Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1977
 
 
 
 
 
MNV
 
Na místním národním výboru byl od počátku letošního roku vystřídán pro svůj pokročilý věk v účetnické práci František Švehla Boženou Cubinetovou.
Bylo uskutečněno 6 plenárních zasedání NV a 2 veřejné schůze, na nichž byli občané seznamováni s plněním volebního programu a s prací jednotlivých komisí. Nedořešenými a stále diskutovatelnými otázkami zůstávají likvidace nebo alespoň urychlená oprava vepřínů a výstavba mateřské školy. Z plánované úpravy bytové jednotky na rozšíření kapacity MŠ sešlo pro vysoké finanční náklady.
Ve stavebních a zvelebovacích akcích bylo provedeno:
Odvodnění hřiště                           60 000 Kčs
Úprava hřbitova – odvodnění        10 000 Kčs
Demolice starého hostince             80 000 Kčs
Prodloužení zídky u zámku            40 000 Kčs
Zhotovení šachtice u chodníků       10 000 Kčs
Veřejné osvětlení od náměstí na Nový dvůr           20 000 Kčs
Zhotovení fasád 5 rodinných domků                     170 000 Kčs
Jsou to tyto rodinné domky:
Václav Moravec č. 56
František Švehla č. 87
Jaroslav Žák č. 40
Vladislav Kozák č. 23
Adolf Jalč Amalín č. 8
Na těchto směnách NF odpracovali občané 1 200 hodin a vytvořili dílo v hodnotě 18 000 Kčs
V zemědělství bylo odpracováno 3 600 brigádnických hodin, z toho 200 hodin zdarma.
V akci Každý občan 1q sena se umístila naše obec na předním místě v okrese. Jen silničních příkopů bylo vykoseno přes 15 km. Mnoho sena bylo sklizeno na těžce přístupných a nezemědělských plochách.
 
 
 
ROZPOČET
 
Finanční hospodaření za rok 1977.
 
 
 
 
Příjem        
                                                                     plán                                 skutečnost
 
Zemědělská daň                                            9 300                                       8 395
Domovní daň                                               10 000                                      9 137
Poplatek za psy                                              4 000                                      2 970
Ostatní                                                           4 200                                          701
                                                                --------------------------------------------------------
 
Daně celkem                                              27 500                                       21 203
 
Místní hospodářství     
Školství                                                       82 000                                       88 642
Kultura                                                        30 000                                       27 787
MH                                                              29 000                                       13 197
                                                                 -----------------------------------------------------
MH celkem                                               141 000                                      129 626
 
Doplňkové příjmy                                         1 500                                          4 025
Převody na jiné účely                                    9 000                                         20 943
Plánované dotace                                       223 000                                       223 000
Účelová subvence                                                                                              4 150
Účelová subvence                                                                                          100 000
Účelová subvence                                                                                          141 000
                                                           ------------------------------------------------------------
celkem                                                        402 000                                       643 948
 
 
 
Vydání:
 
Vodní hospodářství                                        30 000                                          35 336
Školství                                                         124 000                                        137 401,67
Kultura                                                            75 000                                           32 465,35
Správa NV                                                      82 000                                         132 980,94
Správa NV                                                         -                                                   4 150
Doplňková péče                                                6 000                                            5 750
MH                                                                   85 000                                         30 781,91
Zdravotnictví                                                      -                                                63 082
Platby                                                                 -                                                      368,61
                                                                       -------------------------------------------------------
vydání celkem                                                                                                    442 616,48
 
Příjem celkem                                                                   643 948
Výdej celkem                                                                    442 616
Zůstatek                                                                             201 332
Zůstatek FRR                                                                           176
Zůstatek celkem                                                                201 508
 
