Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2011

 

POČASÍ

 

Nový rok začal s mírnou sněhovou pokrývkou,  s denními teplotami pod bodem mrazu a noční teploty klesaly k -10°C. V druhém týdnu měsíce ledna byl velmi silný vítr, který odvál všechen sníh z polí a poté bral také hlínu. Rudoltice byly zasypány hnědým prachem. Poté došlo k oteplení a z hnědého prachu bylo bláto. Teploty byly nad nulou, většinou bylo pod mrakem a mírně mrholilo. Bylo dušičkové počasí. Ke konci ledna napadlo pár centimetrů sněhu a vše zase vypadalo čistě. Teploty klesly hluboko pod bod mrazu. V noci dosahovaly až k -13°C  a denní se pohybovaly okolo -5°C. První únorový víkend 5. a 6. denní teploty dosáhly až ke 12°C a sníh zmizel. Poté se opět ochlazovalo a na konci měsíce února byly velmi silné mrazy. Noční teploty klesly až k -16°1C a denní byly v rozmezí -5 až -10 °C. Zima se stále bránila svému konci. K oteplení došlo ve druhé dekádě března. Dokonce 15. března padly teplotní rekordy pro tento den. Bylo naměřeno skoro 20°C. Pěkné počasí vydrželo až do konce měsíce března. Teploty se pohybovaly v rozmezí 10 – 15°C. Duben začal chladnějším a deštivým počasím. Ale už 3. dubna došlo zase k většímu oteplení a tak v tento den vylezla ze země suchozemská želva paní Rajnochové. V dalších dnech přiletěly na rybník za kostelem labutě a také přiletěli čápi. Ti ale bohužel v Rudolticích nezůstali. Dubnové počasí bylo krásné a teplé s teplotami okolo 20°C. Také na velikonoční svátky, které v tomto roce připadly na 24. a 25. dubna bylo příjemné jarní počasí. Změna nastala v posledních dnech měsíce, kdy docházelo k častějším odpoledním bouřkám a poté přišlo ochlazení. 3. května sněžilo. Během poledne napadly asi 3 cm sněhu. Denní teploty se pohybovaly okolo 0 – 5 °C a noční klesaly až k -3°C. Tyto mrazíky způsobily hodně škody zahrádkářům a zemědělcům.  V následujících dnech se už oteplilo a průměrné teploty byly do 20°C. 20. května denní teplota vyšplhala k 27°C. Pár deštivých dní přišlo ke konci měsíce. V červnu se počasí střídalo. Teplé a slunečné dny střídaly chladné a deštivé. Teplota se pohybovala okolo 20°C. První dny v měsíci červenci byly dosti deštivé a chladné. Denní teplota sotva vyšplhala k 15°C. Poté se již oteplilo a začaly krásné letní dny. Slunné a teplé dny byly často doprovázeny bouřkami. Tropické dny, s teplotami nad 30°C v tomto měsíci nebyly. Celkově červenec byl dosti teplotně podprůměrný a více deštivý. Až v půli srpna se oteplilo, přestalo pršet a konečně začalo letní počasí, kdy teploty dosahovaly ke 30°C. To počasí vydrželo skoro do poloviny září. Pak nastalo několik dní chladna a teploty se pohybovaly okolo 15°C. V druhé půli září začalo období babího léta s teplotami okolo 20°C a slunečným počasím. Na konci měsíce padaly teplotní rekordy a teploty dosahovaly k 27°C. Ještě na začátku října bylo krásné počasí a během pár dní se ochladilo skoro o 15 – 20°C. Konec října byl slunečný s teplotami okolo 10°C – 15°C. K ochlazení došlo až 9. listopadu, kdy denní teploty klesaly k 5°C. Září, říjen i listopad byly měsíce velmi slabé na srážky. V listopadu noční teploty klesaly občas až k -6°C. V prosinci konečně zapršelo. Po Mikuláši 6. prosince nastalo několik dní, kdy docházelo k občasným dešťovým srážkám. Teploty jen občas večer klesaly pod bod mrazu, ale během dne stoupaly k nule. 21. prosince začal padat první sníh. Napadlo jen pár centimetrů, ale dětem k radosti to stačilo. Bohužel již druhý den se oteplilo, pršelo a sníh zmizel. Vánoční svátky byly opět na blátě a denní teploty stoupaly až k 10°C. Silvestr – konec roku 2011, i v tento den byly denní teploty nad nulou a noc byla jasná, plná hvězd.

 

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

OBEC SLEZSKÉ RUDOLTICE

 

 

Zastupitelstvo obce:

Starosta: ing. Mojmír Pargač

Místostarosta: Stanislav Zemba

Členové: Tomáš Zemba – předseda výboru pro kulturu a SPOZ

                Martina Jalamasová

                Milan Šamaj

                Petr Pargač – předseda kontrolního výboru

                Georgios Jalamas – předseda finančního výboru

                Oldřich Křemen

                Jaroslav Strýček – předseda výboru pro sport.

V průběhu roku došlo ke změně v zastupitelstvu. Z důvodu změny zaměstnání byl Oldřich Křemen nahrazen Erichem Skupienem.

 

Změna sídla Obecního úřadu Sl. Rudoltice z čp. 85 na čp. 64 od 1. 8. 2011

Obec má celkem 4 zaměstnance. Oldřich Křemen skončil na vlastní žádost 31. 3. 2011 a 12. 4. 2011 nastoupil Erich Skupien.

 

 

MULTIFUNKČNÍ AREÁL

 

Na realizaci projektu multifunkčního domu byla předána žádost o poskytnutí dotace v roce 2009. Dne 20. 1. 2010 byla tato dotace poskytnuta. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavební části projektu byla vybrána společnost EKOBAU INVEST a.s., Hradec nad Moravicí. Vlastní stavební práce byly zahájeny předáním staveniště zhotoviteli v měsíci červnu 2010. Termín dokončení a předání díla byl smluvně dohodnut do 31. 1. 2011. 

