivem zamokření docházelo k uhnívání kořínků rostlin a tím byly nižší výnosy.

 

Výnosy plodin:

Pšenice ozimá        4,4 t

Ječmen ozimý        4,1 t

Řepka ozimá          2,2 t

Ječmen jarní           4,05 t

Kukuřice zrno        3 t

Kmín                      0,4 t

Pohanka                 0,3 t

 

V roce 2010 nebyly zakoupeny žádné nové stroje.

Byly zakoupeny bývalé garáže autodopravy v areálu JZD.

Průměrný výdělek byl 14 838,- (hrubá mzda).

 

 

 

 

Zemědělská výroba Michalis Mavropulos

Zemědělský podnik podniká v rostlinné i živočišné výrobě.

Počet zaměstnanců – 16 celoročně zaměstnaných
Celková výměra půdy je 914 ha, z toho 710 orná půda.
Žně v tomto roce začaly 10. 7. a skončily 31. 8. 2010.

Výnosy plodin:
Pšenice       4 t/ha
Ječmen       2,2 t
Řepka         1,6 t

Stav dobytka:
Hovězí dobytek 250 ks, z toho 100 ks krav.
Prasata 1700 ks, z toho 140 ks prasnic.

                                                                                                                                                                                                                    

V tomto roce nebyly zakoupené žádné nové stroje.
Tento rok byl velmi špatný.
Průměrný výdělek byl asi 15000,- (hrubá mzda).

 

Elektrolužby – Bronislav Kostiha

Živnostník poskytuje elektroslužby občanům i firmám.

Ve Slezských Rudolticích je také dosti drobných živnostníků v oblasti zednictví, lesnictví a zemědělské výroby.

HASIČI

V rámci výcviku se zúčastnili okrskové soutěže a 9-ti pohárových soutěží se střídavými výsledky. Ze 14-ti hodnocených družstev v okresní hasičské lize se umístili na 7. místě.
Pravidelně prováděli údržbu svěřené techniky, výzbroje a výstroje. Připravili obě svěřená vozidla na technické prohlídky a průběžně prováděli jejich údržbu a nutné opravu.
V rámci dětského dne v místní škole a školce  a v obci Rusíně provedli ukázky techniky.
Uspořádali dvě kulturní akce – stavění Máje a kácení Máje.

 

POLICIE

 

V katastrálním území obce Slezské Rudoltice došlo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ke spáchání 18-ti trestných činů a 28 přestupků. Především se jednalo o majetkovou trestnou činnost, maření výkonu úředního rozhodnutí, zanedbání povinné výživy a výtržnictví. Často nacházelo k narušení občanského soužití, zejména osob ze sociálně slabých rodin, kdy tato přestupková činnost je převážně páchána pod vlivem alkoholu.  V uplynulém období bylo provedeno několik policejních akcí se zaměřením na kontrolu veřejného pořádku, v celkem 9-ti případech bylo prováděno pátrání po hledaných osobách, dohled nad bezpečnosti a plynulostí silniční dopravy a rovněž bylo provedeno několik kontrol na podávání alkoholu nezletilým a mladistvým osobám.

Na několika základních školách byla provedena řada besed a praktických ukázek práce policie.

V rámci projektu „společné hlídky“ vykonávají společně s českými policisty službu také policisté Polské republiky.

LESY

Za rok 2010 mi nebyly podány informace.

Samovýrobu palivového dříví poskytuje také obec.

 

MYSLIVECKÉ SRUŽENÍ

Ve složení výboru nebyly v tomto roce žádné změny. Byli přijatí 2 noví členové a celkový počet je 32. Celková výměra honitby MS Slezské Rudoltice je 2196 ha. MS má 9 lovecky                                                                             upotřebitelných psů. 27. - 28. 11. proběhly zkoušky honičů, zúčastnilo se 12 psů.
Odstřel zvěře: Srnčí zvěř: 52 ks
                        Daňčí zvěř: 2 ks
                        Jelení zvěř: 1 ks
                        Černá zvěř: 86 ks.

