Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
2008
POČASÍ
 
Nový rok začal trochu mrazivě. Denní teploty se pohybovaly těsně pod bodem mrazu a noční teploty klesaly k – 10 °C. 7. ledna bylo velké náledí, které se udrželo ještě následující tři dny. Začalo také období velmi silných větrů. Výrazné oteplení přišlo 18. ledna, kdy denní teploty byly okolo 13 °C. Další dny byly s teplotami okolo 5 °C. Toto počasí bylo stejné do konce ledna. Únor nepřinesl žádnou výraznou změnu. Silné větry a teploty okolo 5 – 8 °C.  Jen v polovině února se ochladilo. Několik dní se noční teploty pohybovaly až k – 10 °C. Výrazná změna nastala ke konci února – oteplilo se. 24. února byla denní teplota až + 18 °C, což nám naznačovalo blížící se jaro. Následující dny byly také teplé, ale už ne tolik. První březnový víkend byl v celé republice silný orkán „Ema“. Naštěstí naši obec nijak zvlášť nezasáhl. Velikonoce v tomto roce byly dosti brzy. Velikonoční pondělí bylo 24. března a s nečekanou nadílkou sněhu. Dopoledne jsme stavěli sněhuláky a odpoledne sníh už mizel před očima. Během následujícího týdne se opět postupně oteplovalo. 31. března poprvé vykoukla ze země želva paní Rajnochové. Také přiletěli čápi. V dubnu bylo počasí průměrné. Nastalo jaro a již počátkem dubna kvetly některé ovocné stromy. Na konci měsíce se oteplilo až na 20 °C. 1. Máj byl chladný a deštivý. I následující dny byly podobné. Druhý týden v květnu už bylo krásně, s teplotami okolo 22°C. Na Žofii 15. 5. přišla první bouřka. Hřmělo celé odpoledne a večer, ale srážek bylo zanedbatelně. Zato další den po poledni přišla bouřka a přívalový déšť, kterému předcházelo krupobití. Kroupy byly v průměru 1 cm velké. Konec května byl krásný a teplý. Teploty byly letní okolo 25 °C. Tento ráz počasí vydržel a až začátkem června se trošku ochladilo a bylo deštivo. Občas nás překvapila bouřka a silný déšť. Také 15. června po poledni se Rudolticemi prohnala bouřka s krupobitím. Jak rychle přišla, tak rychle odešla. A konečně nastalo léto a také tomu odpovídající letní teploty. Červenec začal krásně. Teploty skoro třicetistupňové, modrá obloha. Ale už druhý týden se trošku ochladilo, ale hlavně zatáhlo a pršelo. Příroda déšť už potřebovala. Každý den byl jiný. Jeden chladnější a druhý zase horký a z něj velké bouřky. Právě taková byla neděle 13. července. Krásný letní den se změnil v další pohromu. Nekončící bouřka s obrovskými kroupami. I tropické dny v tomto roce byly. Na přelomu července a srpna se počasí umoudřilo, bylo nádherně, s teplotami přesahujícími třicet stupňů. Díky těmto vysokým teplotám došlo k další bouři s krupobitím. Škody na majetku nebyly, ale na úrodě byly značné. 15. srpna, díky silnému dešti, byl vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity. Naštěstí druhý den přeháňky ustávaly a I. SPA byl zrušen. Září začalo krásným počasím. Teploty byly stále dosti vysoké, okolo 25 °C, bylo krásné „babí léto“. 12. září se náhle ochladilo. Teploty klesly pod 15 °C, v noci skoro k nule a ani sluníčko nevysvitlo. Bylo škaredé, skoro listopadové počasí. Poslední zářijový víkend vysvitlo slunce, oteplilo se na příjemných skoro 20°C.  I říjen provázely dosti teplé dny. Teploty se pohybovaly okolo 15°C a místy dokonce stoupaly ke 20°C. Až ke konci října se postupně ochlazovalo. 24. října ranní teploty klesly na -1 °C. Jen pár dní bylo chladno a zase se oteplilo. Počátek listopadu byl krásný a teplý. Dušičkovému období počasí vůbec neodpovídalo, teploty stoupaly na 15 °C. První sníh napadl 22. listopadu. Byl to pouhý centimetr, ale během dalších dní stále trošku připadávalo. Na konci měsíce se opět oteplilo a sníh zmizel. Prosincové počasí bylo s teplotami okolo 0°C a stále beze sněhu. Konec roku byl mrazivý.
 
 
 
 
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
OBEC SLEZSKÉ RUDOLTICE
 
I v tomto roce na obci pracovali stejní zaměstnanci jako v roce minulém. Ani ve složení zastupitelstva obce nedošlo k žádné změně.
 
Zastupitelstvo obce:
starosta: Martina Jalamasová – předseda výboru pro kulturu
místostarosta : Jaroslav Strýček – předseda výboru pro sport
členové: Libor Švehla – předseda kontrolního výboru
              Bronislav Kostiha – předseda finančního výboru
              Romana Rajnochová – předsedkyně výboru pro občanské záležitosti
              Stanislav Zemba
              Oldřich Křemen
              Martin Glejtek
              Petr Pargač – člen výboru pro sport
Žádné změny nenastaly ani v pracovní době a nezměnily se ani úřední hodiny.
 
Veřejně prospěšné práce  (Rychlá rota)
 
V tomto roce bylo 10 zaměstnanců. Zaměstnáni byli od 7. 4. - 31. 10.
 
