Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kronika obce Slezské Rudoltice       2006
 
 
 
     Nový rok začal už s bílou peřinou. Sníh napadl v prosinci 2005. Zima byla dlouhá , mrazivá a zdálo se, že jí nebude nikdy konec. Asi v polovině března se postupně oteplovalo a sníh konečně mizel. Vyskytly se trvalé deště, které způsobily i k zatopení sklepu a zahrad vodou z polí směrem od „JZD“. Rybník začal přetékat přes hráz a ohrožoval obec zatopením. Hráz ale nebyla poškozena a k dalším škodám nedošlo. Chladné počasí ale přetrvávalo. Teprve počátkem května přišlo jaro, které všichni netrpělivě očekávali. Jaro bylo krátké, protože v půli června byly letní teploty. V červenci se teploty většinou pohybovaly nad 30 °C. Nejteplejší týden byl po 21. červenci, kdy bylo naměřeno dokonce i více než 35 °C. Vůbec nepršelo. Všude bylo velké sucho, ze kterého měli strach nejen hasiči, ale i zemědělci. Obilí bylo díky dlouhé zimě ještě malé, ale už dozrávalo. Pak přišla prudká změna a v srpnu, když byly žně začalo pršet. Zemědělcům toto počasí dělalo velké starosti. Pole byly rozbahněné. Čekalo se, kdy konečně budou moci vyjet kombajny. Využívali každé hodiny, jen aby bylo sklizeno.V září i v říjnu bylo opět krásné počasí. Takové babí léto už dlouho nebylo. Počátkem listopadu napadlo asi 5 cm sněhu, který vydržel pouhé 2 dny. Poté se oteplilo a teploty byly nadprůměrné. I v prosinci se našly dny, kdy bylo okolo 10 °C. Vánoce byly na suchu. Nebýt vánoční výzdoby na domech v obci a vánočního stromku na náměstí, počasí nám připomínalo jaro.
 
 
 
Obecní záležitosti
 
 
OBEC SLEZSKÉ RUDOLTICE
 
 
 
Obecní úřad má sídlo v domě č. p. 85, který se nachází ve středu obce.
 
Úřední hodiny:
Pondělí, středa   6.30 – 11.00      12.30 – 17.00
Úterý                  6.30 – 11.00
 
 
Zastupitelstvo obce v roce 2006:
 
starosta: Martina Jalamasová
místostarosta: Dana Moravcová
členové: Stanislav Zemba – předseda finančního výboru
              Bronislav Kostiha – předseda kontrolního výboru
              Vladimír Bílek – předseda komise pro mimořádné události
              Atanasis Jalamas
              Oldřich Křemen – člen komise pro mimořádné události
              Martin Glejtek
              Romana Rajnochová – předsedkyně SPOZ
 
Pro Obecní úřad pracuje také Jitka Pargačová jako samostatný referent, Oldřich Křemen je referent samosprávy a provozář a Josef Hudáček je pracovník údržby.
 
 Zastupitelstvo v tomto složení mělo 5 veřejných zasedání, které se konaly v objektu OÚ. Účast veřejnosti na těchto zasedáních, byla vždy velice nízká, což svědčí o malém zájmu o obecního dění.
 
 
Ve dnech 20. 10. – 21. 10. se konaly volby do zastupitelstva obce Slezské Rudoltice.
Do voleb se přihlásilo 7 volebních stran.
 
strana č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy
strana č. 2 – Nezávislí
strana č. 3 – Za rozvoj a prosperitu obce
strana č. 4 – Iniciativa občanů
strana č. 5 - Nezávislí pro obec
strana č. 6 – KDU – ČSL
strana č. 7 – Nezávislí 2006 – 2010
Každá strana měla 9 kandidátů.
 
Z celkových možných 467 voličů zapsaných v seznamech se zúčastnilo 284 občanů, kterým byla vydána úřední obálka. Platných odevzdaných úředních obálek bylo 283.
 