 
POČASÍ
 
Jaké počasí nám přinesl rok 1977?
V lednu a v únoru bylo po většině dnů zataženo nebo oblačno, průměrné denní teploty se pohybovaly kolem + 5°C, noční slabě pod nulou. Nejvíce poklesla teplota 19. ledna na – 11°Cm denní byla nejvyšší 22. únory, kdy dosáhla + 12°C. Sněhová pokrývka byla v naší krajině nepatrná, sněžení bylo vždy vystřídáno deštěm.
Březen byl teplým měsícem, průměrné denní teploty + 10°C, srážková činnost nebyla téměř žádná, trochu sněhu napadlo koncem března a v dubnu sněžilo ve dnech 8. – 10. Deště bylo opět málo, od poloviny dubna byly denní teploty v rozmezí + 8°C až + 19 °C.
Na prvního máje bylo pěkné počasí s teplotou + 24 °C. Krásně již kvetly ovocné stromy. 2. května se ohlásila první jarní bouře a v následujících dnech bylo ponejvíce oblačno, poměrně teplo. Menší ranní mrazíky překvapily 27. a 28. května. Pak nastaly deštivé dny až do 6. června. Další část června bylo pěkné počasí s denními teplotami okolo + 25°C a s občasnými přeháňkami.
V červenci bylo o něco chladněji, většina dnů byla oblačných, častější déšť, zejména v posledním týdnu měsíce.
V srpnu byl sluneční svit nepatrný, srážková činnost pokračovala a měla za následek četné záplavy v oblasti Jeseníků. Během jednoho dne napršelo až 68 mm srážek. V období mezi 19. a 22. srpnem byly tak mohutné lijáky, že večer 21. srpna byla i v naší obci situace velmi kritická. Hladina vody vždy v klidném potoce Lužná počala prudce stoupat a ve večerních hodinách dosáhl vodní živel vrcholu. Nejprve vznikla domněnka, že se přetrhla hráz rybníka. Voda se vylila z břehů, zaplavovala zahrady, rozlévala se přes silnici, valila se i přes most před náměstím, které bylo z poloviny pod vodou. A co horšího, hrozilo proniknutí vody do některých domků (Zembových, Holubových). Nejvíce byl postižen domek rodiny Kolbovy, kde voda zaplavila všechny místnosti až do výše 30 cm a způsobila škody přes 10 tisíc korun. Tato pohroma byla způsobena dlouhotrvajícími deště, kdy půdy již nebyla schopna přijímat další množství vody, nestačila odtékat kanalizací a hromadila se na povrchu. Také na poli za budovou ZDŠ vzniklo velké jezero a voda z něho se valila přes školní pozemek na silnici. Rovněž zahrada rodiny Špičákových byla téměř celá pod vodou. Naštěstí liják v nočních hodinách ztrácel na své síle a ačkoliv pršelo ještě následující dva dny, nehrozilo již nebezpečí. (Fotografie pořízené až v ranních hodinách příštího dne ukazují už značně sníženou hladinu vody.)
Od 29. srpna nastalo pěkné, teplé počasí, které trvalo do 8. září. Potom už bylo chladněji, občas pršelo. První ranní mrazíky se dostavily 24., 25. a 26. září. Říjen byl pěkný měsíc s průměrnými denními teplotami + 16°C, 9. října vystoupila teplota až na + 25°C. Nejpěknější slunné dny byly od 13. do 24. října, kdy obloha byla stále bez jediného mráčku. Na konci měsíce byly mlhy.
V listopadu bylo také poměrně teplo a pěkně, málo srážek. První sníh poletoval 19. listopadu, potom slabě sněžilo od 27. listopadu a sněžení pokračovalo i počátkem prosince. Noční teploty se pohybovaly kolem – 5°C, přes den kolem nuly. Počasí o vánocích nepřispělo k radostné pohody, bylo obleva, teplota + 7°C, déšť. Poslední den v roce však silně chumelilo a tvořily se závěje.
Úroda ovoce byla průměrná, na sklizeň zeleniny měly vliv výše uvedené záplavy. Na hodně zamokřených pozemcích pohnily dokonce i všechny brambory.
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ
 
Osevní plán na polích státního statku byl následující:
Ječmen                             756 ha
Pšenice                             720 ha
Brambory                         120 ha
Mák                                    80 ha
Silážní kukuřice               320 ha
Víceleté pícniny               336 ha
 