 
 
 
HOSPODAŘENÍ OBCE
 
ROZPOČET
 
Příjmy                   5 960 000,-
Výdaje                  8 118 400,-
 
Financování - zůstatek účtu z roku 2007           2 500 000,-
                         Splátka vodovodu III. Etapa        - 342 000,-
                                                         -----------------------------------
                                                                             2 158 000,-
 
 
 
MIMOŘÁDNÉ
 
Rok 2008 lze považovat za úspěšný, co se týče majetku obce a čerpání dotací z různých zdrojů.
Po mnoha jednáních se podařilo získat do vlastnictví obce budovu zámku v účetní hodnotě přes 7 milionů Kč a lesní půdu v zámeckém parku o rozloze 12,5 ha v účetní hodnotě téměř 1 milion Kč.
                                                                        
                                                                       
 
 
 
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 
-Byla přijata nová pravidla pro přidělování nájemních bytů v majetku obce, která nájemníkům umožňují zhodnocovat byty stavebními úpravami v přiměřené výši s nárokem na slevu na nájemném do výše uznatelných nákladů. Této možnosti bylo využito nájemníky převážně k výměně oken.
- Byla provedena rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v 16 bytech.
- Byly opraveny střechy na bytovém domě č. p. 41 a na hospodářských budovách u č. p. 7 a 9.
 
 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 
- S pomocí prostředků získaných dotací byly opraveny místní komunikace v osadě Koberno, odvodněna a zpevněna část místní komunikace „k vodárně“ a opraven most přes potok „k Bačovským“ .
- Také byla provedena oprava komunikace na náměstí a částečně v osadě Nový Les.
- Majetkově byla vyřešena část chodníku na náměstí, bohužel část ještě stále dořešena není pro nezájem vlastníka pozemku.
- Z rozpočtu obce byl vyčištěn příkop kolem komunikace od JZD.
 
 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 
- Z dotačních prostředků byla opravena místní síť veřejného osvětlení „ke statku“, která byla zničena padlým stromem při vichřici v srpnu 2008, kde byla část osvětlení obnovena po dlouhých letech.
- Dále byla provedena výměna zdrojů světla v osadě Koberno a v části Rudoltice.
 
 
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
- Příspěvek obce pro MŠ a ZŠ pokryl základní výdaje na provoz a dále bylo pořízeno vybavení školní kuchyně.
- Plánované podání žádosti o dotaci na vybavení MŠ a ZŠ nebylo podáno z důvodu nevhodnosti dotačního titulu.
 
 
 
POSKYTNUTÉ DOTACE
 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – odstranění povodňových škod na místní komunikaci v                   
                                                        Koberně – 2 666 000,- Kč
Moravskoslezský kraj – Odstranění povodňových škod na místní komunikaci ve Slezských
                                        Rudolticích - 150 000,- Kč
Moravskoslezský kraj – Projektová dokumentace – Multifunkční areál ve Slezských
                                       Rudolticích – 204 000,- Kč
Moravskoslezský kraj – Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v nájemních bytech
                                          200 410,- Kč                                                                        
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Obnova místní sítě veřejného osvětlení po vichřici –
                                                               211 000,- Kč
Moravskoslezský kraj – Zalesnění lesa po kalamitní těžbě – 58 500,- Kč
Moravskoslezský kraj – Věcné vybavení JSDH – 10 500,- Kč
 
Celkem - 3 500 410,- Kč
 
 
 
 
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
 
Potraviny okál
Prodejnu stále provozuje Vendulka Adamčíková. Během roku změnili pouze zaměstnance. Do konce října byla zaměstnaná jako prodavačka Alexandra Kretková a počátkem listopadu nastoupila Stanislava Křemenová. Pracovní doba zůstala zachovaná stejně jako předešlém roce. V tomto roce se jim podařilo otevřít již třetí prodejnu. Jednu, kterou mají v nájmu zde v Rudolticích, druhou ve Městě Albrechticích a třetí – samoobslužnou otevřeli v Lichnově.
Ceny potravin oproti konci loňskému roku u některých potravin klesly.
 
 
 
CENY POTRAVIN
 
                                r. 2006                      r. 2007                   r. 2008
             chleba         19     Kč                   21   Kč                   21 Kč 
             rohlík            1,5 Kč                     2   Kč                 2,50 - 2,10 Kč
             máslo          25     Kč                   38,50 Kč                25 Kč
             mléko         15     Kč                    21 Kč                    13 Kč
             cukr            24     Kč                    25 Kč                    21 Kč
             mouka          8     Kč                    12 Kč                    12 Kč
             rýže            15     Kč                    20 Kč                    29 Kč
             těstoviny      8     Kč                      8 Kč                    12 Kč
 
 
Potraviny Eva
V této prodejně nedošlo během roku k žádné zvláštní změně. Stále ji provozuje Eva Kořínková se svým manželem Zdenkem Kořínkem. Žádné jiné zaměstnance nemají, pouze v době své nepřítomnosti je zastupuje jejich dcera Lucie Kořínková.
 
 
Pohostinství Despina
Toto pohostinství bylo uzavřeno a to počátkem tohoto roku. Majitelka se odstěhovala.
 
 
 
 
Vinárna
Provozovatel Lukáš Pawlas se stále snaží pořádat různé akce. Vinárna je stále hodně navštěvovaná. Má zaměstnané již dvě číšnice – Janu Kulovou z Osoblahy a Janu Koudelkovou ze Sl. Rudoltic. V létě lidé využívají venkovního posezení a děti mají k dispozici houpačky.
 