 
 
VÝSLEDKY VOLEB 2006
 
 
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
 
Strana č. 1 – KSČM – Stanislav Zemba
                                    Romana Rajnochová
Strana č. 2 – Nezávislí – Bronislav Kostiha
Strana č. 3 – Za rozvoj a prosperitu obce – Jaroslav Strýček
Strana č. 4 – Iniciativa občanů – Oldřich Křemen
Strana č. 5 – Nezávislí pro obec – Martin Glejtek
Strana č. 7 – Nezávislí 2006 – 2010 – Martina Jalamasová
                                                             Petr Pargač
                                                             Libor Švehla
 
 
Volba starosty proběhla dne 1. 11. 2006 v kulturním domě ve Slezských Rudolticích. Tato volba starosty byla zároveň prvním veřejným zasedáním nového zastupitelstva. Volby se zúčastnilo všech 9 zvolených zastupitelů. Účast občanů při volbě starosty byla oproti jiným rokům nízká.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové zastupitelstvo:
 
starosta: Martina Jalamasová – předseda výboru pro kulturu
místostarosta: Jaroslav Strýček – předseda výboru pro sport
členové: Libor Švehla – předseda kontrolního výboru
              Bronislav Kostiha – předseda finančního výboru
              Romana Rajnochová – předsedkyně výboru pro občanské záležitosti
              Stanislav Zemba
              Oldřich Křemen
              Martin Glejtek
              Petr Pargač – člen výboru pro sport
 
Nové zastupitelstvo mělo do konce roku ještě 2 veřejná zasedání.
 
 
 
Hospodaření obce
 
 
ROZPOČET OBCE PRO ROK 2006
 
Příjmy            5 650 000,- Kč
Výdaje           7 308 000,- Kč
Financování   1 658 000,- Kč
 
Obec má ve vlastnictví také 78 bytů. Jsou to domy na náměstí č. p. 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 27, 28. Dále mezi ně patří dům s č. p. 41. Ostatní domy a byty Slezských Rudoltic jsou v soukromém vlastnictví.
V tomto roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v domech č. p. 27, 28. Tato oprava byla vyčíslená na 233 068,80 Kč.
 
 
Hospodářský život v obci
 
 Firmy a podnikatelé (OSVČ) působící v obci
Potraviny Eva - běžný sortiment potravin a drogistického zboží. Obchod provozují Eva a Zdenek Kořínkovi (Slezské Rudoltice č. p.82)
Potraviny okál - běžný sortiment potravin a drogistického zboží s nedělním prodejem. Obchod provozuje Vendulka Michálková (Slezské Rudoltice č. p. 81)
 
 
          CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
             chleba         19     Kč
             rohlík            1,5 Kč
             máslo          25     Kč
             mléko         15     Kč
             cukr            24     Kč
             mouka          8     Kč
             rýže            15     Kč
             těstoviny      8     Kč
 
Restaurace Jalamas - pohostinství, bez teplé kuchyně, s tanečními večery (PÁ, SO) a s venkovním posezením.Restauraci provozuje Atanasis Jalamas (Slezské Rudoltice č.p. 34 )
Zámecká vinárna - vybudována ve stylu vinného sklepa pro 70 lidí v létě nabízí příjemný chládek a venkovní  posezení s prostorem pro dětské hry. V roce 2006 byla zrekonstruována kuželková dvoudráha, která je součástí objektu. K jídlu je možno objednat studenou kuchyni a pizzu. Vinárnu provozuje Lukáš Pawlas ( M. Albrechtice)
Pohostinství  - v objektu na náměstí. K budově je bezbariérový přístup, má k dispozici 10 míst k sezení a venkovní posezení. Majitelkou je Despina Plešnerová (Slezské Rudoltice č. p. )  
 
Ve výstavbě je penzión u Loupežníka Hotzenplotze – nabízet bude ubytovací služby ve 3 samostatných plně vybavených apartmánech. Majitelem je Georgios Pašas ( Slezské Rudoltice č. p. 59)
Pašas Georgios - obkladačské práce-pilařská výroba a impregnace dřeva ( pořez a zpracování kulatiny do 9 m). (Slezské Rudoltice č. p. 59)
Elektroslužby Kostiha Bronislav - (Slezské Rudoltice č. p. 41)
Vitráže Novák - nabízí zhotovení lepených vitráží podle nabídky nebo dle Vašich návrhů. ( Amalín č. p. 9)
 
Zemědělská farma Jiří Pargač - přední pěstovanou plodinou je pohanka, zpracovávaná ve mlýně Šmajstrla ve Frenštátě pod Radhoštěm. ( Amalín č. p. 13)
 
Josef Duchoň - zemědělská rostlinná výroba, služby v zemědělství a autodopravě.             
       (Slezské Rudoltice č. p. 14)
 Firma Josefa Duchoně má pozemky o rozloze  609 ha. Má zaměstnaných 8 zaměstnanců. Z toho jsou 3 stálí a 5 sezónních. V roce 2006 byla tato úroda: pšenice 4,63 t/ha; ječmen jarní 4,05 t/ha; ječmen ozimý 3,97 t/ha; kukuřice zrno 5,6 t/ha; řepka 3,22 t/ha; mák 0,46 t/ha; řepa 50,8 t/ha. Žně začaly 14. 7. 2006 a ukončeny byly 4. 8. 2006
Průměrný plat zaměstnanců je 13 625 Kč.
 