Dosažené výnosy:
Ječmen                               24q/ha
Mák                                      1q/ha
Kukuřice                           284q/ha
Pšenice                                32q/ha
Brambory                          134q/ha
Pícniny (v zel.)                 274q/ha
 
 
Počasí pro jarní práce bylo celkem příznivé. Žňové práce se však vlivem špatného počasí protáhly od 30. června až do 7. září.
Dodávky na státní nákup byly splněny, avšak velká část úrody obilovin byla vlivem záplav a vlhkého počasí znehodnocena. Našim kombajnérům pomáhaly dva kombajny ze Slovenska a šest kombajnů z Ústředních dílen v Bruntále.
Sklizeň brambor za pomoci brigádníků ze škol byla ukončena do 3. října. Mnoho brambor podlehlo hnilobě.
V tomto roce byl na zdejším hospodářství státního statku zaveden nový způsob řízení – typický odvětvový. Byli dva vedoucí – Josef Duchoň pro rostlinnou výrobu a Vilém Němec z Liptaně pro živočišnou výrobu. Tento způsob řízení se však v praxi neosvědčil a bylo od něho upuštěno.
Na statku v současné době pracují tři brigády socialistické práce:
brigáda traktoristů – vedoucí Ilias Jalamas,
brigáda opravářů v dílnách – vedoucí Jorgos Jalamas,
brigáda dojiček v Koberně – vedoucí Božena Kubačáková.
 
 
Živočišná výroba:
 
                                               Celkové přírůstky      přírůstky na kus         od počátku roku
                                                                  Kg a den
Telata chovná                                 8 125                           0,78
Skot ve výkrmu                          239 500                           0,47
Mladý chovný dobytek                40 000                            0,69
Narozeno živých telat                                                                                            382 ks
Celková výroba mléka                                                                                    1 092 050 l
Denní dojivost                                                                                                         7,38 l
Dodáno do mlékárny                                                                                      1 053 697 l
Narozeno živých selat                                                                                          2 578 ks
Přírůstek selat do odstavu                                                                                   34 712 kg
 
 
 
 
POLESÍ
 
Následující řádky o oboře na zdejším polesí jsou zpracovány vedoucím polesí soudruhem Miroslavem Sklářem.
V tomto roce pokračovaly dokončovací práce na výstavbě obory. Jednalo se zejména o obití spodní části plotu tyčemi a stavbu 15bran. Tyto práce byly dokončeny v červnu. V dubnu bylo započato se stavbou retenční nádrže v oboře v blízkosti osady Piskořov. Kolaudace této stavby byla provedena 23. června.
Ve dnech 26. a 27. května 1977 se uskutečnilo komisielní jednání na téma Obora Slezské Rudoltice.
Přítomní:
VÚLHM - Zbraslav Strnady, Ing. Liška, Ing. Lochman CSc.
VŠZLF – Ing. Hromas CSc.
VŠV Brno – MVDr. Zavadil CSc.
ÚHÚL Frýdek Místek – Ing. Kořínek,
Sm SL PŘ Krnov – Ing. Macek, Ing. Mlčoušek,
LZ Města Albrechtic – Ing. Macek M., Ing. Stárek, M. Sklář.
Zúčastnění se dohodli na následujících hlavních zásadách dalšího hospodaření v oboře:
1. obora je určena pro chov černé zvěře v cílovém stavu 100 120 kusů. Chov žádné jiné spárkaté zvěře se nedoporučuje.
2. Zajistit v oboře dostatečnou úživnost, dobrou složitelnost, dostatek krytu pro zvěř, včetně osluněných a klidových míst a volit takové způsoby lovu, které budou pro danou lokalitu optimální. Dalším podstatným úkolem je zajištění intenzivního celoročního přikrmování zvěře s výstavbou příslušných krmných zařízení.
3. V současné době je v oboře k dispozici 26 ha zemědělské půdy. Je třeba, aby během příštího decennia se tato plocha zvýšila cca o 10 ha.
4. Obora vyžaduje pravidelnou veterinární kontrolu veterinárního lékaře podniku.
5. Hlavní zásadou porostných úprav a pěstebních zásahů bude dosáhnout odpovídající úživnost opadem plodonosných dřevin. V oblasti obory zastavit převody a rekonstrukce. Taktéž předepsané výchovné zásahy včetně zalesňování musí být plně podřízeny zájmům účelovosti lesa.
Doporučuje se chovat v oboře černou zvěř v poměru pohlaví 1,5 : 1 ve prospěch kňourů. Předpokládá se koeficient očekávané produkce 3 – 3,5 a očekávaný přírůst (odlov) cca 150 kusů ročně.
Stav černé zvěře v oboře ke konci roku byl 120 kusů, z toho bylo 30 kňourů, 27 bachyň a 63 selat.
 
