Obsah

text návrhu závěr.účtu vyvěšeno 15.2.2018 pod ev.č.8/2018

audit

výkaz FIN obec

příloha obec

rozvaha obec

VZZ obec

P a V dle UZ

plnění P a V dle §

plnění příjmů r.2017

plnění výdajů r.2017

rozvaha ZŠ

příloha ZŠ

VZZ ZŠ

návrh závěrečného účtu obce je shodný se schváleným závěrečným účtem obce,

vyvěšeno 26.3.2018