Slavnostní otevření budovy bylo 3. 6. 2011

Multifunkční areál obce má ve svých rekonstruovaných částech:

-         ve sklepních prostorech nově vybudovanou kotelnu

-         v přízemí jsou umístěny kanceláře obecního úřadu, tzn. starosty, účetní se službou CZECH POINT, archivu a bytového referenta, dále se v přízemí nachází tělocvična s kompletním zázemím. Z chodby v přízemí je přístup do nově zrekonstruovaných sociálních zařízení, které plně respektují i potřeby osob s omezenou schopností pohybu.

-         v prvním poschodí je nově vybudována společenská a zasedací místnost pro 50 lidí se zabudovanou kuchyňskou linkou, nové ordinace praktického a dětského lékaře včetně sesterny a nová veřejná knihovna obce se třemi k internetu trvale připojenými počítači

-         v přístavbě v rekonstruované části je nově vybudován výtah

-         součástí rekonstrukce objektu je rovněž zpevněná plocha – parkoviště pro osobní vozidla, vybudovány nové přístupové chodníky a nově zrekonstruované schodiště ke vstupu do budovy multifunkčního areálu a zrekonstruována kotelna.

Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

 

V tomto roce bylo zaměstnáno 10 osob. Pracovali od 4. 4. 2011 do 31. 10. 2011.

 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE

 

ROZPOČET

 

Příjmy                    12 088 000,- Kč

Výdaje                   14 122 600,- Kč

 

Financování ve výši 2 034 600,- Kč z BÚ

Rozpočet schválen 16. 12. 2010

                       

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Opravy komínů ve Sl. Rudolticích čp. 27, 28 ve výši 244 100,- Kč.

 

PŘIJATÉ  DOTACE

 

185 727,- Kč – Dotace na státní správu a školství – Moravskoslezský kraj

1 000,- Kč – Pojistné na veřejnou službu – Moravskoslezský kraj

3 999,- Kč – Sčítání domů, lidu, bytů – Moravskoslezský kraj

244 114,80 Kč – Vzdělávání pro konkurenceschopnost v ZŠ – Moravskoslezský kraj

493 889,90 Kč – Zámek Slezské Rudoltice – Moravskoslezský kraj

16 700,- Kč – Neinv. dotace na činnost dobrovolných hasičů – Moravskoslezský kraj

626 963,- Kč – Mzdy veřejně prospěšných prací – Úřad práce Bruntál

60 400,- Kč – Absorpce – vybavení Multifunkčního areálu – Moravskoslezský kraj

241 681,- Kč – Multifunkční areál – vybavení – Státní zemědělský intervenční fond

2 036 799,61 Kč – Multifunkční areál Sl. Rudoltice – Regionální rada Moravskoslezsko

100 830,50 Kč  - Obnova obecní zeleně – Státní fond životního prostředí

1 714 118,50 Kč – Obnova obecní zeleně – Státní fond životního prostředí

 

PROJEKT „OBNOVA OBECNÍ ZELENĚ VE SLEZSKÝCH RUDOLTICÍCH –

I. etapa

 

Již v roce 2008 byly započaty práce na zpracování projektové dokumentace na projekt „Obnova obecní zeleně ve Slezských Rudolticích“. Projektovou dokumentaci I. etapy zpracoval Ing. Roman Putko. Největším důvodem k obnově obecní zeleně nejen v zámeckém parku, ale i na veřejných prostranstvích obce, bylo především poškození dřevin (85%). Předmětem záměru tedy bylo odstranění stávající výsadby zeleně a založení nových výsadeb v obci a prostorech zámeckého parku. Nové výsadby představovaly založení záhonů pro výsadbu půdokryvných keřů, výsadbu nových stromů, založení nových trávníků.

V měsíci červnu 2011 byla uzavřena s vítězným uchazečem – firmou Petr Vykrut – Zahradní služby Smlouva o dílo.

Termín předání staveniště byl stanoven na 1. 10. 2011, termín dokončení a předání díla byl sjednán do konce listopadu 2012. Práce na projektu započaly ve 2. dekádě měsíce října kácením a následně v měsíci listopadu (díky vhodnému počasí) výsadbami dřevin. V měsíci prosinci byly práce ukončeny. Na jaře roku 2012 budou práce pokračovat.

Po ukončení prací na I. etapě obnovy by měla plynule následovat II. etapa prací. Na tuto etapu je od léta 2011 podána žádost o dotaci na SFŽP. Výsledek hodnocení projektu by měl být znám v měsíci lednu 2012, po schválení je předpoklad zahájení prací na II. etapě v letních měsících  roku 2012. O dotaci zažádalo občanské sdružení pana ing. Putka a obec souhlasila s realizací.

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

Potraviny okál

 

Prodejnu stále provozuje Vendulka Adamčíková. Jako prodavačka je zaměstnána Stanislava Křemenová. Otevírací doba je PO – PÁ  7,30 – 12,00 a 14,00 – 16,00, v sobotu 7,30 – 11,00 a v neděli 9,00 – 11,00 hod. Prodejna je výborně zásobována a sortiment zboží se stále rozšiřuje. Prodejna i nadále nabízí výměnu propanbutanových láhví.