 

VČELAŘI

Včelařský rok začal odběrem a vyšetřením na varoázu. Vyšetření dopadlo celkem dobře – varoáza byla v uspokojivé míře což předpokládalo úspěšný rok. Ztráty přes zimu byly minimální, ale jarní počasí bylo pro včely ne příliš vydařené, což se odrazilo i na výnosech, který byl proti minulým létům asi 1/3, v průměru 10 kg na včelstvo. Koncem února proběhla výroční schůze s volbou nového výboru. O práci ve výboru nebyl žádný zájem a tak zůstal starý výbor.
Předseda: Petrik
Pokladník: Paluzga
Členové: Křemen, Zátopek, Zemba, Kubačák, Pargač, Holková a 2 členové z Amalína – Skyva a Vaněček. Celkem zazimovali 116 včelstev.

 

KULTURNÍ DĚNÍ A ČINNOST SPOLKŮ

 

KULTURNÍ AKCE

 

V Polovině ledna opět začal kurz paličkování. V letošním roce se ženy scházely v bývalé základní škole.
Páteční odpoledne 5. března patřilo především dětem, které se přestrojily za různé maškary a přišly se pobavit na maškarní karneval, který pro ně nachystaly učitelky základní a mateřské školy. Byly pro ně přichystány zábavné soutěže se sladkými odměnami, diskotéka, bohatá tombola i občerstvení v bufetu. Rozhodně nejtěžším úkolem bylo vybrat nejhezčí masky.. Přesto neodešel nikdo smutný, protože odměnu dostala každá maska. Odpoledne se velmi pěkně vydařilo a všichni se dobře bavili.
Ve dnech 29. - 31. března proběhl ve školní jídelně základní školy  velikonoční jarmark. Učitelky mateřské i základní školy nachystaly s dětmi spoustu pěkných jarních výrobků.

30. dubna se opět stavěl na náměstí „Máj“. V letošním roce se sešlo hodně mladých mužů, kteří pomáhali stavět Máj a tím přebírali zkušenosti starších. Poté v zámeckém parku proběhlo „Pálení čarodějnic“. Bohužel tentokrát se slétlo málo čarodějnic, ale dětí, které se zúčastnily soutěží bylo hodně. Krásný podvečer přispěl k výborné atmosféře.
V pátek 7. května přichystaly učitelky základní a mateřské školy s dětmi maminkám oslavu ke Dni matek. Děti si připravily pro maminky vystoupení plné písniček a básniček, samozřejmě nechybělo přáníčko a dáreček z lásky. Poté se soutěžilo, tancovalo, nechybělo občerstvení  a pěkné dárky v tombole.                                                                                                       

 

9. května v zámeckém parku proběhl historický šerm. Zájem o toto vystoupení byl malý, díky velmi nepříznivému počasí.

29. května bylo tradiční „Kácení Máje“, kde samozřejmě nechyběla scénka připravená místními mladíky, tentokrát „z pláže s pobřežní hlídkou“. Večerní zábava se tentokrát nekonala, vzhledem ke špatnému stavu zámeckého parku, které způsobilo deštivé počasí trvající celý měsíc květen.

11. června za krásného letního počasí proběhl „Dětský den“. V tomto roce se konal na školní zahradě. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, jako překvapení byl skákací hrad a trampolína, také nechybělo kolo štěstí. Hasiči krásné odpoledne dětem zpříjemnili vodou a pěnou. Nabízené bylo také bohaté občerstvení – sladkosti, pití, kopečková zmrzlina a párek v rohlíku.

„Zámecká sezóna“ byla v letošním roce zahájená 5. června.

22. června v prostorách zámku proběhl „Absolventský koncert“ ZUŠ Města Albrechtic.

25. června v zámecké kapli koncertovali také studenti Janáčkovy konzervatoře a gymnázia z Ostravy.

17. července proběhl každoroční „Memoriál Achima Mavropulose“. Večer byla opět „Řecká zábava“, na které vystoupily Martha a Thena, ale tím bohužel díky nepříznivému počasí zábava skončila.

7. a 8. srpna proběhly oslavy 755 let založení obce Slezské Rudoltice. V těchto dnech byl koncert vážné a dechové hudby, divadelní a taneční vystoupení, ukázka mladých hasičů , autorská přehlídka šperků a oděvních doplňků a další doprovodné programy pro děti.

10. srpna od 10,00 hodin byl v zámku pořádán celodenní „workshop“ se zaměřením na výtvarnou dílnu, muzikoterapii, hlasovou dílnu a pohybovou a taneční dílnu.

„Pohádková obora“. Rudoltická stopa se připojila k výzvě Českých lesů a 21. srpna navštívili oboru, kde byl celodenní program nejen pro děti.