 
Restaurace Jalamas
Návštěvnost této restaurace stále klesá. Již nejsou pořádané žádné akce, ani sobotní diskotéky. Velkou výhodou této restaurace je letní posezení ve stínu v zahrádce, které je dosti využívané. Výhodou je i uzavření zahrádky a tím i jistota, že děti, které si hrají na písku nemohou nepředvídaně vběhnout do cesty.
 
 
Kadeřnictví
Jako kadeřnice stále pracuje Jarmila Rousová z Osoblahy. Pracovní doba zůstala stejná jako v minulém roce.
 
 
 
Josef Duchoň
Zaměstnaní byli 3 stálí zaměstnanci a 4 sezónní (8 měsíců). Rozloha půdy je 654,99 ha a vše je orná půda. Žně začaly 18. 7. a ukončeny byly 20. 8. V tomto roce byl velký pokles cen komodit.
 
plodina                        ha                         výnos t
------------------------------------------------------------------------
Řepka ozimá                        111,63                        2,18
Ječmen ozimý                      100,95                        6,38
Pšenice ozimá                      118,85                        6,44
Ječmen jarní                         103,53                        4,32
Mák                                      102,87                        0,59
Cukrovka                                25,46                       49,20
Kukuřice zrno                         57,35                         6,30
Kmín                                       34,35                           -      dvouletka, sklizeň bude v roce 2009
 
Velkou zvláštností bylo krupobití, které se vyskytlo 3x na jednom poli.
Nové stroje pořízené v tomto roce:                                   
traktor 7495 MASSEY FERGUSON 190 K na úvěr ( 2 944 000,- Kč)
secí stroj LEMKEM 4,5 m záběr   (984 000,- Kč).
Průměrný plat (hrubá mzda) u stálých zaměstnanců byl 15 354,- Kč a u sezónních zaměstnanců byl 16 661,- Kč.
 
 
 
Zemědělská výroba Michalis Mavropulos
V roce 2008 bylo zaměstnáno 19 lidí. Rozloha půdy včetně luk a pastvin je 1093,27 ha. Žně v tomto roce začaly 10. 7. a ukončeny byly 19. 8. Výnosy byly průměrné.
Stav chovaného dobytka k 31. 12. 2008:
143 krav                                                                    
140 prasnic
4 kanci.
Průměrný plat zaměstnanců v tomto roce byl 16 000,- Kč.
 
 
HASIČI
 
Výjezdy:
15. 8. 2008 – zajišťovali nádrž u PČR při vyhlášení I. Stupně povodňové aktivity (SPA)
9. 10. 2008 – cvičení záchranného hasičského sboru (HZS)
Soutěže v požárním sportu mužů za rok 2008:
Okrskové kolo ve Vraclavku    2. místo
Pohárová soutěž – Bohušov       2. místo
                           - Osoblaha       3. místo
                           - Třemešná      5. místo
                           - Liptáň            9. místo - noční soutěž.
 
 
 
POLICIE
 
Počátkem roku byla budova pohraniční policie předána obvodnímu oddělení policie Města Albrechtice, která zde zřídila své detašované pracoviště. Služebna byla využívána jen několik dní v týdnu. Během tohoto roku z pohledů občanů došlo ke zvýšení kriminality. Na konci roku 2008 bylo rozhodnuto, že počátkem roku 2009 bude mít zde policie opět trvalé sídlo.
 
 
LESY
 
Na revíru stále probíhá rozpad uměle založených smrkových porostů. Skutečná výše těžeb je ovlivněna výši kůrovcových nahodilých těžeb a následných živelných. Výše nahodilých těžeb v labilních smrkových porostech bude těžko ovlivnitelná. V současné době se na revíru už neprovádí PÚ – 40 ve smrkových porostech.
Cílem zakládání nových porostů je změna druhové skladby na stanovištích, kde smrk postupně odumírá. Z tohoto důvodu bude mít zalesňování listnatých dřevin, jedle a borovice zvyšující tendenci.
Těžba 1490 m/3
prořezávky 4,79 ha
přirozená obnova 1,80 ha
zalesňování 8,54 ha.
 
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
 
Počet členů zůstává nezměněn: 30 členů.
V tomto roce byla odstřelena tato zvěř:
zvěř srnčí: srnec 19 ks
                  srna 10 ks
                  srnče 26 ks
                  celkem 55 ks
zvěř černá: celkem 62 ks
zvěř škodná: liška 31 ks.
 
Ve dnech 22. – 23. 11. 2008 proběhly zkoušky honičů. Zúčastnilo se 11 psů a úspěšně dokončilo 9 psů.
V I. ceně 6 psů
Ve II. ceně 2 psi
Ve III. ceně 1 pes
Celkovým vítězem se stal pes Fičík z Mačovic, vůdce Jiří Kavan.
 
 
 
VČELAŘI
 
Včelaře v Česku zasáhl na jaře roku 2008 velký úhyn včelstev na Varoázu. Padla 1/3 včelstev v ČR. Rudoltickým včelařům se tento úhyn vyhnul. Ztráty byly minimální. Včelařů v Rudolticích je stejně jako v loňském roce 10 a proti roku 2007 z 94 zazimovaných včelstev, v roce 2008 bylo zazimováno 93 včelstev. Snůška medu byla dobrá, rojů bylo dostatek.
 