 

CENY POTRAVIN

 

                                     r. 2008                     r. 2009               r. 2010                 r. 2011

chleba                         21,- Kč                        21,- Kč              21,- Kč               24,- Kč

rohlík                       2,50 – 2,10 Kč               2,10 Kč             2,10 Kč               2,10 Kč

máslo                          25,- Kč                        29,- Kč              35,- Kč               36,- Kč

mléko                          13,- Kč                       14,- Kč               14,- Kč               14,- Kč

cukr                             21,- Kč                       22,- Kč               20,-Kč                29,- Kč

mouka                         12,- Kč                       10,- Kč               10,- Kč               12,- Kč

rýže                             29,- Kč                       36,- Kč               29,- Kč               24,- Kč

těstoviny                     12,- Kč                       12,- Kč               12,- Kč               12,- Kč

 

 

Potraviny Eva

 

Prodejnu provozují manželé Eva a Zdenek Kořínkovi. Otevírací doba byla PO 7,30 – 12,30 hod., ÚT – PÁ 7,30 – 12,00 a 14,00 – 16,00hod., SO 7,30 – 9,30 hod.

Na konci roku prodejnu potravin přestěhovali do svých prostor na náměstí, kde také provozují hostinskou činnost. Otevírací doba je

Po          7,30 – 12,00

Út – Pá  7,30 – 10,00 a 14,00 – 15,30

So          7,30 – 9,30

Ne   - zavřeno

 

Vinárna

 

Pohostinství provozuje Lukáš Pawlas. Jako číšnice pracuje Jana Kulová z Osoblahy.

Diskotéka „13Lucky Club“ je stále v provozu, ale zájem u mladých lidí klesl a tak bývá diskotéka dosti často uzavřena.

 

 

 

 Restaurace Jalamas

 

V restauraci se během roku občas pořádal taneční večer, v pracovní dny prostory někdy využívají prodejci textilu a spotřebního zboží. V letních měsících je využívaná zahrádka, kterou v tomto roce opravili.

V restauraci čepují pivo Radegast 10°.

 

Restaurace u Kořínků

 

Restaurace nabízí rychlé občerstvení a v letních měsících kopečkovou zmrzlinu. V tomto roce opravili prostranství letní zahrádky (ploty a dlažba).

Stále nabízí ubytování.

Čepují pivo Radegast 10°.

 

Kadeřnictví

 

Jako kadeřnice pracovala Petra Kelemenová z Liptáně.  30. 6. 2011 z důvodu převedení veškerých nákladů za elektrickou energii a vodné na provozovně okálu na stávajícího nájemce Vendulku Adamčíkovou byl provoz ukončen dohodou.

 

 

Apartmány „U Loupežníka Hotzenplotze“

 

K dispozici jsou 2 plně vybavené apartmány pro celkem 8 lidí. Ubytování nabízí Eleni Zeichmann Pašasová.

 

Agroslužby Josef Duchoň

 

Firma podniká v rostlinné výrobě a autodopravě.

Počet zaměstnanců – Stálí – 3

- Sezónní – 4.

V letošním roce dva pracovníci odešli do starobního důchodu. Přijat byl jeden pracovník po vyučení v zemědělské škole.

Výměra obhospodařované půdy – 650 ha a vše je orná půda.

Žně v tomto roce začaly 27. 6. a ukončeny byly 20. 8.

 

Výnosy plodin:

Řepka ozimá          2,6 t

Pšenice ozimá        6,3 t

Ječmen ozimý        4,9 t

Ječmen jarní           4,7 t

Kukuřice zrno        9,6 t

Pohanka                 0,8 t

Cukrovka              66,5 t

Kmín                      0,2 t

Tritikale                 4,8 t  (křížená pšenice se žitem)

 

Ve žních došlo k poškození porostu řepky kroupami. Porost byl pojištěn. Obdrželi náhradu od pojišťovny.

Celý rok 2011 byl velmi úspěšný. Celou výměru ozimé pšenice se podařilo prodat v potravinářské hodnotě. Ječmen jarní se všechen prodal jako slad. Výnos cukrovky 66,5 t pro 18,09 cukernatosti byl nejlepší výsledek, který kdy dosáhli. Výnosy kukuřice byly také nejlepší.

Nové stroje: universální nosič kontejnerů GRAND SUPER

                     podařilo se doplatit traktor MF 7495

                     nový kombajn MASSEY FERGUSON CENTORA    

V září 2011 byl odcizen traktor 101 45 místními výrostky, kteří jej poškodili. Oprava traktoru stála 219 000,- Kč. Na základě toho bylo nainstalováno zabezpečovací  zařízení s kamerovým systémem od firmy BOIS Opava.

V tomto roce byly žně velmi deštivé. Výhodou byly tři kombajny, protože sklidili podle potřeby.

 

Průměrná mzda: stálých pracovníků 15 973,- Kč (hrubá mzda)

                           Sezónních pracovníků 15 440,- Kč (hrubá mzda).

 

Zemědělská výroba Michalis Mavropulos

 

Firma podniká v rostlinné a živočišné výrobě.

Počet zaměstnanců – 14 zaměstnanců plný úvazek

-         1 zaměstnanec v malém rozsahu

-         2 zaměstnanci na poloviční úvazek

Celková výměra půdy – 875,70 ha.

Žně v tomto roce začaly 22. 7. a ukončeny byly 22. 8. 

 

Výnosy plodin:

Pšenice             4t

Ječmen jarní     4t

Ječmen ozimý  3,7t

Řepka               1,6t – poškození kroupami

Cukrovka         44,78t

 

Stav dobytka:

Byl ukončen chov prasat.

Hovězí dobytek – krávy 97 ks

                             jalovice 76 ks

                             býci 64 ks

                            

Průměrná mzda: 20 500,- Kč (hrubá mzda).

Tento rok byl dobrý na výnosy i výkupní ceny.

 

                             

Elektroslužby – Bronislav Kostiha

 

Živnostník poskytuje elektroslužby občanům i firmám.

 

Ve Slezských Rudolticích je dosti drobných živnostníků v oblasti zemědělské výroby, lesnictví, zednictví atd.