Zemědělská výroba Michalis Mavropulos - rostlinná a živočišná výroba, služby v zemědělství a autodopravě. (Slezské Rudoltice č. p. 72)
Firma Michalise Mavropulose má pozemky o rozloze 1877,51 ha a z toho 883, 03   osevní plochy. Počet zaměstnanců nebyl uveden. V roce 2006 byla tato úroda: pšenice ozimá 3 t/ha; ječmen jarní 3 t/ha; oves 3.2 t/ha; řepa 39.55t/ha; řepka 3.05 t/ha; kukuřice 2145 t; víceletky 23t. Pan Mavropulos chová také 360 ks skotu a 1590 ks prasat.
V naší obci je mnoho lidí samostatně výdělečně činných (OSVČ).
 Podnikatelů celkem : 49
 Počet živností : 72 oprávnění z toho:
                       4-hostinská činnost
                       2-nákladní silniční doprava
                      11-lesnictví,hospodaření v lesích
                      17-řemesla/zednictví,tesařství,klempířství,truhlářství
                                 zámečnictví/
                      26-obchodní činnost
                       3-fotografické služby,ubytovací služby,služby video
                       2-přípravné práce pro stavby
                       3-výroba řeziva,pilařská výroba a impregnace dřeva
                       2-zprostředkovatelská činnost
                       2-malířství a natěračství
LESY
 
 
Katastr obce Slezské Rudoltice patří pod Lesy ČR, Lesní správa Města Albrechtice revír Slezské Rudoltice. Revírníkem v tomto obvodě je Cigoš Miloslav a spravuje celé Osoblažsko.
Celková rozloha lesa tohoto obvodu je 1332 ha.
Z toho : smrkový les   - 400 ha
              borový les     - 100 ha
              smíšené lesy - 832 ha
Z rok 2006 se vytěžilo 7000 m/3 dřeva a z toho bylo 70% poškozeno houbou václavkou a poté napadeno kůrovcem.
 
Nejstarší strom je ve Slezských Pavlovicích v tzv. Pavlovické džungli. Je to dub o stáří 153 let.
Obora ve Slezských Rudolticích – Víno je v provozu více jak 30 let. Vlastníkem jsou Lesy ČR. Obora je určena pro chov černé zvěře a daňčí zvěře.
 
 
I obec má ve svém vlastnictví lesy. Lesním hospodářem je p. Pavlík. V katastru Rudoltic má 4,4995 ha a v katastru Pelhřimovy 0,6552 ha. I tyto lesy byly napadeny kůrovcem, proto došlo k vyřezávání poškozených stromů a k zpracování dřeva (15,63m/3). Na desky bylo zpracováno 11,7 m/3 pro použití obce a 3,93 m/3 bylo dáno na topení do staré školy.
Na nádvoří zámku rostou tisy, které jsou 250 let staré.
 
 
 
BEZPEČNOST V OBCI
 
 
V naší obci nedocházelo v průběhu roku k žádné závažné trestné činnosti. Většinou se jednalo o drobné občansko-právní spory, které řešila místní policie. Bylo také projednáno několik přestupků, kterých se dopustili občané obce nebo se staly na území obce.
 
 
POLICIE
 
Oddělení referátu cizinecké a pohraniční policie sídlí v budově č. p. 131 od roku 1996. V roce 2006 sloužilo na zdejším oddělení 14 policistů, kteří střežili státní hranice s Polskou republikou v délce 22,4 km. Vedoucím oddělení byl v té době kpt. Bc Nikodým Josef.         
 Od 1. 10. 2006 bylo toto oddělení sloučeno s oddělením Osoblahy, ale sídlo zůstalo v Rudolticích. Celkový počet policistů tím stoupl na 22. Hranice je 46,5 km. Vedoucím zůstal kpt. Bc Nikodým Josef.
 