 
VEŘEJNÉ OSLAVY
 
Na počest 32. výročí osvobození byl v Osoblaze dne 19. března 1977 odhalen Památník osvobození – pískovcové sousoší, symbolizující přátelství národů ČSSR a SSSR. Této slavnosti se zúčastnilo i mnoho občanů naší obce, aby také vyjádřili poděkování hrdinné Rudé armádě, jejíž vojáci položili životy na půdě našich domovů, za naši šťastnější budoucnost. V naší obci se konaly oslavy 32. výročí osvobození začátkem května a na jejich slavností atmosféře měli velký podíl naši pionýři. Jejich pásmo poezie, sestavené z prostých veršů opěvujících krásu naší země a doprovázené hudbou Bedřicha Smetany Má vlast, na všechny přítomné hluboce zapůsobilo. I tanečky děvčátek prvního a druhého ročníku byly pěkným oživením programu, jehož závěrečnou částí byla zábavná soutěž, kterou připravili pracovníci Jednotného kulturního střediska. (Viz fotografie)
Oslavy Prvního máje se konaly tradičně opět v Osoblaze. Radostná a veselá nálada v pestrém průvodu i při manifestaci byla znásobena krásným jarním počasím. Naše děti oživily průvod svěžími větvičkami břízek zdobenými barevnými květy.
Nálada Prvního máje a krása jarní přírody inspirovaly naši lidovou básnířku Janu Šablaturovou k napsání básně, kterou uvádím:
 
 
Slavně hlásá celý kraj
dnes je svátek První máj.
 
Štíhlé májky postaveny,
velmi krásně ověnčeny,
vlajko naše, vlaj,
dnes je První máj.
 
Cesty, dvorky zameteny,
domky pěkně ozdobeny,
na zemi je ráj,
dnes je První máj.
 
Rozkvetly už pole, luka
žežulička v lese kuká,
slavík pěje v háj,
dnes je První máj.
 
Mladým, starým je do skoku,
První máj je jednou v roku.
Hraj, muziko, hraj,
vždyť je První máj.
 
 
I k jubilejním oslavám Velké říjnové socialistické revoluce složila následující verše:
 
 
Ať rudá hvězda jasně nám svítí,
ochranu dává našemu žití,
se Sovětským svazem spřáteleni
nebudeme nikdy přemoženi.
 