 

 

HASIČI

 

Členové:

Bílek Vladimír - Velitel jednotky, NDT, řidič

Bílek Roman – velitel družstva, řidič

Kučavík Martin – strojník

Křemen Oldřich – strojník, řidič

Křemen Bohuslav – strojník, řidič

Jurok Jiří – strojník, řidič

Hajduk Pavel – strojník, řidič

Jurok Tomáš – velitel družstva, NDT

Vích Marek – velitel družstva, NDT

Křemen David – hasič, NDT

Hasiči – Vendolský Jiří, Kořínek Marek, Hažík Anton, Nikodým Martin, Prokop Milan, Kutálek Zdeněk, Šulák Jaroslav.

 

Výjezdy jednotky:

1.      3. 2011  Dívčí Hrad – požár

19. 5. 2011  Karlov – požár

27. 5. 2011  Město Albrechtice – požár

26. 10. 2011  Liptáň – požár

 

Výdaje na jednotku dobrovolných hasičů byly ve výši  86 737,- Kč, z toho 16 700,- Kč dotace za Moravskoslezského kraje na vybavení jednotky.

Výdaje na mladší hasiče byly ve výši 43 506,- Kč – soutěže a činnost mladých hasičů.

 

 

POLICIE

 

Součástí služebního obvodu OOP ČR Město Albrechtice je také obec Slezské Rudoltice. Využívaná je policejní stanice, která má občanům umožnit jednodušší komunikaci s policií a přiblížit se jim. Do úseku Rudolticka patří tyto obce: Horní Povelice, Dolní Povelice, Rusín, Hrozová, Koberno, Matějovice, Slezské Rudoltice, Amalín, Víno.

V obcích Rudolticka bylo evidováno 14 přečinů (trestné činy) a 39 případů přestupků.

Nejvíce přečinů bylo řešeno v obci Slezské Rudoltice, kdy se jednalo v 6ti případech o přečin krádeže, 2x neoprávněný zásah do práva k domu a bytu, 2x zanedbání povinné výživy a 1x nebezpečné vyhrožování, řízení vozidla pod vlivem omamné látky, výtržnictví, kuplířství. Další přečiny byly evidovány v obcích Víno, Koberno a Horní Povelice.

Nejčastějším druhem přestupku bylo narušení občanského soužití (26 případů), další byly drobné krádeže (10 případů), přestupek proti veřejnému pořádku a proti bezpečnosti plynulosti silničního provozu.

Ve dvou případech byl zadokumentován nález munice z druhé světové války, kdy zajištěná nalezená munice byla předána pyrotechnikům policie ke zneškodnění.

V jednom případě proběhla velká pátrací akce, za užití vrtulníku s termovizní, kdy byl pohřešován starý muž. Byl nalezen jen s drobným zraněním.

 

LESY ČR

 

Revír Rudoltice

Těžba za rok 2011 – 2753 m3.

Zalesňování: Dub         0,80 ha

                      Lípa        1,76 ha

                      Borovice 0,52 ha

                      Jasan       0,35 ha

Probíhající kůrovcová kalamita se změnou druhové skladby se zmenšila.

Smrky se již nevysazují v naší nadmořské výšce.

 

 

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

 

Celková výměra honitby MS Slezské Rudoltice je 2 050 ha (od 1. 1. 2012 nastala změna).

Složení výboru:

Předseda: Walter Jílovec

Hospodář: Jiří Kavan

Jednatel: Robert Foldyna

Finanční hospodář: Petr Kutálek

Člen výboru: Libor Švehla

MS má 30 členů, 2 členové v tomto roce zemřeli.

MS má 9 lovecky upotřebitelných psů. 26. a 27. 11. proběhly zkoušky honičů, zúčastnilo se 12 psů.

Odstřel zvěře: zvěř srnčí 59 ks

                       Zvěř daňčí 3 ks

                       Zvěř jelení 0 ks

                       Zvěř černá 43 ks

V tomto roce došlo k velkému úhynu srnčí zvěře (26 kusů) v důsledku zaplocení velkých ploch „ovocných sadů“ – zvěř se do pletiva věší.

 

 

VČELAŘI

 

Včelařský rok 2011 ve Sl. Rudolticích byl velice úspěšný, dá se říci možná i rekordní ve výnosech medu, což způsobilo celkem dobré vyzimování včelstev a velmi dobré jarní počasí. Nemoc včelstev varoáza byla na nízké úrovni. Ve Sl. Rudolticích hospodařilo 10 včelařů se 113 včelstvy. Znovu začal včelařit Síkora Pavel, naopak zemřel dlouholetý chovatel včel Filip Zátopek. Každý včelař obdržel letos na každé zazimované včelstvo státní dotaci 97,50 Kč.

Předseda: Petrik

Pokladník: Paluzga

Členové: Křemen, Zátopek, Zemba, Kubačák, Pargač, Holková, Skyva, Vaněček, Síkora.

 

 

KULTURNÍ DĚNÍ A ČINNOST SPOLKŮ

 

KULTURNÍ AKCE

 

V lednu opět začal kurz paličkování.

18. února v prostorách mateřské školky proběhl karneval. I v letošním roce měl velký úspěch. Zúčastnilo se celkem 41 soutěžících masek. Se svými dětmi přišli také rodiče i prarodiče.

Vítání občánků se i v letošním roce konalo v prostorách mateřské školky. Proběhlo 17.dubna a vítáno bylo 5 miminek do naší obce.

„Stavění Máje“ a „slet čarodějnic“ se měl uskutečnit v pátek 28. dubna. Pro velkou nepřízeň počasí bylo stavění odloženo na sobotu 29. dubna, ale čarodějnicím a dětem nic nebránilo v reji. V zámeckém parku byly připraveny soutěže pro děti a také občerstvení.