 
 
 
 
SRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 
Součástí běžného života v obci je také SDH, s celkovým počtem 27 členů. Zásahová jednotka, která vyjíždí k požárům a také reprezentuje obec v různých soutěžích má 15 členů. V roce 2006 se v obci pořádala okrsková soutěž dobrovolných hasičů a naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě.
 
Členové zásahové jednotky:
Vladimír Bílek           velitel jednotky, NDT
Roman Bílek              velitel družstva
Martin Kučavík          strojník
Oldřich Křemen         strojník, NDT
Bohuslav Křemen      strojník
Jiří Jurok                    strojník
Pavel Hajduk             hasič
Tomáš Jurok              hasič, NDT
Marek Vích               velitel družstva, NDT
Jan Blažek                 hasič, NDT
Petr Hvižď                 hasič, NDT
Jiří Vendolský           hasič
David Křemen           hasič, NDT
Pavel Heglas              hasič
Radek Hejkal             hasič
 
NDT – nositel dýchací techniky
 
Dobrovolným hasičům při zákrocích pomáhá technika, která je nezbytnou nutností.
Je to : 1 cisterna - CAS 25 RTH, vyr. 1978
          1 AVIE – A 30 DVS, vyr. 1984
          1 pojízdná přenosná požární stříkačka PPS 12, vyr. 1973
          2 požární přenosné stříkačky PS 12, vyr. 1984, 1987
          1 Elektro centrála, vyr. 2003
 
 
 
V tomto roce byli hasiči celkem u 6 zásahů. Pět z toho bylo mimo obvod zřizovatele a jeden v obvodě.
5. – 6. 2. 2006 Hlinka
15.   4. 2006 Bohušov
25.   7. 2006 Slezské Pavlovice
26. 10. 2006 Víno
10. 11. 2006 M. Albrechtice – Burkvíz
19. 12. 2006 Osoblaha
 
Sdružení dobrovolných hasičů také pořádalo některé kulturní akce. Tradicí pro ně je stavění máje a kácení máje s taneční zábavou. Ve spolupráci s Obecním úřadem, ZŠ a MŠ pořádali dětský den, kde dětem předvedli používanou techniku. Děti si mohli vyzkoušet výstroj i výzbroj.
Financování: 24 000 Kč – příspěvek Rusína
                        8 600 Kč – dotace z MSK
                      49 920 Kč – výdaj Obce
                     ---------------
                      82 520 Kč - celkem              
 
                
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
 
Předseda : Walter Jílovec
Hospodář: Jiří Kavan
Jednatel: JUDr. Robert Foldyna
Pokladník: Petr Kutálek
Člen výboru: Libor Švehla
 
Celkový počet členů mysliveckého sdružení Slezských Rudoltic v roce 2006 byl 31.
 
 Výměra honitby je 2196 ha. Za tento rok proběhlo 5 naháněk na černou zvěř. Hony na drobnou se nekonaly v důsledku nízkých stavů drobné zvěře. Každý hon zakončili slavnostním posezením v restauraci Jalamas.
Za rok 2006 celkem uloveno: 41 ks srnčí zvěře + 9 ks úhyn
                                                34 ks černé zvěře
                                                  3 ks daňčí zvěře
Škodná zvěř: liška – uloveno 23 ks
V tomto roce proběhly zkoušky psů (zkoušky honičů).
 
 
 
 
VČELAŘI  ve Slezských Rudolticích včetně Amalína
 
Předseda: Petrik Jan
Členové: Křemen L., Zátopek F., Petrik J., Síkora P., Kubačák J., Paluzga L., Zemba V.,
               Holková M., Pargač M., Skyva A., Vaněčka A.
 
V roce 2006 bylo zazimováno přesně 100 včelstev.
Přesné počty úbytku včelstev zjistí včelaři až na jaře, neboť včelstva jsou dosti silně zasažena nemoci zvanou VAROÁSA, která způsobuje hynutí včelstva.
 
DECHOVKA
 
Naše místní dechovka je součástí mnoha akcí. V této kapele hraje Paluzga Ludvík, Pitera Ivan, Moravec Václav, Kuřec
 
Výstavba obce, doprava, spoje
 
 
 
POŠTA
 
Pošta je umístěná na náměstí č. p. 53. Zaměstnán je Ludvík Paluzga jako poštmistr. Z důvodu nemoci pana Paluzgy, převzala poštovní úřad dne 1. 10. 2006 Blanka Kutálková. Poštovní doručovatelky jsou Dana Moravcová a Růžena Sakalová, které rozváží poštu autem i do okolních vesnic.
Na poště je k prodeji 60 časopisů a novin.
Provozní doba pošty je pondělí – pátek 8.00 – 11.30 a 15.00 – 16.00.
 