Tábor „Blažené Osoblažsko“ pořádán sdružením DUHA v letošním roce měl sídlo v zámku. Letos se zaměřili na mapování starých ovocných stromů na Osoblažsku. Také se zapojili do akce „O nejlepší Rudoltický koláč“, který se za velké účasti soutěžících konal v zámku 25. srpna. DUHA se také podílela na „Výročním sjezdu strašidel“, který každoročně ukončuje prázdniny. Konal se 27. srpna od 19,00 hod a připravená byla prohlídka zámku plná upírů a také sklepení, které patřilo tento večer čertům a čarodějnicím.

Poslední zářijovou neděli byla zámecká sezóna ukončena.

27. října proběhl "lampiónový průvod". Sešli jsme se u základní školy a s rozsvícenými lampióny se procházelo přes náměstí, kolem zámku a zámeckého rybníku, zámeckým parkem k vinárně, kde je socha Tomáše Gariqua Masaryka. Tam paní Blanka Kutálková měla krátký proslov, ve kterém krásně dětem vysvětlila, proč každoročně v tuto dobu je lampiónový průvod pořádán a co oslavujeme. Škoda jen, že v letošním roce byla velmi malá účast dětí a rodičů.

28. listopadu v zámecké kapli byly opět vánoční trhy. V letošním roce se nejvíce prezentovali naší spoluobčané se svými výrobky a také škola. Učitelky a děti ZŠ a MŠ měly připraveny program písní a básní.

17. prosince v kostele sv. Kateřiny ve Slezských Rudolticích byl vánoční koncert.

Silvestrovská zábava 31. 12. byla v restauraci Jalamas, v restauraci U Kořínka a také v zámecké vinárně.

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ČINNOST VÝBORU PRO KULTURU

 

Předsedkyně: Martina Jalamasová

Členové: Blanka Kutálková

               Tomáš Zemba

Rudoltická stopa – vedení Blanka Kubálková

24. 7.  honba za pokladem

21. 8.  výlet do obory

 

Zámecké muzicírování – vedení Martina Jalamasová a Blanka Kutálková

22. 6. Absolventský koncert ZUŠ Město Albrechtice

25. 6. Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

7. 8. barokní hudba Jistebnické 13

 

 

 

Různé

Březen – září  soutěž pro občany „Květy pro radost“

23. 4. zájezd občanů na Floru Olomouc

30. 4. Slet čarodějnic

7. – 8. 8. oslavy 755. let od založení obce
10. 8. umělecký workshop

25. 8. Rudoltický koláč – ve spolupráci s Hnutím DUHA Jeseníky

27. 8. výroční sjezd strašidel

27. 9. žehnání křížů

1. 10. drakiáda

Kurz paličkování, práce s pedigem a výrobky ze šustí pro veřejnost, účast paličkářek na výstavě v Prudniku (PL).

Výuka řeckých tanců pro veřejnost.

Vedení e-stránek Tomáš Zemba.

Návštěvnost na zámku byla 1010 návštěvníků včetně akcí pro veřejnost.

 

 

 

ČINNOST VÝBORU SPOZ

 

Předsedkyně: Romana Rajnochová

Členky: Křemenová Nataša

             Řezníčková Lucie

             Skupieňová Blanka

V roce 2010 navštívily 16 občanů, kteří oslavili své životní jubileum.

V tomto roce vítání občánků neproběhlo, protože do října bylo narozeno pouze jedno dítě, které bude uvítáno s dalšími narozenými v roce příštím.

 

23. dubna byl Obcí Slezské Rudoltice uspořádán zájezd na Floru do Olomouce, kde členky SPOZ pomáhaly s organizací zájezdu.

 

18. června 2010 proběhla v kulturním domě Beseda s důchodci. Této akce se zúčastnilo 30 důchodců. Děti ZŠ a MŠ měly připravené pěkné vystoupení. K tanci a poslechu hrála místní dechová hudba, členky SPOZ připravily malou tombolu a pomohly s přípravou občerstvení. I v tomto roce přijala pozvání spisovatelka Hana Juračková s manželem z Trojanovi.

 

                                                                                                   

 

ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU

 

Předseda: Bronislav Kostiha

Členky: Vlasta Kostihová

              Ludmila Šrubařová

Výbor se podílel na přípravě 5 rozpočtových opatření obce a při přípravě rozpočtu  obce na rok 2011.