 
Od Velké říjnové socialistické revoluce, která ukázala pracujícím celého světa cestu k novému, šťastnějšímu životu, jehož jméno je socialismus a komunismu, uběhlo již plných šedesát let. Těmto oslavám v naší obci předcházel lampiónový průvod, radostný zážitek našich děti. Oslavy se konaly ve vyzdobeném sále kulturního domu. Zástupce OV SČSP soudruh Aleš Liberda přednesl hlavní referát, ve kterém zhodnotil světový význam VŘSR, důležitého mezníku novodobých dějin, vyzvedl mírovou politiku Sovětského svazu a poukázal na mohutné úspěchy země socialismu.
Po melodii ruských lidových písní přicházely naše jiskřičky a pionýři s verši pozdravujícími kolébku VŘSR a sestavovaly na magnetickou tabuli ozdobné heslo „VŘSR – cesta k míru a ke štěstí.“ Dalšími básněmi vyjadřovaly děti lásku a vděčnost Sovětskému svazu a jeho zakladateli Vladimíru Iljičovi Leninovi a přání, aby slunce míru zářilo jednou na celičkém světě. Také členky SSM pozdravily 60. výročí VŘSR krátkým kulturním pásmem. (Viz fotografie)
Po oficielní části oslavy následovala taneční zábava, na které si naše děvčata zatančila i se dvěma sovětskými vojáky, kteří byli oslavě přítomni.
V rámci zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství projížděla naší obcí 4. listopadu v dopoledních hodinách Štafeta míru a přátelství, kterou přišly na náměstí pozdravit děti mateřské školy, ZDŠ a další občané. Soudružka předsedkyně MNV Jindra Tichavská uvázala spolu se dvěma pionýry vyšitou stuhu za naši obec. (Viz fotografie)
 
 
ČSŽ
 
Český svaz žen byl opět jednou z nejaktivnějších složek NF, zúčastnil se v plné míře veškerého politického i kulturního života v obci. V Měsíci ČSSP uspořádal zdařilou výstavku ručních prací, na které převládaly hlavně hezké výrobky z chemlonu. Výstavka byla spojena s prodejní výstavkou knih, především sovětské literatury a návštěvníci si zakoupili knihy v hodnotě 900 Kčs. (Viz fotografie)
Byly uspořádány dvě přednášky. Na jedné z nich vyprávěla své zážitky ze 14 denního pobytu v SSSR předsedkyně MNV Jindra Tichavská a své poutavé vyprávění doplnila bohatou obrázkovou dokumentací.
Po celý rok se ženy staraly o zeleň na náměstí, ošetřovaly záhony růží, udržovaly čistotu chodníků a autobusové čekárny. Mnoho hodin ženy odpracovaly také v zemědělství a při sušení sena na silničních příkopech. Pro děti zorganizovaly a uhradily dva zájezdy do krytého bazénu v Krnově. U příležitosti MDD přišla do školy delegace žen popřát našim dětem a podarovat je sladkostmi. Ženy se také zúčastnily vítání žáků do 1. ročníku ZDŠ a předaly jim malé upomínkové dárky.
Velmi dobrá byla spolupráce s Dohlížecím výborem Jednoty. Společně se uskutečnil zájezd na Floru do Olomouce a na Javoříčko a Bouzov. Na výstavku Památníku v Hrabáni přispěla opět organizace částkou 100 Kčs a na fond solidarity zaslala 150 Kčs, které darovaly samotné členky. Organizace se zapojila do soutěže na výzvu OV ČSŽ ke zvýšení odběru časopisu Zpravodaj ČSŽ a umístila se na 5. místě v okrese získáním 28 nových odběratelek.
Na okresní konferenci ČSŽ obdržela naše organizace čestné uznání za příkladné plnění úkolů a soudružka Marie Hudečková, předsedkyně ČSŽ obdržela pamětní medaili za dlouholetou práci v ženském hnutí.
 
 
DVJ
 
V tomto roce došlo ke sloučení DVJ v Koberně s DVJ ve Slezských Rudolticích. Celkový počet členů se tím zvýšil na 245.
DVJ převzal provozovny Masnu a pohostinství do socialistické péče a snaží se především o zlepšení estetického prostředí.
Před budovou restaurace bylo podél schodiště zhotoveno zábradlí, čímž se zabránilo chůzi po travnatých plochách a také (to už si domyslete). Byly rovněž položeny nové betonové dlaždice na terase před výčepní místností. Je dbáno na údržbu záhonů růží, do mís byly vysázeny květiny. Do jídelny byl zakoupen koberec jekor a ozdobná mříž.
V zimních měsících organizoval DVJ zájezdy do divadla Z. Nejedlého v Opavě. V létě se uskutečnil zájezd do Rožnově – Valašského muzea a na Poustevny, společně s Mysliveckým sdružením byl podniknut zájezd na jižní Moravu. Na předvánoční nákup měli členové možnost zajet si na Slovensko do Žiliny. Pro pionýry zorganizoval DVJ zájezd do Opavy na divadelní hru Popelku a poté navštívili Hradec u Opavy.
DVJ nezapomíná ani na své starší členky – důchodkyně, pro které zakoupil k Mezinárodnímu dni žen květiny v hodnotě 540 Kčs.
 