 
 
DOPRAVA
 
 
Autobusová doprava: Slezské Rudoltice – Město Albrechtice v pracovní dny 8 spojů
                                    Město Albrechtice – Slezské Rudoltice v pracovní dny 8 spojů
 
 
Vlaková doprava : Osoblaha – Třemešná ve Slezsku v pracovní dny 6 spojů
                                Třemešná ve Slezsku – Osoblaha v pracovní dny 7 spojů       Úzkokolejný vlak projíždí Slezskými Rudolticemi, Amalínem i Kobernem.                         Vzniklo sdružení o.p.s. Slezské dráhy, které provozují v letním období parní vlak. 
V sezónu 2006 se parním vláčkem svezlo    osob.
 
 
 
 
DEMOLICE
 
 
Demolice hospodářských budov za náměstím u ZŠ proběhla dne 24.11.2006. Jednalo se o černé stavby na pozemku Lesů ČR, proto odbor životního prostředí MěÚ Krnov rozhodlo o jejím zbourání. O odvoz se postaral Michalis Mavropulos.
 
OPRAVA ZDI
 
V září došlo na hřbitově k opravě poškozené zdi. Byla poškozena kořeny stromu, které zeď pravděpodobně nadzvedávaly.
 
ODPADY
 
Vývoz popelnic zajišťují technické služby Osoblaha každé druhé úterý. Cena žetonu pro občany je 75 Kč a pro firmy 77 Kč. V obci jsou také kontejnéry na barevné i bílé sklo. Každý poslední pátek v měsíci se bezplatně odváží od všech domů pytle s PET láhvemi. Poslední sobotu v měsíci je otevřena sběrna objemového odpadu. Celkové náklady obce na odpady v roce 2006 byly 36 917,50 Kč.
PAMÁTKOVÁ PÉČE
 
Pamětihodnosti: Zámek, zámecký park, vstupní brána u zámku, socha Panny Marie, kostel sv. Jiří - Pelhřimovy, Slovanské Hradiště - Vínoúzkokolejná trať Třemešná - Osoblaha, která projíždí přes obec a místní části Amalín a Koberno.
 
ČINNOST POLITICKÝCH STRAN , SPOLKŮ,       KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
 
                                         ZÁMEK SLEZSKÉ RUDOLTICE
otevřen pro veřejnost v roce 2006
od 6. května do 1. října
sobota a neděle 
14.00 – 18.00
 
Stálé expozice:
Obec Slezské Rudoltice, fotografie Osoblažska, ateliér Drak, ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice, ZŠ Osoblaha, I. parní úzkorozchodná společnost, nástroje a předměty denní potřeby našich předků
                                                V roce 2006 byly také tyto výstavy:                           
Jindřich Štreit - Cesta ke svobodě - fotografie, SOUT Krnov - paličkovaná krajka a historie tkalcovnictví, Synagoga Krnov - výstava fotografií - Cesty člověka z domova domů
Zámek v tomto roce navštívilo 1158 osob. Z toho 2x MŠ, 4x ZŠ, 1x SOŠ.
 
KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Každým rokem na Tři krále probíhá „Tříkrálová“ sbírka na kříže. V tomto roce bylo vybráno 2 960,- Kč.
Mezi důležité akce patří „Vítání občánků“ . V roce 2006 bylo dvakrát.
Dne 6. 5. 2006 byly přivítány tyto děti:       Janulek Jaromír            narozen 20. 7. 2005
                                                                     Bartoníček Dominik     narozen 24. 1. 2006
                                                                     Prokop Václav              narozen 14. 2. 2006
Dne 14. 10. 2006 byly přivítány tato děti:   Klega Jaromír               narozen   7. 6. 2006
                                                                     Bambuch Jan               narozen   12. 6. 2006                                                                                                 
                                                                     Tumová Aneta              narozena 19. 6. 2006
                                                                     Ziepser David               narozen   20. 7. 2006                                                                  
 