Výbor se dále vyjadřoval k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2009, včetně zprávy o provedeném auditu obce.

 

 

 

VÝSTAVBA OBCE, DOPRAVA, SPOJE

 

POŠTA


Na poště pracuje jeden zaměstnanec s pracovní úvazkem 6 hodin.

Otevírací doba pošty:

Po  9,00 – 10,30         14,00  -  17,00

Út  9,00 – 10,30          14,00  - 15,00

St   9,00 – 10,30         14,00  - 16,00

Čt  9,00 – 10,30          14,00  - 16,00

  9,00 – 10,30         14,00  -  16,00

 

 

 

 

 

DOPRAVA

 

Autobusová doprava: v pracovní dny jezdí ze Slezských Rudoltic směrem do Města Albrechtic 8 spojů tam a 8 zpět. O víkendu je pouze 1 spoj tam a 1 zpět.

Vlaková doprava: v pracovní dny jezdí ze Slezských Rudoltic směrem do Třemešné ve Slezsku vlak 5x tam a 5x zpět. V sobotu jede vlak 4x tam i zpět a v neděli jen 3x tam a i zpět.

 

 

ŠKOLSTVÍ

 

ŠKOLA

 

Základní škola

 

Statutární zástupkyní školy je Mgr. Jana Čihánková a je zároveň učitelka. Další učitelkou je Mgr. Jarmila Anderová a Mgr. Lenka Stuchlíková. Vychovatelkou je Jana Adamopulosová.

 

Školní rok                    2006/2007     2007/2008     2008/2009   2009/2010    2010/2011

Počet žáků                         28                  26                   25                25                 25

 

                                                                                                    

 

Ve školním roce 2009/2010 třídnictví v I. třídě (1. a 2. ročník) měla Mgr. Jarmila Anderová, II. třídě (3. a 4. ročník) Mgr. Jana Čihánková.

V září 2010 do 1. ročníku nastoupili 4. žáci.

 

Prospěch žáků ve školním roce 2009/2010

                                                                      Prospěch

Ročník               Prospělo s vyznamenáním        Prospělo           Neprospělo          Průměr

1.                                 9                                          -                           1                      1,06

2.                                 3                                          2                           -                      1,31

3.                                 5                                          1                           -                      1,33

4.                                 4                                          2                           -                      1,48

Do 5. ročníku postoupili všichni žáci: 1 do ZŠ Osoblaha a 5 do ZŠ Město Albrechtice.

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2009/2010

PO – Zpěv s kytarou – Mgr. Jarmila Anderová – 6 žáků

ÚT - Angličtina – Mgr. Jarmila Anderová – 9 žáků

      - Tanečky – Jana Adamopulosová – 6 žáků

ST – Výtvarníček – Mgr. Lenka Stuchlíková – 13 žáků

ČT – ZUŠ – keyboard, flétna – uč. Vajdíková – 6 žáků

 

Školní knihovna

Školní knihovna je umístěna na chodbě v 1. patře budovy školy. Výpůjční doba je každý čtvrtek od 9,40 – 10,00 hodin, na požádání vyučujícími i žáky kdykoliv. Provoz školní knihovny zajišťuje vychovatelka Jana Adamopulosová. Školní knihovna obsahuje celkem 689 knih. V tomto školním roce bylo zakoupeno 25 nových knih.

Škola spolupracuje také s obecní knihovnou ve Slezských Rudolticích.

 

Školská rada

Za zřizovatele: Jaroslav Strýček

Za pedagogické pracovníky: Lucie Řezníčková

Za zákonné zástupce: Marie Zembová

 

 

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví, děti pravidelně pobývají na školní zahradě, pořádají výlety do blízkého okolí, a navštěvují plavecký bazén v Krnově. Mají zajištěn pitný režim, prodej školního mléka a mléčných svačinek. Škola se také přihlásila do programu „ovoce do škol“ .

Zákonní zástupci mají možnost navštívit vyučovací hodiny. 4x ročně jsou organizovány třídní schůzky a také schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků.

 

V tomto školním roce proběhla rekonstrukce podlahy v herně mateřské školy. Herna byla opatřena novou dřevěnou podlahou, dřevěnými posuvnými dveřmi oddělující hernu od vedlejší hrací místnosti. Byla zde provedena výměna starého osvětlení za nové zářivky. Herna bude využívána také základní školou pro výuku tělesné výchovy.