V prodejně samoobsluhy byl zaveden prodej průmyslového zboží jako jsou ledničky, vysavače, magnetofony, pračky a jiné. Prodejně se tím zvýší maloobchodní obrat a občanům se ušetří čas se zajížděním do města a usnadní se jim dovoz. Je také zaveden nákup do tašek pro zaměstnané ženy. Na prodejně Textil byl zaveden prodej na novomanželské půjčky. Celoroční tržba textilu byla 790 tisíc Kčs. Největší zájem byl o dětské ošacení, také ložní prádlo a záclony.
V samoobsluze byla celoroční tržba 2 594 571 Kčs.
Vedoucí prodejny Textil Bohuslava Skyvová vykupovala také ovoce a lesní plodiny.
Výkup byl následující:
Bezinky                     5 000 kg                10 020 Kčs
Šípky                            500                      2 197
Jablka padaná            4 400                       3 729
Švestky                      3 100                       2 860
 
 
SSM
 
Jednatelkou   SSM se stala Jana Marková, jinak zůstalo složení výboru stejné jako v minulém roce.
Činnost svazu se zaměřovala hlavně na plnění závazku na počest II. sjezdu SSM a na počest 60. výročí VŘSR.
Z kulturní činnosti to byly večery hudby předmájová veselice a tři společenské večírky, z nichž jeden byl uspořádán pro brigádníky – studenty pedagogické fakulty z Olomouce.
Pro pionýry uspořádali členové svazu k Mezinárodnímu dni dětí zájezd do zoologické zahrady v Ostravě a v měsíci prosinci zorganizovali pro všechny děti velmi pěkný karneval, na kterém hrála hudba Okresní správy silnic z Krnova.
V předvečer 60. výročí VŘSR připravili táborový oheň a aktivně se zúčastnili veřejné oslavy VŘSR.
Mnoho hodin vykazují ve své brigádnické práci. Při jarním úklidu odpracovali 117 hodin a při špičkových pracích v zemědělství, zejména při sklizni sena a celookresních směnách na úklid slámy 340 hodin.
Činnost SSM lze hodnotit kladně, ale jak sami členové řekli na své výroční schůzi, mají ještě rezervy k dalšímu zlepšování své práce a to hlavně v organizovanějším a lepším využívání svého volného času.
 
 
PO
 
Ve školním roce 1976 – 77 bylo organizováno v PO 88% žáků školy. Pionýrské práce se zúčastňovali i žáci 5. ročníku, kteří dojížděli již do ZDŠ v Třemešné. Vedoucí pionýrské skupiny byla opět soudružka Anna Paluzgová. Pracovaly tři oddíly pod vedením členek SSM Blanky Bednářové a Jany Markové, krátkou dobu vedl oddíl Mladých obránců hranic Vladislav Vavřík, příslušník VB, který však pro nemoc byl vystřídán Jiřím Pargačem z Amalína. Tento vedl pionýry hlavně po stránce sportovní a také v poznávání základů požární ochrany.
Pionýři v rámci školy pracovali ve dvou kroužcích, recitačním a pěveckém. Připravovali kulturní pásma na všechny veřejné oslavy, účinkovali na výročních schůzích složek NF, prováděli relace do místního rozhlasu, aktivně se podíleli i na přípravě voleb do zastupitelských orgánů a pro nově zvolené poslance zhotovili 25 upomínkových dárků, Pěkný kulturní program předvedli pionýři na oslavě 32. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. Na této oslavě skládalo 6 jisker a 9 pionýrů slavností pionýrský slib. Z veřejně prospěšné práce našich pionýrů byl nejdůležitější sběr starého papíru, kterého odevzdali 600 kg.
V jarních měsících roku 1977 začal pracovat navě utvořený přírodovědný kroužek pod vedením lesníka Vladimíra Vranky z Města Albrechtic. Hlavní náplní tohoto kroužku byly sobotní vycházky za poznáváním krás přírody. Pionýři získali poznatky ze života zvěře, ptactva, učili se lásce k přírodě a její ochraně. Především zásluhou soudruha Vranky splnilo 20 pionýrů a jisker podmínky k získání odznaku 100 jarních kilometrů.
 