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, podařilo se uskutečnit mnoho akcí. V zimním období probíhal také kurz paličkování. V tomto roce začal v lednu a skončil v dubnu. Ženy a dívky si tímto krátily dlouhé zimní večery. Scházely se vždy v pátek k večeru na „okále“. První „Rudoltická stopa“ se šla na Dubovec (8. 4. 2006). Pravidlem už několik let je slet čarodějnic a stavění máje (1. 5. 2006). V tomto roce se konala také okrsková soutěž hasičů (20. 5. 2006), kde se naše družstvo umístilo na 2. místě. Na konci května proběhlo kácení máje spojené s večerní taneční zábavou (28. 5. 2006), které je již roky tradicí. Pro děti byl samozřejmě organizován dětský den (9. 6. 2006). Nezapomnělo se ani na důchodce, pro které se pořádalo setkání. 1. července dětem začaly prázdniny, proto v tento den byla pro ně nachystaná již druhá „Rudoltická stopa“, tentokrát k Matějovické jeskyni. V červenci se každoročně koná přátelské utkání v kopané „ Memoriál Achima Mavropulose“, které bylo ukončeno taneční zábavou. Poprvé byl zorganizován majitelem vinárny přátelský fotbalový turnaj „Fernet cap“ (12. 8. 2006). Další výšlap „Rudoltická stopa“(18. 8. 2006) se uskutečnil na Liptáňskou rozhlednu. Poslední prázdninová „Rudoltická stopa“ (26. 8. 2006) byla za strašidly na Fulštejně. Během roku se několikrát konalo „Zámecké muzicírování“, při kterém účinkovaly naše děti. Na konci prázdnin ve večerních hodinách patřil zámek dětem, kde je čekaly pohádkové bytosti a strašidla (2. 9. 2006). První týden školního roku si děti vyšláply na „Rudoltickou stopu“ (7. 9. 2006). Naší obec navštívili také bývalí občané německé národnosti. Byla provedena beseda o česko-německých vztazích a poté následoval koncert německých muzikantů na nádvoří zámku (14. 9. 2006). Na poli za restauraci Jalamas, v září opět létali draci. Ku příležitosti státního svátku „Den vzniku samostatného Českého státu“ proběhl lampiónový průvod spojený s položením kytice u pomníku T. G. Masaryka (27. 10. 2006). Další kurz paličkování začal v listopadu. Tradicí zůstávají obecní vánoční trhy na zámku (9. 12. 2006), spojené s muzicírováním naších dětí. Vánoční atmosféru navozuje také „ Košt halůzkovej“ (ochutnávka domácí pálenky), ve které soupeří místní pánové v restauraci Jalamas. V místním kostele sv. Kateřiny proběhla opět „Půlnoční mše“. Zakončení kulturního dění v roce se koná Silvestrovskou oslavou.
 
Místní fara po mnoha letech opět ožila. Koncem roku se přistěhoval nový pan farář o. Marian Nowak, který je rodákem z nedaleké polské vesnice.
 
ŠKOLSTVÍ A KULTURA,TĚLOVÝCHOVA
 
ŠKOLA
 
Základní škola i mateřská škola jsou v jedné budově č. p. 120.
Ředitelkou je Bc. Jana Čiháková (Osoblaha).
Učitelkou ZŠ byla do 30. 6. Anna Paluzgová ( Slezské Rudoltice č. p. ). Od 1. 9. na její místo nastoupila Mgr. Lucie Vašutová (Krnov). Dále žáky učí také Jana Adamopulosová         ( Osoblaha), která je zároveň vychovatelka.
Paní Paluzgová od července nastoupila jako učitelka MŠ. Druhou učitelkou je Lucie Řezníčková (Slezské Rudoltice č. p.116).
Účetní školy je Romana Rajnochová. O stravu našich dětí se starají kuchařky Marie Zembová a Marie Moravcová. Vaří také pro cizí strávníky. Strava pro děti MŠ na celý den stojí 21 Kč (3 – 6 let), 22 Kč (7 let), oběd pro děti ZŠ stojí 15 Kč (7 – 10 let), 16 Kč (11 – 14 let) a pro cizí strávníky je 41,- Kč. V ceně dětské stravy jsou započítány pouze potravinové náklady. Čistotu školy zabezpečují uklízečky Zdenka Dubcová a Eva Johnová.
Počet dětí -             MŠ - 20         ZŠ - 28
Dojíždějící děti -    MŠ -    1         ZŠ -    7
Pro děti ve škole jsou vedeny také zájmové kroužky: výtvarný kroužek
                                                                                      anglický kroužek
                                                                                      kroužek country tance.
ZŠ úzce spolupracuje s Lidovou školou umění z Města Albrechtic pod vedením p. učitelky Vajdíkové. Vyučuje se hra na hudební nástroje a sborový zpěv. Děti své počáteční umění předvedli v zámku u příležitosti vánočních trhů.
 