 
                                                                         
 
 
 
KULTURNÍ DĚNÍ A ČINNOST SPOLKŮ
 
 
KULTURNÍ AKCE
 
31. 1. opět začal kurz paličkování, který trval do 17. 4.
29. 2. škola uspořádala maškarní karneval pro děti. Byl pořádán ve staré škole v tělocvičně a zúčastnilo se celkem 49 soutěžních masek. Účast i spokojenost všech byla veliká.
19. 4. se šla první „Rudoltická stopa“. Byl to již 3. ročník – hvězdicový pochod – Osoblažskem na Královský stolec. Byla to akce pořádaná Českým klubem turistů. Start byl na rudoltickém nádraží a cílem byla obnovená kaplička na vrcholku zvaný Klobouk v Rusíně. Za velice deštivého počasí se zúčastnilo 16 výletníků.
30. 4. se stavěl „Máj“. Za velké účasti občanů a rad starších a zkušenějších, byl na náměstí v podvečer opět postaven „Máj“. Poté se slétly čarodějnice na tradičním „sletu“ a byly připraveny soutěže a opékaní párků v zámeckém parku.
7. 5. na sále kulturního domu proběhla oslava „Dne matek“. Byla pozvána skupina Vabank, která měla připraven program pro děti i maminky. Tuto oslavu pořádala ZŠ.
Poslední den v květnu 31. 5. patřil dětem. Škola společně s obecním úřadem pro ně připravila „Dětský den“. Pořádán byl opět na hřišti, kde bylo nachystáno mnoho soutěží, odměn a kolo štěstí. Děti si užily velké zábavy.
31. 5. bylo v zámeckém parku sehráno divadelní představení.
31. 5. proběhlo také zámecké muzicírování.
1. 6. byla zahájená zámecká sezóna, která byla až do posledních dní nejistá. Ale zámek je náš.
Odpoledne 1. 6. byl pro děti připraven hasičský den. Děti mohly vyzkoušet hasičskou výstroj a prohlédnout si výzbroj. Poté byl připraven program mladíků ze zásahové jednotky a také sehráno divadlo studenty s názvem „Dívčí válka“.Večer proběhlo tradiční „Kácení Máje“ a následovala taneční zábava.
Další „Rudoltická stopa“ s názvem „Za humna“ proběhla 14. června. Trasa byla směrem na Nový Les, Bučávku…..
I v tomto roce bylo připraveno „Setkání s důchodci“. 20. června v kulturním sále byl pro ně připraven program, na kterém spolupracovala škola společně s obecním úřadem. Pozvaných bylo okolo 100 důchodců, ale zúčastnilo se pouze 40.
„Strašidelný zámek“. Počátkem prázdnin 4. 7. zámek ožil strašidly. Za velké účasti nejen dětí, ale i dospělých se procházelo sklepením zámku, kde v zákoutích byla strašidla.
Další ročník „Memoriál Achima Mavropulose“ proběhl v sobotu 12. července. Fotbalový den byl zakončen Řeckou zábavou, která se díky nepříznivému počasí konala v sále kulturního domu.
V červenci provozovatel vinárny Pawlas pořádal další ročník „Fernet cup“ – utkání několika družstev ve fotbale. Večer byla v parku taneční zábava.
V polovině srpna Duha pořádala opět tábor ve staré škole a také soutěž o nejlepší „rudoltický koláč“.
Další „Rudoltická stopa“ 23. 8. vedla na Fulštejn za strašidly.
Poslední prázdninový pátek 29. 8. byla pro děti připravena zábava na zámku i s možností přenocování.
Zámecká sezóna byla ukončena na konci září.
10. října proběhal opět každoroční „drakiáda“, která byla na poli za restaurací směrem k nádraží.
11. října byl „Maškarní karneval“ pořádaný Obecním úřadem na zámku.                                                                         
27. října jsme oslavili vznik ČSR a se zapálenými lampióny se prošlo obcí až k památníku T. G. Masaryka, kde byla položena kytice a tím „Lampiónový průvod“ ukončen.
Rudoltická stopa na Kozí vrch byla 28. října. 
„Vánoční jarmark“ již po třetí byl v zámecké kapli. 29. listopadu zazněly vánoční písně a na mnoha stáncích bylo nabízeno zboží s vánočními motivy.
30. listopadu byl v kostele „Vánoční koncert“ kde vystoupili naší mladí muzikanti.
9. 12. byl na náměstí postaven a ozdoben vánoční strom a byly vypuštěny balónky s přáním pro Ježíška. Byla to celorepubliková akce „ České vánoce s Ježíškem“.
Další ročník „Košt halůzkovej“ proběhl opět v restauraci Jalamas, dne 19. 12.
Půlnoční mše na Štědrý den byla v letošním roce už ve 20,00 hodin a tradičně se zúčastnilo mnoho lidí.
 
 
 