Třídy základní školy byly vybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Pro školu bylo získáno bezplatným převodem od Celní správy v Ostravě, deset počítačových sestav. Na školní zahradu byla zakoupena nová dřevěná sestava houpaček se zastřešenou skluzavkou.        

 

                                                                                                   

 

Mateřská škola

 

Ve školním roce 2009/2010 bylo přihlášeno 20 dětí.

S dětmi pracovaly dvě učitelky: Lucie Řezníčková a Dagmar Peters, která je zároveň zdravotník.

Provoz MŠ byl stanoven od 6,30 – 16,00 hodin.

Při práci s předškolními dětmi usilovaly učitelky především o to, aby byly dostatečně připraveny na vstup do 1. třídy. U dětí bylo rozvíjeno logické myšlení, paměť, postřeh, byly vedeny k samostatnosti, zdravé ctižádostivosti. Předškolní děti byly v měsíci červnu navštívit své starší kamarády na I. stupni základní školy. Předškolní děti měly také v obci vystaveno vlastní tablo s fotografiemi.

Děti mateřské školy se spolu žáky základní školy zapojovaly do všech akcí naplánovaných ředitelkou školy nebo Obecním úřadem Slezské Rudoltice.

 

 

Akce školy

Leden – zápis do 1. třídy „Z pohádky do pohádky“ – ZŠ

Únor – ZUŠ – divadelní představení „Masopust“ – ZŠ

Březen – Karneval

-          Recitační soutěž – ZŠ

-          Jarní focení dětí  - ZŠ a MŠ

-          Velikonoční jarmark – školní jídelna

-          Vystoupení dětí na Dni učitelů – MŠ

Duben – Beseda s hasiči Bruntál „Hasík dětem“ - ZŠ

-          Beseda s policií ČR – ZŠ

-          Beseda s hasiči Bruntál „Hasík dětem“ a ukázka techniky dobrovolných hasičů ze Slezských Rudoltic – ZŠ, zahrada

-          Den Země – ZŠ

-          SCIO Stonožka – testování žáků 3. ročníků – ZŠ

Květen – Setkání malotřídek na Malé Morávce v rámci projektu EU – Malá Morávka

-          Zábavné odpoledne ke Dni matek – ZŠ a MŠ

Červen – Společné focení dětí, prvňáčků – ZŠ a MŠ

-          Výzdoba zámku ve Sl. Rudolticích školními pracemi dětí – zámek

-          Zábavné odpoledne ke Dni dětí – školní zahrada

-          Vystoupení dětí na besedě s důchodci . kulturní dům

-          Školní výlet do ZOO Ostrava – Ostrava

-          Návštěva a prohlídka zámku ve Sl. Rudolticích – zámek

-          Sportovní olympiáda – ZŠ

-          Rozloučení s předškoláky v mateřské škole – MŠ

-          Slavností ukončení školního roku – ZŠ

Září – Zahájení školního roku – ZŠ

Říjen – Pasování předškoláků – MŠ

-          Pouštění draků – ZŠ

Listopad – Vánoční trhy – ZŠ a MŠ – zámecká kaple

               - Vánoční focení – ZŠ a MŠ

Prosinec – Mikulášská besídka – MŠ

-          Zdobení vánočního stromu na náměstí – ZŠ a MŠ

 

 

                                                                                                   

 

Školní družina

 

Služeb školní družiny využívají především dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů.

Školní družina má jedno oddělení pro 1. – 4. ročník. Přihlášeno bylo 22 dětí. Vychovatelkou byla Jana Adamopulosová. Provoz ŠD je od 12,00 do 16,00 hodin.

 

 

Školní jídelna

 

Školní jídelna připravuje pro děti mateřské školy obědy a svačinky, pro žáky základní školy a zaměstnance školy obědy. Dále zajišťuje pro mateřskou, základní školu a školní družinu pitný režim.  V rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro cizí strávníky a také vaří knedlíky pro občany na objednávku.

Děti MŠ ve věku 3 – 6 let s celodenní stravou (přesnídávka, oběd, svačinka) platily 26,- Kč.

Děti MŠ ve věku 7 let s celodenní stravou platily 27,- Kč.

Děti MŠ ve věku 3 – 6 let, kteří jsou bez svačinky platily 21,- Kč.