Škola je vytápěná z přilehlé kotelny bytového domu č.p. 116, 117. S majitelem došlo k rozporu. Hrozilo, že děti nebudou mít zajištěno teplo. Celkové náklady na vytápění objektu byly 224 800 Kč. Byla získaná dotace (77 625 Kč) na financování technické dokumentace vlastní kotelny.
Stará škola stále patří obci. I přes snahu prodat tento objekt, se nenašel vhodný investor.
 
 
KNIHOVNA
 
 Knihovna je umístěná v budově (okál) č. p. 115. Knihovnicí je paní Helena Čonková.
 Otevřena je vždy v pátek 16.00 – 18.00. Díky zprovoznění internetu pro veřejnost, je možné si knihy vypůjčit také ve středu a v sobotu v době od 16.00 – 18.00. Internet v tomto roce využilo 130 občanů.
V roce 2006 měla k dispozici 2241 knih. Z toho naučné literatury bylo 386 a krásné literatury 1855 knih.Registrovaných čtenářů bylo 38 občanů, z toho 7 dětí. Celkem bylo zaznamenáno 210 návštěv. Bylo vypůjčeno 1298 knih.
 
 
 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
FOTBAL
 
Celkový počet členů TJ v roce 2006 bylo 130. Z toho mužů je 84, ale aktivně hrajících je 25. Žen je pouze 9, žáků a dorostenců 37.
 
Celková bilance zápasů v roce 2006, včetně přátelských a turnajových utkání:
 
Družstvo            celkem zápasů         výhra         remízy        prohry           skóre
Žáci                       29                          20                3                6                  106:31
Muži                     32                           14                7               11                   86:65
 
Mezi nejlepší střelce této sezóny patřili: žáci     Blažek Jaromír         36 gólů
                                                                            Strýček Jakub           23 gólů
                                                                            Krayzel Jaroslav       22 gólů
                                                                Muži    Balicki Martin          19 gólů
                                                                             Kocián Martin          14 gólů
                                                                             Ziepser Horst            11 gólů
 
Brankář žáků Vlastimil Nemec z 18 odchytaných zápasů dokázal ve 12 udržet čisté konto!
 
 
Nejčastější sestavy:
Žáci: Nemec Vlastimil, (Nitsch Denis) – Škerko, Šrubař, Kretek, Kutálek J. - Halan,
         Moravec R., Blažek, Nemec O., (Krayzel J.) - Strýček, Heglas A., Nitsch
 
Muži: Jurok (Vích) – Balicki, Šamaj, Hvižď P., Kmínek – Pargač P., Kocián M.,
          Šulák P., Dodek, Skyva – Ziepser, Gašperák, Pšenčík, Blažek J., Petrik P.
 
 
Kuriózní výsledky:
Muži:         Tatran Hynčice – Slezské Rudoltice 1 : 7
Žáci:           Slezské Rudoltice – Karlovice 13 : 0
                   Zátor – Slezské Rudoltice   0 : 12   
 
  
TENIS         
Tělovýchovná jednota spravuje v obci také tenisový kurt, který je přístupný celé veřejnosti. Tento kurt je umístěn u zámku.
 
 
STOLNÍ TENIS
V zimním období se pořádají turnaje ve stolním tenise pro děti a mládež. Zápasy se konají ve vestibulu kulturního domu obce. Na této akci spolupracují TJ Slezské Rudoltice a výbor pro sport Obecního úřadu Slezské Rudoltice. Dne 27. 12. 2006 proběhl turnaj, který byl opravdu vyrovnaný a o konečném pořadí rozhodoval podíl setů. Na medailových pozicích bylo toto pořadí: 1. Moravec Robin
             2. Kutálek Jan
             3. Nikodýmová Iveta
 
 
 
 
K dalšímu sportovnímu vyžití slouží také 2 betonové stoly na stolní tenis a volejbalové hřiště, které bylo v tomto roce vybudováno v zámeckém parku.
 