V pátek 13. května v základní škole proběhl „Den matek“. Děti mateřské školky, základní školy a také děti navštěvující lidovou školu umění společně s učitelkami, měly připraveny pro maminky hodinový program básniček, písniček, pohádek a tanečků. Na závěr měly děti pro maminky připravené dárečky, které vlastnoručně vyrobily.

14. května proběhlo „Zámecké muzicírování“. V letošním roce se konalo ve velkém sále v zámku, hrála cimbálová muzika, proběhla řízená degustace vína a poté hrála Rudoltická kapela.

Tradiční „kácení máje“ proběhlo za velmi deštivého dne 28. května. Tentokrát mladíci při kácení máje sehráli scénku z filmu“Dědictví aneb Kurvahošigutentag“. Zábava, která se měla konat v zámeckém parku, byla pro nepřízeň počasí přesunuta do sálu kulturního domu. Hrála živá hudba pozvaná z Krnova.

3. června byla slavnostně otevřená multifunkční budova nového obecního úřadu.

„Dětský den“ se v tomto roce konal 10. června. Již v dopoledních hodinách pro děti byl připraven program na náměstí. Děti si mohly prohlédnout zemědělskou techniku (traktory, kombajn, nakládač…), policejní auto a také pejskaři předvedli svou práci se psy. Odpoledne od 15 hodin program pokračoval na školní zahradě, kde byly pro děti připraveny soutěže, skákací hrad, trampolína, kolo štěstí, sladké odměny a bohatý bufet. Krásné odpoledne ukončili hasiči, kteří předvedli svou techniku.

24. června se konalo „Setkání seniorů“. Uskutečnilo se v kulturním sále ve Slezských Rudolticích a zúčastnilo se pouze 35 z 93 pozvaných seniorů. Děti MŠ a ZŠ měly připravené písničky, básničky a tanečky a večer seniorům hrála místní Rudoltická kapela.

2. července SDH pořádalo „Hanýskův  memoriál“, na počest hasiče Jana Blažka ml. Soutěž hasičů proběhla na hřišti.

16. července na hřišti proběhl tradiční „Memoriál Achima Mavropulose“.

19. – 21. července v tělocvičně nové Multifunkční budovy probíhal krátký kurz řeckých tanců.

23. července v zámeckém parku byla řecká zábava, na které účinkovala řecká skupina Saloniki. V letošním roce tuto akci pořádal Lukáš Pawlas.

30. července Lukáš Pawlas pořádal taneční večer

6. srpna v zámeckém parku proběhl 6. ročník koncertu dechové hudby pořádaný OS POHODA 2000.

20. srpna v zámku proběhla akce „Zpátky do pohádky“. Zámek ožil pohádkovými bytostmi. Dětmi i dospělými je tato akce velmi oblíbená. Bylo připraveno občerstvení a na závěr ohňostroj.

25. srpna  Rudoltický koláč

3. září se šla „Rudoltická stopa“, která byla ukončena v zámku slavnostním vyhlášením výsledku soutěže „Stromy v krajině“, kterou pořádal Mikroregion Osoblažsko.

17. září se uskutečnil rudoltický výlet pořádaný obcí a v letošním roce se jelo na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a poté do Karlové Studánky.

Další „Rudoltická stopa“, která měla cíl na Kunčinském kopci byla 28. září a tam proběhla drakiáda.

V říjnu bylo zahájeno cvičení zumby v tělocvičně multifunkční budovy.

24. října byl zahájen kurz počítačů, který byl především pro úplné začátečníky. Kurz vedla knihovnice Lucie Řezníčková. Konal se 2x týdně v místní knihovně.

27. října se uskutečnil Lampiónový průvod.

Počátkem listopadu začal opět kurz pletení z proutí pod vedením OS Královský stolec.

4. prosince Rudoltice navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Letošní Mikulášská nadílka se konala ve společenské místnosti v Multifunkční budově. Přišlo hodně dětí v doprovodu rodičů i prarodičů.

8. prosince děti ZŠ nastrojily vánoční stromek, který tentokrát byl umístěn před Multifunkční budovu.

22. prosince se měla ve škole konat „Vánoční besídka“. Děti měly připraven program pro rodiče s ukázkou tanců, koled a básní. Tato besídka byla zrušena, protože 20. prosince byl vládou vyhlášen třídenní státní smutek. Důvodem bylo úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla.

24. prosince byla v našem kostele sv. Kateřiny „Půlnoční mše“.

Silvestrovský večer se zábavou proběhl v restauraci Jalamas a také v klubu 13 Lucky.

 

ČINNOST VÝBORU PRO KULTURU

 

Předseda: Tomáš Zemba

Členové: Martina Jalamasová, Marie Pšenčíková, Marie Zembová

Výbor se scházel dle potřeby a členové se podíleli na těchto akcích:

- leden – únor            kurz paličkování

 - březen – srpen       soutěž pro občany „Květy pro radost“

- 29. 4.                      slet čarodějnic – stavění Máje – OÚ a SDH

- 14. 5.                      Zámecké muzicírování – Krnovská cimbálová muzika

- 28. 5.                      Kácení Máje – OÚ a SDH

- 10. 6.                      Dětský den – OÚ, místní zemědělci, ZŠ a MŠ

-  6. 8.                       Koncert dechových hudeb – Ivan Pittera a OÚ

- 20. 8.                      Z pohádky do pohádky, aneb strašidla na zámku – OÚ a SDH

- 25. 8.                      Rudoltický koláč OÚ a hnutí Duha

- 3. 9.                        Vyhlášení soutěže Stromy v krajině a Rudoltická stopa – OÚ a  