Děti MŠ ve věku 7 let bez svačinky platily 22,- Kč.

Děti ZŠ ve věku 7 – 10 let platily za obědy 20,- Kč.

Děti ZŠ ve věku 11 – 14 let platily za obědy 21,- Kč.

Cena obědu cizích strávníků byla 55,- Kč.

Vedoucí kuchyně a zároveň účetní je stále Romana Rajnochová.

Kuchařky i v tomto roce byly: Marie Moravcová a Marie Zembová.

 

O úklid v MŠ a ZŠ pečovaly Eva Johnová a Zdenka Dubcová.                                            

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

 

Výbor pro sport:

Předseda: Jaroslav Strýček

Členové: Petr Pargač, Jan Blažek st., Kamila Nitschová.

 

 

FOTBAL

Největší akci v tomto roce byl již IV. Ročník mezinárodního turnaje v minikopané žákovských mužstev „O pohár starosty obce“. Turnaj se konal poslední červnovou sobotu ve sportovním areálu v zámeckém parku. Této sportovní akce se letos zúčastnilo cca 90 hráčů, kteří reprezentovali KS Polonia Glubczyce (Polsko), jesenický okres zastupoval tým FC Tatran Wares Supíkovice, TJ Brumovice (okres Opava), z největší dálky přijeli na dvoudenní pobyt hráči TJ Sokol Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště) a z našeho okresu: Milovice nad Opavou, Olympia Bruntál, FK Slezan Osoblaha a domácí. Největší odměnou pro pořadatele a příznivce bylo celkové první místo, které obsadili hráči naší TJ Slezské Rudoltice.

Další velkou akcí byl 16. ročník fotbalového turnaje mužů „Memoriál Achima Mavropulose“, který se konal 17. července 2010 za účasti celků TJ Hošťálkovy, TJ Vítkovice- Svinov a TJ Slezan Jindřichov. Součástí této akce byl opět přátelský zápas bývalých hráčů TJ proti celku Řecké obce Krnov. Následovat měla řecko-česká taneční zábava a vystoupení Marthy a Teny Elefteriadu. Díky nepříznivému počasí byla akce přesunuta do prostor Lucky 13 Clubu.

 

 

                                                                                                   

 

V průběhu roku členové výboru organizačně zabezpečovali celkem 13 utkání mužů a 9 zápasů žáků v rámci mistrovských utkání okresního přeboru.

Na zvelebování areálu hřiště TJ se podíleli také p. Skupien a pí. Hrdinová, kteří byli přidělení v rámci VPP. Velké díky patří také některým občanům naší obce, kteří  pomáhali akce pořádat (Jiří Moravec st., Milan Šamaj ad.)

 

 

TENIS

16. 1. 2010 proběhl v restauraci Jalamas 2. ročník turnaje ve stolním tenis pro mládež a dospělé. Zúčastnilo se celkem 12 hráčů (dokonce i z jiných obcí).

Konečné pořadí:

 1. Kaňok Petr (Osoblaha)
 2. Štefl Jaroslav (Hrozová)
 3. Šamaj Milan
 4. Heglas Jakub
 5. Skyva Marek
 6. Strýček Štefan (Sl. Pavlovice)
 7. Schnaubelt Robin (Dolní Povelice)
 8. Strýček Jaroslav
 9. – 12. Kořínek Marek, Pargač Jiří, Pastorek Petr, Šamla Jiří (Hrozová).

 

27. 12. 2010 proběhl turnaj ve stolním tenise dětí do 15-ti let.

Konečné pořadí:

 1. Červenka David
 2. Moravec Tomáš
 3. Tichavský Michal
 4. Hvižď Roman
 5. Sopóci Filip
 6. Kalužnický Vlastimil
 7. Hažíková Marcela

 

 

KNIHOVNA

 

V tomto roce bylo v knižním fondu celkem 2525 knih.

Z toho: Naučné literatury: 471

            Krásné literatury: 2054

Vypůjčeno bylo celkem 2077 knih.

Registrovaných čtenářů k 31. 12. 2010 bylo 42 z toho 9 do 15-ti let.

Celkem bylo 171 návštěv v knihovně a 3 návštěvy na internet.

Knihovna je otevřena 6 hodin týdně – středa, pátek a sobota od 16,00 – 18,00 hodin.

Knihovnicí je stále Božena Jahodová.