 
KINO MNV
 
Kino v naší obci nedoznalo podstatných změn.
V letošním roce činil plán představení 200, uskutečnilo se 196, plán návštěvnosti byl 8 000 osob, skutečnost 7 515, plán tržby 30 000 Kč, skutečnost 28 047 Kčs, mzdový fond činil 23 889 Kčs.
Počet představení podle jednotlivých produkcí:
ČSSR              39
SSSR              44
LD                  30
Preferované    34
Ostatní            49
           ---------------
celkem          196
 
Největší návštěvnost byla na filmech sovětské produkce a ostatních filmech, průměrně 43 diváků na jednom představení.
Celková návštěvnost kina za celý rok, jak již bylo výše uvedeno, byla 7 515 osob, průměr na jedno představení činil 38 diváků.
Filmových představení se zúčastňuje hlavně mládež, starší občané dávají přednost sledování televize.
Dětská představení se hrála pravidelně každou neděli a ve svátky, uskutečnilo se jich 58, návštěvnost činila 2 060. V Měsíci československo- sovětského přátelství byla provedena pro školní mládež přehlídka šesti sovětských filmů, které dětem uhradily jednotlivé složky NF. V rámci školení CO se uskutečnilo jedno představení, přítomno bylo 136 občanů.
 
 
ZDŠ
 
Ve školním roce 1975 – 76 i s roce 1976 – 77 zůstala organizace školy stejná s počtem žáků 32, v následujícím roce 36. Učitelé jsou nadále manželé Bednářovi, vychovatelky jsou Marie Hudečková a Anna Paluzgová. U provozních zaměstnanců byly tyto změny: místo uklizečky Boženy Papašové pracovala ve škole krátkou dobu Jarmila Polinková, potom Věra Žáková a v letošním roce Elena Svobodová. Tyto dvě také zastupovaly po dobu mateřské dovolené kuchařku Marii Moravcovou. Vedoucí kuchařkou je stále Libuše Tručková.
Ve školním roce 1976 – 77 začalo v 1. ročníku vyučování podle nové koncepce. Žáci obdrželi zcela nové učebnice a pracovali s mnoha novými učebními pomůckami. Do obou tříd byly pořízeny dlouhé magnetické tabule. Práce podle nové koncepce, zejména v matematice – vyučování množin, byla pro děti zajímavá, pestrá, děti byly více vedeny k samostatnému a logickému myšlení. Výuka školy byla vážně narušena počátkem roku 1977 výskytem infekční žloutenky, která se vlekla téměř tři měsíce a absence, zejména ve druhé třídě byla některé dny vyšší než 50 %. V důsledku toho museli být žáci doučováni po vyučování a slabším žákům bylo třeba věnovat ještě větší péči.
V den oslav 58. výročí VŘSR v naší obci navštívila školní budovu delegace Sovětské armády, které se škola velmi líbila, o čemž svědčí i její zápis ve školní kronice.
Na veškerých kulturních akcích i veřejných oslavách se podíleli především výchovní pracovníci školy. Celý kolektiv školy dbal o pěknou květinovou výzdobu, pečoval o záhony květin před školou, školní pozemek byl využíván pro pěstování zeleniny a brambor pro jídelnu.
Na počest 55. výročí založení KSČ byly záhony před školou osázeny 150 keři růží.
 