 
ČINNOST VÝBORU PRO KULTURU
 
Předsedkyně: Martina Jalamasová
Členové: Blanka Kutálková, Monika Strýčková, Ludvík Paluzga ml. a Tomáš Zemba. Členové výboru se podíleli na konání těchto akcí:
Rudoltická stopa: vedení Blanka Kubálková
19. 4. Od zámecké růže na Klobouk v Rusíně
24. 5. výlet „za humna“ – Nový Les, Bučávka
16. 6. výlet „za humna“ – splav v Dolních Povelicích
23. 8. Za strašidly na Fulštejn 
28. 10. výlet „za humna“ – pouštění draků na Kozím vrchu
Zámecké muzicírování: vedení Martina Jalamasová a Blanka Kubálková
31. 5. Zahájení zámecké sezóny – ZUŠ M. Albrechtice, ZUŠ Rýmařov
16. 8. recitál Oldřicha Janoty – hnutí DUHA Jeseníky
Různé:
Březen – srpen soutěž pro občany „Květy pro radost“
30. 4. slet čarodějnic
4. 7. zahájení prázdnin – výroční sjezd strašidel
29. 8. ukončení prázdnin – diskotéka na zámku
29. – 30. 8. nocování na zámku
10. 10. drakiáda
11. 10. maškarní rej na zámku
27. 10. lampiónový průvod
29. 11. vánoční trhy
30. 11. Adventní koncert
9. 12. zdobení vánočního stromu a České Vánoce s Ježíškem
Kurz paličkování pro veřejnost
Výuka řeckých tanců pro veřejnost
Vedení e-stránek – Tomáš Zemba
Zámek:
30. 5. divadlo – vysokoškoláci z Ostravy
31. 6. divadlo – skupina scénického šermu z Ostravy
Návštěvnost zámku nebylo možno zjistit, protože byla zcizena dokumentace.
Výbor se podílel pořadatelsky také na Setkání s důchodci, na Dětském dni a při přípravě Řecké zábavy.
 
 
 
 
 
ČINNOST VÝBORU SPOZ
 
Předsedkyně: Romana Rajnochová
Členky: Křemenová Nataša, Řezníčková Lucie, Skupieňová Blanka
V roce 2008 navštívily 20 občanů, kteří oslavili své životní jubileum a předaly jim dárkový koš a kytičku jménem Obecního úřadu a SPOZ. Nejstarší občankou byla Hajduková Marta, která by 9. 11. 2008 oslavila 95 let, ale na jaře zemřela.
17. 2. oslavila paní Kubalová Vincencie 93 let,
18. 5. oslavila paní Moravcová Marie 90 let,
9. 6. oslavil Řezníček Adolf 91 let.
V tomto roce bylo také uspořádáno 2x vítání občánků ( 26. 1. 2008 – 5 dětí a 15. 11. 2008 - 5 dětí). Obě tato vítání proběhla v mateřské škole. Maminky dostaly kytičku a děti dostaly na památku na tento den hračku. Starší děti si připravily program básniček a písniček ve spolupráci s učitelkami MŠ Slezské Rudoltice a ZUŠ Město Albrechtice.
 
 
ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU
 
Předseda: Bronislav Kostiha
Členky: Vlasta Kostihová a Ludmila Šrubařová.
Výbor se podílel na přípravě 5 rozpočtových opatření obce a při přípravě rozpočtu obce na rok 2009. Výbor se dále vyjadřoval k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2007, včetně zprávy o provedení auditu obce.
 
 
 
VÝSTAVBA OBCE, DOPRAVA, SPOJE
 
 
OPRAVY
 
V únoru 2008 provedlo Povodí Odry opravu horní části vodního toku Lužná.
 
 
 
POŠTA
 
Na konci roku 2008 došlo na poštách všeobecně k velkým změnám. Týkalo se to hlavně provozní doby pro veřejnost. Všechny pošty v okolí snížily hodiny pro veřejnost a bohužel tato změna postihla i naši poštu. Došlo k tomu následkem snížení pracovních úvazků všech zaměstnanců České pošty. Ve Slezských Rudolticích je i nadále jeden zaměstnanec s pracovním úvazkem 6 hodin.
 
 
Po   8 – 10            14 – 17
ÚT 8 – 10,30       13 – 15,15
ST 8 – 10,30        13 – 15,15
ČT 8 – 10             14 – 17
PÁ 8 – 10,30       13 – 15,15
SO   Zavřeno
      
Na konci roku 2008 změněno:
Po 9 – 10,30         13,30 - 17,00
Út 9 – 10,00          13,30 - 15,00
St   9 – 10,00         13,30 - 15,00
Čt 9 – 10,30          13,30 - 17,00
Pá 9 – 10,00         13,30 - 15,00
 
 
 
 
DOPRAVA
 
Autobusová doprava: v pracovní dny jezdí tam i zpět 8 spojů. V sobotu jsou 2 spoje do Města Albrechtic a zpět také 2. V neděli je pouze 1 spoj tam a 1 zpět.
Vlaková doprava: v tomto roce byla velmi radikálně omezena vlaková doprava. V pracovní dny vlak jezdí pouze 5x do Třemešné a 5x zpět. O víkendu vlak jede 4x do Třemešné a zpět jen 3x.
 
 
 
 
 
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
ŠKOLA
 
 
Základní škola
Statutární zástupkyní a třídní učitelkou je Bc. Jana Čihánková. Další učitelkou je Jarmila Anderová a Jana Adamopulosová, která je zároveň i vychovatelkou školní družiny.
 
Školní rok                    2006/2007          2007/2008                2008/2009
Počet žáků                         28                        26
Ve školním roce vyučovala I. třídu (1. a 2. ročník) Jarmila Anderová, II. třídu (3. a 4. ročník) Bc. Jana Čiháková.
 
 
 
Prospěch žáků ve školním roce 2007/2008
Ročník           Počet žáků        prospělo        neprospělo         průměr       pochvala         důtka
1                         7                      6                        1                    1,26              6                   0
2                         6                      6                        0                    1,14              1                   0
3                         5                      4                        1                    1,80              1                   0
4                         7                      7                        0                    1,52              1                   0
 
Do 5. ročníku postoupili všichni čtvrťáci: 1 do ZŠ Osoblahy, 6 do ZŠ Města Albrechtic.
 