                                  Mikroregion

- 17. 9.                       Zájezd na Dlouhé Stráně

- 28. 9.                       Drakiáda a Rudoltická stopa

- 27. 10.                     Lampiónový průvod

- 26. 11.                     Vánoční trhy – Kateřinské hody

- říjen – prosinec        kurz PC pro seniory

- listopad – prosinec   Kurz pletení z proutí

 

Návštěvnost na zámku: turistů 980

                                      Akce pro veřejnost 230 návštěvníků

 

ZÁMEK

 

V tomto roce byla pro veřejnost otevřená jen část zámku. Prostory byly postupně vylíčeny a poté byla umístěna výstava. Ke zhlédnutí byla historická rádia ze soukromé sbírky, která byla zapůjčená a také historický nábytek. Své fotografie opět prezentovala Ostravská fotografická škola. Byly vystavovány materiály o historii obce Slezské Rudoltice, fotografie nejbližšího okolí a také fotografie fotosoutěže „Stromy v krajině“. Dále byly k vidění historické předměty denní potřeby a vybavení kaple z Koberna.

23. 8. 2011 byl zahájen provoz zámeckého apartmánu a pronajat byl celkem 4x.

 

 

ČINNOST VÝBORU SPOZ

 

Předseda: Tomáš Zemba

Členové: Křemenová Nataša, Skupienová Blanka, Maderová Peters Dagmar

 

V roce 2011 byla provedena návštěva u 19 občanů, kteří oslavili své životní jubileum.

17. 4. 2011 proběhlo slavnostní vítání občánků v budově Mateřské školy ve Sl. Rudolticích. Do obce bylo přivítáno 5 nových občánků.

26. 6. 2011 proběhla v kulturním domě beseda s důchodci. Na tuto akci přišlo celkem 35 důchodců. Osobně pozvaných bylo 93 důchodců. K poslechu a tanci hrála místní dechová hudba. Děti ZŠ a MŠ si připravily pěkné vystoupení. Členky SPOZ pomáhaly s přípravou občerstvení.

17. 9. 2011 byl uspořádán zájezd na Dlouhé stráně.

 

 

ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU

 

Předseda: Georgios Jalamas

Finanční výbor se vyjadřoval k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2010.  Také se podílel v roce 2011 na přípravě rozpočtových opatření obce a na přípravě rozpočtu na rok 2012.

 

ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU

 

Předseda: Petr Pargač

Členové: Martin Glejtek a Alena Glejtková

Kontrolní výbor provedl kontroly usnesení obecního zastupitelstva. Předseda výboru se účastnil kontrolních dnů při dokončovacích pracích na multifunkčním areálu.

 

 

 

VÝSTAVBA OBCE, DOPRAVA, SPOJE

 

POŠTA –

 

Na poště pracuje jeden zaměstnanec.

Otevírací doba pošty:

PO  9,00 – 10,30        14,00 – 17,00

ÚT  9,00 – 10,30        14,00 – 15,00

ST  9,00 – 10,30        14,00 – 16,00

ČT  9,00 – 10,30        14,00 – 16,00

PÁ  9,00 – 10,30        14,00 – 16,00

SO  zavřeno

NE  zavřeno

Od 1. 9. 2011 došlo ke změně:

PO 13,00 – 17,00

ÚT   8,00 – 12,00

ST  12,00 – 16,00

ČT   8,00 – 12,00

PÁ  12,00 – 16,00

 

Na poště jsou nabízeny nejen noviny, časopisy, pohledy, přání………, ale také knihy, omalovánky, hry, pastelky aj.

 

 

DOPRAVA

 

Autobusová doprava: v pracovní dny jezdí ze Slezských Rudoltice směrem do Města Albrechtic 8 spojů tam a 8 zpět. O víkendu je pouze 1 spoj tam a 1 zpět.

Vlaková doprava: v pracovní dny jezdí ze Slezských Rudoltic směrem do Třemešné ve Slezsku vlak 5x tam a 5x zpět. O víkendu jsou 4 spoje tam a 4 zpět.

 

 

ŠKOLSTVÍ

 

ŠKOLA

 

Základní škola je neúplnou malotřídní školou s 1. až 4. ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 měla zapsáno 24 žáků. S žáky pracují ve dvou třídách tři pedagogické pracovnice, z toho jedna vychovatelka. Od 1. 9. 2007 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Školička spokojených dětí“. Součástí školy je jedna třída školní družiny.

Mateřskou školu tvoří jedno oddělení „Třída Médi Bédi“ s naplněnou kapacitou 20 dětí. S dětmi pracují dvě pedagogické pracovnice. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „kutálej se míčku, od pohádky ke sluníčku“.

Škola má vlastní školní jídelnu, která připravuje stravování pro děti mateřské školy, obědy pro žáky a zaměstnance a obědy pro strávníky obce Slezské Rudoltice.

 

Základní škola

 

Statutární zástupkyní školy je Mgr. Jana Čiháková a zároveň je třídní učitelka II. třídy (spojený 3. + 4. ročník), výchovný poradce a metodik informačních a komunikačních technologií.

Mgr. Jarmila Anderová je třídní učitelka I. třídy (spojený 1. + 2.ročník)

Mgr. Lenka Stuchlíková byla učitelka II. třídy. Ve školním roce 2011/2012 již ve Slezských Rudolticích nepracovala.

Jana Adamopulosová je učitelka, vychovatelka, zdravotník a metodik sociálně patologických jevů.

 

Školní rok            2006/07      2007/08      2008/09    2009/10     2010/11     2011/12

Počet žáků                 28               26               25             25              25               24

V září 2011 do 1. ročníků nastoupilo 5. nových žáků.

