Obsah

schválený závěrečný účet obce Sl. Rudoltice za rok 2022 (schválen 17.5.2023 usnesením   č. 3/4-2023), vyvěšeno 18.5.2023

text ZÚ (35.42 kB) 

výkazy obec (1.02 MB)

výkazy ZŠ (202.59 kB)

návrh závěreč. účtu byl vyvěšen na úřední desce pod č. 19/2023 dne 29.3.2023