Děti mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky:
Zpíváme s kytarou – učitelka Anderová – Po
ZUŠ – Šikovné ruce – uč. Křištofová – Út      
                                                                                                      
ZUŠ – Cvičení s dětmi – uč. Křištofová – Út
ZUŠ – hra na hudební nástroj – uč. Vajdíková – St
Angličtina – uč. Anderová – Čt
Tanečky – uč. Adamopulosová – Čt
Pohybové hry ve ŠD – uč. Adamopulosová – Pá
 
V tomto roce se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili plaveckého výcviku v bazéně v Krnově v celkovém počtu 10 žáků.
 Škola má dvě kmenové učebny, počítačovou učebnu s trvalým připojením k internetu, školní knihovnu a tělovýchovný koutek nahrazující tělocvičnu. O velké přestávce mají žáci možnost volného pohybu na školní zahradě.
V tomto školním roce byly barevně vymalovány třídy mateřské i základní školy, chodby, šatna a jídelna, nově natřeny lavičky a průlezky na školní zahradě.
Do mateřské školy a do školní družiny byly zakoupené nové počítače. Pro tělesnou výchovu byla zakoupena trampolína.
 
Mateřská škola
V tomto roce bylo přihlášeno 20 dětí ve věku 2,5 – 7 let.
S dětmi pracovaly dvě učitelky: Anna Paluzgová a Lucie Řezníčková.
Při práci s předškolními dětmi usilovaly paní učitelky především o to, aby byly dostatečně připraveny na vstup do 1. třídy. U dětí bylo rozvíjeno logické myšlení, paměť, postřeh, byly vedeny k samostatnosti, zdravé ctižádostivosti. Předškolní děti byly v měsíci červnu navštívit své starší kamarády na I. stupni ZŠ. Do první třídy odcházelo 6 dětí. Předškolní děti měly také v obci vystaveno vlastní tablo s fotografiemi.
V rámci procesu nápravy výslovnosti spolupracovala naše škola s logopedkou z Krnova PaedDr. A. Stodůlkovou, která do naší školy dojížděla 1x měsíčně.
 
Děti mateřské školy se spolu se žáky ZŠ zapojovaly do všech akcí naplánovaných ředitelkou školy nebo Obecním úřadem Slezské Rudoltice.
 
Školní výlety:
ZŠ – 12. 6. Bouzov – rytířský areál, hrad
MŠ – 26. 6. Slezské Rudoltice – Hledání pokladu
 
Akce školy
Leden – Zápis do 1. třídy „Pohádková škola“ – ZŠ
Únor – Maškarní karneval – zábavné odpoledne dětí v maskách i s rodiči – tělocvična ZŠ
Březen – Focení dětí na dobové fotografie – MŠ + ZŠ
            - Velikonoční jarmark – Školní jídelna
Duben – Zápis dětí do mateřské školy – MŠ
Květen – Projektové vyučování „Hasiči“ – Žáci ZŠ
                2x beseda s bruntálskými hasiči „Hasík dětem“ – třída ZŠ
                - Jak se chovat v lese – opékaní párků – Vagón Sl. Rudoltice
            - Den matek – zábavné odpoledne pro maminky, skupina Vabank – Kulturní dům
            - Focení dětí a žáků na fota třídy, tabla – MŠ + ZŠ
            - Výzdoba zámku výtvarnými pracemi dětí MŠ a ZŠ – Zámek Sl. Rudoltice
Červen – Den dětí – oslava na hřišti – soutěže, kolo štěstí, jízda na poníkovi, občerstvení
            - Návštěva Zámku Sl. Rudoltice – děti MŠ a ZŠ provedla po zámku paní starostka
               Jalamasová                                                                   
            - Přehlídka cvičených psů na školní zahradě
            - Policie ČR – beseda s prap. Pargáčem o bezpečnosti, chování – třída ZŠ
            - Beseda s důchodci – vystoupení dětí MŠ a ZŠ – Kulturní dům
            - Osoblaha – návštěva koupaliště, židovského hřbitova
            - Sportovní olympiáda na hřišti a školní zahradě, rozloučení MŠ s předškoláky a
               ZŠ s žáky 4. ročníku – školní zahrada
Září – Pasování předškoláků – děti MŠ
Říjen – Drakiáda – děti ZŠ a MŠ
Listopad – Vánoční jarmark – zámek
Prosinec – Mikulášská besídka – děti MŠ
               - Mikuláš s čertem a jízda parním vlakem do Osoblahy – děti ZŠ
               - Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a zdobení stromu na náměstí
               - Pečení a zdobení vánočních perníčků – děti ZŠ
               - Vánoční besídka – děti ZŠ
 
 
Stravování
V tomto roce bylo stravné zdraženo, z důvodu zvýšení cen potravin a ostatních nákladů.
Děti MŠ 3 – 6 let, kteří mají celodenní stravu (přesnídávka, oběd, svačinka) platily 26,- Kč.
Děti MŠ 7 let s celodenní stravou 27,- Kč.
Děti MŠ 3 – 6 let, kteří jsou bez svačinky platily 21,- Kč.
Děti MŠ 7 let bez svačinky platily 22,- Kč.
Děti ZŠ 7 – 10 let platily za obědy 20,- Kč.
Děti ZŠ 11 – 14 let platily za obědy 21,- Kč.
Veřejnost za odebraný oběd platila 54,- Kč.
Vedoucí kuchyně a zároveň účetní je stále Romana Rajnochová.
Kuchařky i v tomto roce byly: Marie Moravcová a Marie Zembová.
V roce 2008 byla do kuchyně zakoupena nová průmyslová myčka.
 