 

Prospěch žáků ve školním roce 2010/2011

                                                                             Prospěch

Ročník         Prospělo s vyznamenáním        Prospělo            Neprospělo             Průměr

1.                              3                                        0                            1                         1,43

2.                              4                                        3                            2                         1,48

3.                              3                                        2                            0                         1,65

4.                              3                                        3                            0                         1,50

 

Do 5. ročníků postoupili všichni žáci: ZŠ Osoblaha                4 žáci

                                                             ZŠ Město Albrechtice  1 žák

                                                             ZŠ Třemešná                1 žák

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2009/2010

PO – Zpěv s kytarou – Mgr. Jarmila Anderová – 6 žáků

ÚT – Angličtina – Mgr. Jarmila Anderová – 6 žáků

ST – ZUŠ – keybort, flétna – ZUŠ – 6 žáků

ČT – Výtvářníček – Mgr. Lenka Stuchlíková – 9 žáků

ČT – Tanečky – Jana Adamopulosová – 11 žáků

 

Školní knihovna

Školní knihovna je umístěná na chodbě v 1. patře budovy školy. Využívá knižního fondu ve výpůjční době – každé úterý od 11,40 – 11,50 hodin a od 13,00 – 14,00 hodin, na požádání vyučujícími i žáky kdykoliv.

Provoz školní knihovny zajišťuje vychovatelka Jana Adamopulosová.

Školní knihovna obsahuje celkem 689 knih.

Škola spolupracuje také s obecní knihovnou ve Slezských Rudolticích.

 

 

Školská rada

Za zřizovatele: Jaroslav Strýček

Za pedagogické pracovníky: Lucie Řezníčková

Za zákonné zástupce: Marie Zembová.

 

V rámci výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky prvouka, přírodověda, projekt Zdravé zuby aj. Pravidelně děti pobývají na školní zahradě (MŠ dopoledne, ZŠ o velké přestávce, ŠD odpoledne, výlety do blízkého okolí, návštěvy plaveckého bazénu Krnov). Pracovnicemi školní jídelny mají děti zajištěn stálý pitný režim. O velké přestávce se prodává školní mléko a mléčné svačinky.

 

 

Mateřská škola

 

Ve školním roce 2010/2011 tvořilo mateřskou školu jedno oddělení s 20 přihlášenými dětmi. Provoz mateřské školy je stanoven denně od 6,30 do 16,00 hodin.

V mateřské škole pracovaly s dětmi tyto pedagogické pracovnice:

Bc. Lucie Řezníčková – učitelka

Dagmar Peters – učitelka, zdravotník

 

 

Školní družina

 

Školní družina je umístěna v 1. patře budovy ZŠ. Ke své činnosti využívá jedno oddělení školní družiny, tělovýchovný koutek a školní zahradu. Služeb školní družiny využívají především dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů.

Vychovatelka – Jana Adamopulosová

Provoz ŠD je od 12,00 do 16,00 hodin.

 

 

Akce školy

Leden – Zápis do 1. třídy „V indiánské škole“

Únor – Karneval

Březen – Recitační soutěž

               Jarní focení děti

               Velikonoční jarmark

               Vystoupení dětí na Dni učitelů

Duben – Beseda s hasiči Bruntál „Hasík dětem“

              Beseda s policii ČR

              Projektové vyučování „Den Země“

              Třídní schůzky

Květen – Setkání malotřídek na Dolní Moravici v rámci projektu EU

            Besídka ke Dni matek

Červen – Společné focení dětí, prvňáčků

               Zábavné odpoledne ke Dni dětí

               Vystoupení dětí na Beseda s důchodci

               Školní výlet do Opavy

               Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků

               Sportovní olympiáda

               Rozloučení s předškoláky v mateřské škole

               Slavnostní ukončení školního roku

Září – Zahájení školního roku

           Policejní projekt „Tvoje správná volba“ – Město Albrechtice

Říjen -  Beseda s Policii ČR

Listopad – vánoční trhy

Prosinec – Mikulášská nadílka

                 Zdobení vánočního stromu

 

                

     

Školní jídelna

 

Školní jídelna připravuje pro děti mateřské školy obědy a svačinky, pro žáky základní školy a zaměstnance školy obědy. Dále zajišťuje pro mateřskou, základní školu a školní družinu pitný režim. V jídelně, na chodbě základní školy a v umývárně mateřské školy jsou po celý den k dispozici uzavřené nádoby s vypouštěcími ventily, je nabízen teplý čaj, šťáva. Žáci používají ke konzumaci nápojů připravovaných školní jídelnou vlastní nádobky – kelímky.

V rámci doplňkové činnosti připravuje školní jídelna obědy pro cizí strávníky a také vaří knedlíky pro občany na objednávku.

Cena stravného se změnila od 1. 3. 2011.

Stravné děti MŠ celodenní (přesnídávka, oběd, svačinka) z 26,- na 28,- Kč.

Stravné děti MŠ bez svačinky z 21,- na 23,- Kč.

Stravné děti ZŠ z 20,- na 22,- Kč.

Stravné cizí strávníci z 55,- na 57,- Kč

Vedoucí kuchyně a zároveň účetní je stále Romana Rajnochová.

Kuchařky: Marie Zembová

                  Marie Moravcová – v září odešla do starobního důchodu.

 

 

O úklid v MŠ a ZŠ pečovaly Eva Johnová a Zdenka Dubcová. Od října pracují také jako pomocné kuchařky v kuchyni.

 

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

 

Výbor pro sport:

Předseda – Jaroslav Strýček

Členové – Milan Šamaj, Jiří Vendolský, Marek Skyva a Zdeněk Kořínek.

 

Členská základna TJ Slezské Rudoltice:

Celkem 89 členů, z toho 76 mužů a 13 žen a dívek. Podle věkových kategorií  se dělí na žáky – 26 členů, dorostenci – 5 členů a dospělí – 58 členů.