 
 
 
 
 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
 
 
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
V obci jsou ordinace dětského i dospělého lékaře, které jsou umístěny v budově obecního úřadu.
 Dětskou lékařkou je MUDr. Libuše Václavcová, sestra je Marie Grčková . Paní doktorka ordinuje každou středu od 11.30 – 12.30 hod.
 Lékařkou pro dospělé je MUDr. Hana Zouharová a sestra je Anna Kolbeová. Ordinuje se ve čtvrtek od 12.00 - 14.00 hod.
V případě potřeby mohou občané navštívit ordinace v Osoblaze.
 
 
NEZAMĚSTNANOST
 
 
Nezaměstnaných občanů, kteří jsou vedeni na Úřadu práce je 74 osob, z toho 42 žen (6 osob ZPS – žen). Nejvíce nezaměstnaných je ve věkové kategorii 45 – 54 let. Celková míra nezaměstnanosti je 23 %.
 
 
 
OBYVYTELSTVO
 
 
OSÍDLENOST OBCÍ
 
K obci Slezské Rudoltice patří tyto obce: Amalín, Víno, Koberno, Nový les a Pelhřimovy.
V Amalíně je trvale hlášeno 23 obyvatel, ve Víně 32, v Koberně 15 a v Pelhřimově 0. Slezské Rudoltice mají 571 obyvatel.
Z celkového počtu obyvatelstva je 133 osob mladších 18-ti let. Občanů v produktivním věku je 508 a z toho jsou 3 cizinci.          
 
V roce 2006 v obci bylo přihlášeno k trvalému pobytu 25 občanů. V témže roce bylo odhlášeno z trvalého pobytu 29 občanů.
 
Průměrný věk obyvatelstva Slezských Rudoltic v roce 2006 byl 33,4 let.
 
Nejstarší občankou obce je Hajduková Marta ( 93 let), která se narodila v roce 1913.
 
 
V tomto roce byly oddány dva páry:
Radek Jalamas a Denisa Křemenová na zámku v Linhartovech a hostinu měli                        
                          v kulturním domě obce Slezské Rudoltice.
Martin Adamčík a Vendulka Michálková rovněž na zámku v Linhartovech .
 
 
 
V tomto roce se narodily tyto děti:
 
Stojaspalová Nikola                              Víno č. p. 5
Bartoníček Dominik                              Slezské Rudoltice č. p. 116
Prokop Václav                                      Slezské Rudoltice č. p. 116
Klega Jaromír                                       Slezské Rudoltice č. p. 116
Bambuch Jan                                        Slezské Rudoltice č. p. 121
Tumová Aneta                                       Víno č. p. 9
Ziepser David                                        Slezské Rudoltice č. p. 28
Jalamasová Aneta                                 Slezské Rudoltice č. p. 125
 
 
 
Úmrtí v obci r. 2006
 
Kwiczalová Anežka (66 let)                 Koberno č. p. 42
Kobylorzová Helena (93 let)                Slezské Rudoltice č. p. 6
Hvizdová Hermína (55 let)                  Slezské Rudoltice č. p. 8
Blažková Emilie (83 let)                      Slezské Rudoltice č. p. 75
Múka Štefan                                         Slezské Rudoltice č. p. 61
Bohumil Kyška(71 let)                          Slezské Rudoltice č. p. 4
 
 
 
ZÁVĚR
 
 
 
     Vizitku naší obce dělá čistota prostředí, ve kterém žijeme. Je příjemné procházet se místy, kde jsou upravené zahrádky a trávníky. Bohužel v některých částech obce se setkáváme spíše s opačným jevem, zvláště u domů s větší koncentrací obyvatelstva. Nejenže okolí je zdevastováno, ale i zdi těchto domů jsou pomalované nevkusnými nápisy.
Dospělí svalují vinu na děti, ovšem děti jsou obrázkem svých rodičů. Nedopalky od cigaret, odpadky a různé nepotřebné věci povalující se kdekoliv, přeci nezahazují jen děti. V poslední době se rozšířilo znečišťování veřejného prostranství psy. Nepěkně působí i “postávání zákazníků z láhví piva“ u prodejen.
 
 Obec má zájem o větší kulturní dění nejen pro své obyvatele v obci. Největší snahou je získat zámek do obecního vlastnictví. Kromě tohoto základního záměru je ve spolupráci s architekty provést úpravu zámeckého parku.
 
     V příštím roce oslaví obec kulaté jubileum. Uplyne 60 let odhalení památníku T.G. Masaryka a 60 let vzniku sloučení dvou obcí Rudoltice Ves a Rudoltice Městys a tím vzniku společného názvu Slezské Rudoltice.