 


FARNOST

 

(Informace mi v tomto roce nebyly poskytnuty.)

 

 

 

                                                                                                   

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

 

NEZAMĚSTNANOST

 

K 31. 12. 2010 bylo evidováno 89 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 43 žen. Průměrný věk nezaměstnaných byl v rozmezí 38 – 40 let.

 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

 

Ve zdravotnictví v naší obci se během roku nic nezměnilo. Nedošlo k žádnému zlepšení, ani ke zhoršení zdravotní péče. V příštím roce se očekává přestěhování ordinací do nové Multifunkční budovy.

 

 

OBYVATELSTVO

 

NAROZENÍ


Tichavský Tadeáš

Oračková (jméno dosud nepřihlášeno) 

Nekoranec Petr  (matka Barabášová Barbora)

Bílek Šimon

 

 

ÚMRTÍ

 

Tichavský Zdeněk 19. 1. 2010

Gogová Anna 15. 2. 2010

Michna Božík 10. 3. 2010

Blažek Jan ml. 16. 5. 2010

Kozáková Eugenie 1. 7. 2010

Nemecz Mihály 22. 8. 2010

Černíková Ludmila 7. 9. 2010

Michnová Božena 17. 11. 2010

Svatošová Anna 25. 12. 2010

 

 

SVATBY

 

Badinková Jana, Síkora Aleš  18. 9. 2010

Bartoníčková Marie, Chrenšť Zdeněk 12. 6. 2010

Kubačáková Kristína, Hažík Anton 2. 10. 2010

                                                                                                     

Hvížďová Renáta, Voltemar Tomáš 8. 5. 2010

Kolbeová Karolína (vdaná Brunclíková) 26. 6. 2010

Eleni Zeichmann Pašasová 21. 8. 2010

Iva Škerková (vdaná Balášová) 17. 7. 2010

 

  

OSÍDLENOST


Stav k 31. 12. 2010 byl 615 obyvatel.

Z toho děti do 15 let – 114

                  Dospělí  - 501

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

 

Co přinesl sníh?

8. ledna začalo sněžit. Během dvou dní napadlo 50 cm sněhu, ale v průběhu týdne se denní teploty pohybovaly jen okolo 0°C, což způsobilo mírné odtávání a v noci opětné přimrzávání. Na cestách se vytvořila ledovka, některé stromy nevydržely nápor a lámaly se, ale také střechy byly velice zatěžovány množstvím zmrzlého sněhu. Střecha na kravíně bývalého JZD, který již několik let chátral, se zbortila. Došlo k tomu 19. ledna.

V důsledku bohaté sněhové nadílky došlo v době tání také ke zborcení části střechy na zámku a poškození střešní krytiny na bytovém domě č.p. 7 Oprava střechy a promočených stropů zámku včetně výměny krovů byla hrazena z pojistky a byla provedena firmou Kučerik v době plánovaných oprav střechy zámku.

 

 

I konec roku byl velmi extrémní. Sněžení, mráz a k tomu silný vítr. 17. prosince byly Rudoltice odříznuty od světa. Došlo k zavátí cesty ze Slezských Rudoltic směrem na Horní Povelice. Silnice byla během dopoledne zprůjezdněná. V tomto směru také uvízl na kolejích úzkokolejný vlak, který musel být doslova postupně vykopán.

20. prosince došlo k dalšímu zavátí Slezských Rudoltic a tentokrát ze všech stran. Nebyla přístupná cesta od Horních Povelic, od Koberna  a ani od Hrozové. V tento den jsme byli zasypání až do odpoledních hodin.

 

A zase voda!!!

Květnové, velmi deštivé počasí opět vyvolalo povodně. Od 1. května začalo pršet a stále nepřestávalo. V půli měsíce začalo na území Moravy docházet k záplavám. Nejvíce bylo zasaženo území okolo Karviné a Bohumína. Postupně se voda rozlévala dále až  na jižní Moravu.

V naší obci k povodním nedošlo. Voda se udržela v korytě potoka, v nejhorším případě vyplavila sklepy a zahrady. Lidé ale opět zažili několik bezesných nocí, protože hlídali hladinu vody v potoce Lužná, která podle množství srážek neustále stoupala a následně pozvolna klesala. Nejméně 5 dní trvaly tyto výkyvy a poté došlo k většímu úbytku

 vody.