 

 

FOTBAL

Největší akcí v tomto roce byl již 5. ročník mezinárodního turnaje v minikopané žákovských mužstev „O pohár starosty obce“. Konal se poslední červnovou sobotu ve sportovním areálu v zámeckém parku. O tuto akci je stále větší zájem. Zúčastnilo se asi 100 hráčů. Celky: KS Polonia Glubczyce – Polsko, TJ Slavia Malé Hoštice, SK Kravaře, TJ Sokol Starý Hrozenkov (okres Uherské Hradiště). Dále také hráči z těchto mužstev: Milovice nad Opavou, TJ Olympia Bruntál, SK Zátor a domácí mužstvo.

Další akcí byl 17. ročník fotbalového turnaje mužů „Memoriál Achima Mavropulose“, konaný 16. července 2011. Poprvé se turnaje zúčastnil divizní celek FK Mikulovice a bez potíží obsadil první místo. Našemu celku patřilo bohužel až čtvrté místo.

 

 

 

Mistrovské soutěže v kopané

 

Jaro 2011

Družstvo mužů  se v Ročníku 2010/2011 umístilo v první polovině tabulky. V konečném účtování to znamenalo 7. místo se ziskem 37 bodů a celkovou bilancí 11 výher, 4 remíz a 11 proher a skóre 49:54.

Družstvo žáků pod trenérským vedením Jaroslava Strýčka, skončilo na vynikajícím 2. místě ze 7mi účastníků okresního přeboru. Konečná bilance 10 výher a pouze 2 porážky, znamenalo zisk 30 bodů při skóre 57:11.

 

 

Podzim 2011

Žáci hrající okresní přebor, předvedli spanilou jízdu, když vyhráli všechna utkání a byli zatím se ziskem 21 bodů na 1. místě z osmi účastníků. bilance 7 výher, skóre 44:3 a zisk 21 bodů.

Muži tým, který hraje okresní přebor, hrál na podzim atraktivní fotbal a se ziskem 20 bodů muži přezimovali na 6. místě ze 14 celků. bilance 6 výher, 2 remízy a 5 porážek, skóre 29:22. Toto umístění je vzhledem k velikosti obce slušným úspěchem.

Nejlepší střelci: Jaromír Blažek 9, Martin Nikodým 7, Roman Jalamas 5 a Jakub Strýček 4 branky.

 

 

 

TENIS

15. 1. 2011 v restauraci Jalamas se konal již 3. ročník turnaje ve stolním tenise pro dospělé a mládež nad 15 let. Aktivně se zúčastnilo 14 hráčů.

Umístění: 1. Petr Kaňok – Osoblaha

                 2. Jaroslav Štefl – Hrozová

                 3. Milan Šamaj – Slezské Rudoltice

 

30. 12. 2011 se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj dětí ve stolním tenise. Letošní ročník byl rozdělen do dvou kategorií, starší vyhrál David Červenka, mladší kategorii vyhrál Vojtěch Bachlet.

 

 

KNIHOVNA

 

V tomto roce knihovnu přebrala nová knihovnice – Bc. Lucie Řezníčková.

Knihovna byla také přestěhována z okálu, do nových prostor v Multifunkčním areálu. Při tomto stěhování proběhla inventarizace.

K 31. 12. 2011 bylo v knižním fondu celkem 2515 knih, z toho naučná literatura 459 a krásná literatura 2056 knih.

Registrovaných uživatelů v tomto období bylo celkem 31 osob, z toho 8 do 15 let. Celkem proběhlo 144 návštěv knihovny, 12 návštěvníků internetu v knihovně a 48 návštěvníků vzdělávacích akcí.

V knihovně jsou 3 počítače s připojením na internet. Knihovnice vedla počítačový kurz pro seniory, kde je učila základům práce s PC. Nejstarší žákyní byla paní Klicperová z Amalína (85 let).

 

 

 

FARNOST

 

 

Farář o. Mariana Nowaka OMI. Život na farnosti plynul podle zaběhnutých zvyklostí. Mše svaté dle časového harmonogramu a křty, svatby a pohřby na přání farníků.

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

NEZAMĚSTNANOST

 

Míra nezaměstnanosti v naší obci k 31. 12. 21011 byla 28,5 %.

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 85 a z toho 39 žen.

 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

 

V tomto roce se zdravotní středisko přestěhovalo do nového Multifunkčního areálu.

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Hana Zouharová změnila ordinační dobu a v Rudolticích působí každý čtvrtek od rána až do odpoledních hodin. Tím byl vyřešen problém s odběry krve, kdy se dříve muselo jezdit do Osoblahy a také již není tolik přeplněná čekárna pacienty.

Dětská lékařka MUDr. Libuše Václavcová ordinuje stále jen ve středu od 11:30 do 12:30 hod.

 

OBYVATELSTVO

 

NAROZENÍ

 

Vojtěch Barabáš

Tadeáš Voltemar

Liliana Hažíková

Gabriel Ziepser

Jiří Skořupa

 

 

ÚMRTÍ

 

Dan Snášel

Antonín Mikeska

Marie Žáková

Marie Košťáková

František Michálek

Filip Zátopek

Lubomír Gříbek

Jarmila Janišová

Jindřiška Rajnochová

 

SVATBY

 

Lucie Pargačová

Dagmar Peters

 

OSÍDLENOST

 

Stav obyvatelstva k 31. 12. 2011 byl 600 obyvatel.

Z toho děti do 15 let – 130 a dospělých – 470.

 

STÁTNÍ SMUTEK

18. prosince 2011 zemřel bývalý prezident Václav Havel. 21. prosince byl vyhlášen třídenní státní smutek. Ten byl ukončen v pátek 23. prosince, v den státního pohřbu. Z tohoto důvodů se v celé republice zrušily některé kulturní akce. V naší základní škole zrušili vánoční besídku pro veřejnost.