 
O úklid v MŠ a ZŠ pečovaly Eva Johnová a Zdenka Dubcová.                                            
 
 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
Výbor pro sport:
Předseda: Jaroslav Strýček
Pokladník a hospodář: Milan Šamaj
Členové výboru: Petr Pargač, Jiří Moravec starší, Zdenek Kořínek.
 
K 31. 12. 2008 má TJ celkem 133 členů, z toho 123 mužů a 10 dívek a žen. Mezi žáky patří 21 členů, v dorosteneckém věku je 21 členů a ostatních je 91.
 
 
FOTBAL
 
Žáci: V jarní části okresního přeboru náš tým překvapil vynikajícími výsledky – z deseti utkání devětkrát zvítězili. Získali celkové skóre 121:18. Střelecky se dařilo zejména                                                                                                     
Ondřejovi Nemcovi, který dal 49 branek, Dominik Kretek vstřelil 30 branek a třetí nejlepší střelec Patrik Múka dal 19 branek.
V novém soutěžním ročníku mužstvo žáků opět překvapilo. Bylo sestaveno z nových hráčů, protože 9 hráčů skončilo v žákovské kategorii. Přesto z devíti utkání dokázali 5 utkání vyhrát a 4 prohráli. Celkové skóre bylo 39:27 a umístili se tak na 5. místě z deseti celků. Nejvíce branek 15, dal Robin Moravec.
Muži: V jarní části nahradil trenéra Rostislava Kociána Josef Kučerík. Z celkových 13 utkání dokázali 4x zvítězit, jednou remizovat a 8 utkání prohráli. Celkově skončili na 6. místě                                                                                                          
v tabulce okresního přeboru mužů. Nejlepšími střelci byli: Balicki Martin, Šulák Petr po 11 gólech. Po 9 brankách dali Martin Kocián a Horst Ziepser.
V novém soutěžním ročníku hráli muži „A“ okresní přebor a bylo založeno i mužstvo „B“, hrající IV. třídu skupinu „A“. Nejvíce gólů dal Jaromír Blažek 11 (z toho 4 za „B“ tým) a Horst Ziepser 6 gólů. Muži „A“ přezimují na 12. místě v tabulce a nově založený tým „B“ na 7. místě.
 
 
TENIS
 
28. 12. 2008 byl tradiční vánoční turnaj dětí ve stolním tenise, pro děti narozené v roce 1994 a mladší. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 hráčů. K vidění byly vyrovnané souboje, přesto titul nejlepšího hráče obhájil Robin Moravec. Velmi dobře si vedla jediná dívka, Markéta Strýčková. Celkem se odehrálo 21 utkání, první tři hráči obdrželi hodnotné ceny, všichni účastníci dostali sladkou odměnu.
1. místo Robin Moravec
2. místo Martin Bánovec
3. místo David Červenka
 
 
KNIHOVNA
 
Knihovnu stejně jako v roce minulém vede Božena Jahodová.
V knižním fondu je 2404 svazků z toho:
beletrie:                    1453
beletrie mládež:          528
                       ------------------
                                 1981
 
Naučná dospělí:         343
Naučná mládež:           80
                              --------------
                                   423
 
Registrovaných čtenářů k 31. 12. 2008 bylo 39, z toho čtenářů do 15 let bylo 7. Počet návštěvníků v knihovně bylo za rok 342 a virtuálních návštěv 20. Vypůjčeno bylo celkem 1008 svazků z toho:
Krásná literatura dospělým čtenářům – 645
Naučná literatura dospělým čtenářům – 90
Krásná literatura dětem – 254
Naučná literatura dětem - 20.
V knihovně je 1 počítač napojený na internet a v tomto roce byl využit 20 občany.
Knihovna je otevřena 6 hodin týdně – středa, pátek a sobota 16,00 – 18,00 hod.
 
                                                      
 
 
 
FARNOST
 
Od listopadu 2007 se prováděla celková oprava přízemí fary na vlastní náklady farníků. Opravy trvaly až do května 2008. V pátek 13. června 2008 byla společenská místnost slavnostně otevřená. Potřebná částka 14 000,- Kč byla získána z výtěžku adventního koncertu, který se konal v neděli 9. 12. 2007 a z osobních darů farníků našich i okolních farností. V ten den se zároveň oslavovalo 25 let kněžství našeho pana faráře o. Mariana Nowaka OMI. Život na farnosti plynul podle zaběhnutých zvyklostí. Mše svaté dle časového harmonogramu a křty, svatby a pohřby na přání farníků. Velkou událostí naší farnosti byla vizitace biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze. Uskutečnila se v pátek 24. října 2008 a měla celodenní program – beseda se žáky 8. a 9. tříd ZŠ Osoblaha, oběd se starosty okolních obcí v Bohušově, beseda s farníky v rudotickém kostele a slavnostní mše svatá spojená s biřmováním. Návštěva proběhla ve znamení všestranného poznávání a byla přislíbená pomoc na opravu fary, aby se zlepšily bytové podmínky ve zchátralé budově fary. 31. srpna na konci prázdnin se na farním dvoře konal táborák. První adventní neděli se konal již v pořadí druhý adventní koncert a výtěžek 1 200,- Kč byl použit na práci s mládeží pro obec Slezské Rudoltice.
 
Tyto informace podala Božena Jahodová.
 
 
 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
 
NEZAMĚSTNANOST
 
K 31. 12. 2008 bylo evidováno 78 uchazečů o práci. Z toho 48 žen a 30 mužů. Míra nezaměstnanosti tak byla 25,8%.
 
