Obsah

Návrh závěrečného účtu obce vyvěšen 16.4.2019 pod. číslem 10/2019:

text

audit

obec výkazy

ZŠ výkazy

Závěrečný účet schválen ZO Sl.Rudoltice dne 21.6.2019, je shodný s návrhem závěrečného účtu.