 
 
Provoz v mateřské škole je od 6,30 do 16,30 hodin, v letních měsících do 17,30. Po dobu mateřské dovolené ředitelky Libuše Duchoňové ji ve funkci zastupovala Milena Rajnochová a druhou učitelkou byla Marie Olexová z Horních Povelic. Uklízečku Marii Barfajtovou, která se odstěhovala, vystřídala Božena Bílková a pomocnou kuchařku Drahomíru Gerlichovou vystřídala Marie Zembová. Školu navštěvovalo celkem     dětí, z toho v jeselském oddělení bylo umístěno     dětí.
Kapacita mateřské školy, která je v péči státního statku Osoblaha, nestačí pro všechny děti, přednostně jsou umísťovány děti rodičů zaměstnaných na státním statku. Školu nemohly navštěvoval ani všechny děti předškolního věku, u nichž docházka do mateřské školy byla žádoucí vzhledem k nové koncepci vyučování na ZDŠ.
I když během dvou let byly provedeny drobné úpravy a nutné opravy, jako výměna podlahy v umývárně jeselského oddělení, zhotovení dřevěné přepážky mezi kuchyní a jídelnou, oprava zábradlí na schodišti a jiné drobné opravy, generální oprava celé budovy, hlavně výměna oken a zavedení ústředního topení se stále neuskutečňuje, budova celkově chátrá a naprosto neodpovídá hygienickým podmínkám a bezpečnostním předpisům. Požadavek občanů na urychlenou výstavbu nové mateřské školy je zcela oprávněný a stal se předmětem diskuzí na všech veřejných schůzích.
Děti mateřské školy se v tomto roce podílely krátkými vystoupeními na oslavách MDŽ a oslavě 60. výročí VŘSR.
 
 
ÚMRTÍ
 
Rozloučili jsme se s těmito občany:
 
 
Maralík Jan, nar. 1911, důchodce, Amalín
Šrubař Jan, nar. 1931, elektromontér
Juříček Josef, nar. 1943, zem. dělník
Bačovská Marie, nar. 1884, důchodkyně
Reková Veronika, nar. 1889, důchodkyně
Kočvarová Anna, nar. 1895, důchodkyně, Koberno
Bajak Ondrej, nar. 1927, důchodce
Kutálek Zdeněk, nar. 1948, horník
Horáček Josef, nar. 1938, důchodce
Froněk Václav, nar. 1912, důchodce
Kianicová Emilie, nar. 1948, inv. důchodkyně
 
Jan Šrubař, otec tří dětí, při chůzi po kolejích mezi zastávkami Dívčí Hrad a Horní Povelice byl zachycen lokomotivou a při převozu do nemocnice svému těžkému zranění podlehl.
Zdeněk Kutálek, otec dvou dětí, tragicky zahynul při autonehodě.
 
 
NAROZENÍ
 
V letošním roce došlo ve vývoji obyvatelstva v naší republice k význačnému výsledku. K 28. březnu bylo dosaženo počtu 15 miliónů obyvatel. Na značný růst populace v posledních letech má vliv hospodářská a sociální politika naší strany a vlády.
K pěknému číslu 15 miliónů obyvatel přispělo jistě i našich 14 narozených dětí.
 
Jalamas Georgios 
Hudečková Simona 
Juříčková Jarmila  
Komžíková Gabriela  
Hvižďová Renata  
Kostihová Radka 
Blažek Michal  
Kovalská Nikola
Beneš Jaromír
Janulková Alena 
Chrenštová Marie  
Voltemar Matouš 
Feike Richard
Kovalská Soňa  
 
Přejme si, aby tito naši malí občánkové vyrůstali ve zdravou, moudrou, pracovitou a hodnou generaci, aby žili v trvalém míru a ve štěstí.
Kéž všichni dospělí napomáhají ke splnění tohoto přání a nastávající rok 1978 je rokem dalších úspěchů na cestě budování naší krásné socialistické vlasti.