 
 
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
 
Ve zdravotnictví v naší obci se během roku nic nezměnilo. Nedošlo k žádnému zlepšení, ani ke zhoršení zdravotní péče.
 
     
 
OBYVATELSTVO
 
 
SVATBY
 
21. 6. 2008 Karel Hudáček (Slezské Rudoltice) a Marcela Kolbeová (Krnov)
 
 
 
NAROZENÍ
 
Tuma Jan
Barabáš Josef
Janová Tereza
Chovancová Natálie
Skořupa Jaroslav
Botek Luboš
 
 
 
 
ÚMRTÍ
22. 2. Hajduková Marta (nar. 1913)
14. 3. Kubačáková Božena (nar. 1927)
29. 3. Hvižďová Štefánia (nar. 1929)
12. 4. Šteiniger Pavel (nar. 1955)
27. 5. Krčová Marie (nar. 1918)
22. 6. Buzek Karel (nar. 1957)
14. 7. Sedláčková Zdenka (nar. 1929)
20. 9. Hvizd Jozef (nar. 1951)
17. 12. Kubalová Anna (nar. 1924)
 
 
 
OSÍDLENOST
 
Počet obyvatelstva k 31. 12. 2008 i s přilehlými vesnicemi byl 629 obyvatel.
Během roku docházelo k velké migraci obyvatelstva.
 
 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 
 
VOLBY
 
18. října 2008 proběhly volby do senátu. Volební místnost v naší obci byla v jídelně školy.
 
 
POVODNĚ???
 
I v tomto roce došlo k velkým obavám z velké vody. 15. 8. 2008 došlo k vyhlášení I. Stupně povodňové aktivity. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí bylo provedeno zapytlování břehu požární nádrže u PČR a bylo otevřeno stavidlo, aby voda mohla více odtékat. Hasiči hlídkovali celou noc a kontrolovali stav vody v potoce. Druhý den odpoledne ustal déšť a I. SPA byl zrušen.
 
 
 
CVIČENÍ  INTEGROVANÉHO  ZÁCHRANÉHO  SYSTÉMU – IZS
 
Dne 9. 10. 2008 došlo ve Slezských Rudolticích v ranních hodinách po otevření pošty k jejímu přepadení. Přepadení provedl jeden ozbrojený pachatel (hovořící polsky). Muž vyzbrojen střelnou a sečnou zbraní. Při přepadení došlo k odcizení velké peněžní částky určené pro místní firmu a dále k útěku pachatele z místa činu ve vozidle. Následovalo potřebné opatření dotčených útvarů. Toto vozidlo bylo nalezeno hořící v obci Amalín, kde dále došlo k odcizení dalšího vozu pachatelem, který pokračoval v útěku. V další části cvičení došlo k simulaci dopravní nehody ujíždějícího vozu. Automobil havaroval ve vodní nádrži za obci Slezské Rudoltice, ze které bylo vyprošťováno hasiči. Po vyproštění vozidla následovala pátrací akce – přeshraniční pronásledování osoby, která z místa havárie utekla. Pátrací akce se účastnilo i několik policejních orgánů Polska a služby Cizinecké policie ICP Krnov. Za použití služebních psů došlo k zadržení a eliminaci pachatele. Následně bylo zjištěno, že taška s penězi byla během útěku zahozená – schovaná. Následovalo propátrávání prostor a její nalezení.
 
Záznam z policejní zprávy.
 
 
 
ZÁMEK - O NÁS, BEZ NÁS!!!
 
Chtěli nás prodat!!!
Čtyři roky naše obec usilovala o bezúplatný převod budovy zámku z ministerstva zdravotnictví na naši obec. Již od roku 2003 nám bylo povoleno v zámku pořádat kulturní akce a od roku 2004 i pravidelné víkendové prohlídky. A náhle bylo náhodně zjištěno, že náš zámek, společně s několika jinými nemovitostmi ministerstvo zdravotnictví nabídlo k prodeji. Výběrové řízení vyhrála písecká firma TERABET, která existovala pouhé 3 měsíce a jejímž většinovým vlastníkem je kyperská společnost. Náš zámek byl nabídnut za 4,6 miliony Kč. Díky mediálnímu rozruchu k prodeji naštěstí nedošlo. Ministerstvo zdravotnictví nabídlo odkoupení zámku obci (za 4,6 mil.) a společnost Terabet souhlasila s vyjmutím z balíčku nemovitostí, o které měla zájem. Naše obec s návrhem min. zdravotnictví nesouhlasila a bojovala  dále a na Pozemkovém úřadě v Bruntále bylo z dokumentace z roku 2003 zjištěno, že zámek byl přidělen obci již v roce 1949. Po dlouhém pátrání po dokumentech, které toto potvrzovaly, bylo opravdu zjištěno, že 2. 6. 1949 byl zámek přidělen obci ministrem zemědělství. V červnu 2008 vlastnická práva k objektu zámku a pozemků (12,5 ha) byla zapsána na List vlastnictví obce. Zámek je náš!!!
 
 
 
 
ZÁVĚR
 
Jsme jedna obec a přesto každá část vypadá jinak. Některé části jsou jako z cukru. Čisté, vysekávané, udržované a některé jsou zapomenuté, zanedbávané a zarostlé. Je možné, že někteří lidé ty rozdíly vidí a některým je to jedno? Copak obec nezačíná už u hřbitova a nekončí až za školkou? A vedlejší uličky v obci a pěšinky v lese, ty k nám nepatří? Jak dlouho vydrží příroda snášet naší bezohlednost? Měli by jsme více pečovat o dary naší země.