Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1956
 
 
POČASÍ
 
     Rok 1956 se vyznačuje velikými extrémy, ba možno říci, že si s námi příroda divně zahrává. Počasí je jiné nežli minulá léta. Jednotlivým ročním obdobím neodpovídá stávající ráz počasí, na něž jsme zvyklí. Teploty – jejich zvyšování a ochlazování se velmi rychle střídají. Zima trvá jen krátkou dobu, ale teploměr klesá až pod 30 °C pod nulou. Rovněž velká tepla jsou již koncem května až 29 °C, což je ovšem přechodné – trvá asi 10 dní. Léto samo je dosti krátké a poměrně chladné a vlhké. Zato zima začala dříve, nežli bylo z polí všechno sklizeno. Náhlé a dosti silné mrazy ztěžovaly sklizeň okopanin, hlavně u JZD a ČSSS, tedy na větších plochách.
     Po deštivých vánocích napadlo 3. 1. trochu sněhu, ale teplota klesla jen slabě pod 0. Člověk nemá dojem zimy a stále ji čeká. Slabé mrazy trvají jen týden a zase konec nadějím na sníh. Nejvíce toho letuje mládež, která přišla o své zimní radovánky. A je se též často báti, aby totiž rozmarná zima se nechtěla vyřáditi až nastane doba jarních prací.
V lednu je počasí stále mírné, takže je možno pracovati stále venku. V polovině měsíce vozí zemědělci hnůj a na polské straně se oře. Denní teploty se pohybují okolo + 7°C, v noci klesají na 0°C, ba někdy ani nemrzne. 25. ledna napadlo trochu sněhu na nezamrzlou zemi. Je však slunečno, takže sníh hned mizí. Družstevníci vozí dále hnůj na pole. Malé noční mrazíky se náhle 31. ledna změnily ve 20 °C mráz. Ve dne se udržuje – 18°C. Druhý den klesla teplota na – 26 °C, ve dne na – 20 °C. Hned na to začalo sněžiti a teplota v noci stoupla na – 10 °C, ve dne na – 6 °C. Do 9. února stále sněží, náhle však poklesne teplota na – 30 °C, což mělo za následek veliký počet omrzlin u malých i velkých. Tyto tuhé mrazy trvají 3 dny. Ve školách se neučí. Od 12. stoupla teplota na – 15 °C v noci a ve dne na – 6 °C, což se udržuje až do 19. února. Začíná sněžiti s větrem, tvoří se závěje. Pak teplota zase klesne na – 22 °C a udržuje se tak po celý týden. Pak náhle 28. února stoupne teplota na – 2 °C, nastává rychlá obleva podporována větrem, který nabyl zvláště silné intenzity 1. a 2. března, kdy strhával střechy a ohrožoval chodce. Teplota je + 6 °C. 4. března je téměř po sněhu.
Letos si opravdu mládež nepřišla na své. Sníh byl jen krátkou dobu a to se zase nedalo dost dobře býti venku. 7. a 8. března byly prudké sněhové vánice, všude plno závějí – to trvá až ½ března. Pak se náhle oteplí, sníh mizí, dokonce měsíce je po sněhu, pole osychá.
     28. března nastalo opravdové jaro. Po ranních mlhách nastávají slunečné dny, vyjíždí první traktory do polí. Pohoda však trvá jen týden. Náhle se ochladí, začne sněžiti. Napadlo hodně sněhu, ale za 3 dny je po něm. Po takové zimě náhle za 2 dny přišla první blýskavice a hned nato 17. dubna byla první bouře s deštěm. Počasí velmi rozmarné, opravdu aprílové. Nastává pohoda, jíž se využívá k práci na poli. Ošetřují se luka, seje se, připravuje se půda na brambory. K 17. dubnu je obděláno 70 % veškeré půdy. Sem tam do pěkné pohody přišel znovu sníh, ale hned vlivem teplého sluníčka mizel. Konec dubna byl pěkný, práce na poli pokračuje.
     Květen je celkem studený a mokrý. Druhá polovina se však vyznačuje velkými, až letními teplotami + 28 °C. Je sucho, začíná senoseč. Koncem května bylo několik průtrží mračen i krupobití. Naši obec však tyto živelné pohromy nepostihly. 5. června stoupá teplota na 30 °C a udržuje se při pěkném počasí do ½ června. Druhá ½ měsíce je chladná a mokrá. Na Medarda pršelo a podle starých pranostik má pršeti 40 dní, což se letos opravdu vyplnilo. Špatně se suší, JZD nemůže dokončiti jednocení řepy.
Červenec je zase chladný a přepršky jsou vždy koncem týdne. Sklízí se řepka a ozimý ječmen. Konec července se vyznačuje velikými vedry a bouřkami.
V srpnu začínají žně. Celý měsíc je dosti chladno s občasnými dešti. V noci je zima, ani hřiby nerostou. Začátek září je teplý, dokončují se žně. 19. září byl však již první mrazík. Přes den je teplo, noci jsou však chladné. Teprve teď začínají růsti hřiby. První větší mráz – nečekaný – se ohlásil 8. října, kdy teplota klesla na – 4 °C. Přes den je slunečno se studeným větrem.
     Letošní rok se vyznačuje abnormální úrodou brambor. Brambor je mnoho, jsou veliké. Našly se i brambory, jež vážily přes 1 kg. Mnoho brambor však namrzlo na poli příchodem neočekávaných mrazů. Ale i jinak letos brambory podléhají více zkáze nežli jiný léta – hnijí uvnitř – zvláště některé odrůdy.
Letošní zima se ohlásila brzy. 6. října zuřila nad Beskydami prudká sněhová vichřice, při níž tam napadalo 40 cm sněhu. U nás se silně ochladilo a byly noční mrazy. Od ½ října však bylo znova pěkně teplo. Práce s okopaninami pokračují. Připravuje se půda na setí.
Začátkem listopadu klesla teplota v noci na – 8 °C. 2. napadl první sníh, ale jen málo, neudržel se však. Přes den jsou teploty málo nad 0, v noci mrazy. Zamračeno s přeháňkami. 7. listopadu ráno dostala příroda bílý háv. Padá mokrý sníh. Noční mrazy – 11 °C, ve dne na slunci sníh taje, teplota kolem – 4 °C. Pak nastalo oteplení. Teplo bylo až do vánoc.
24. 12 napadl sníh a vydržel až do nového roku, při mírné zimě.
 
 
KULTURA
 
V tomto roce bylo se zdarem pokračováno v kulturní činnosti. Svaz mládeže nacvičil na 7. ledna divadelní hru „Na letním bytě“. Úroveň divadla by byla dobrá, kdyby někteří členové si místo přípravy na další jednání, neukracovali dlouhou chvíli nadměrným požitím alkoholu. Byla z toho ostuda, která se dostala do celého okolí a zkazila tak renomé zdejšího divadelního kroužku.
14. 1. pořádal SČM maškarní ples, jež se pěkně vydařil. Škoda jen, že bylo málo masek.
22. 1. sehrál u nás Jindřichov hru „Kudy kam“. Dobře nacvičená hra se velmi líbila.
24. 1. Uvítali jsme estrádu „Vlčáci“.
26. 2. Byl uspořádán zájezd do Rusína na Jiráskovu „Kolébku“. Malá obec, s malinkým jevištěm vybodaným své pomocí, kde se poprvé hrálo. Mezi herci byli někteří velmi dobří.
28. 2. Přijela k nám Osoblaha s pohádkou „Popelka“.
Osvětová beseda dává do pořádku jeviště. Odsunutím kabiny se jeviště zvětšilo. Upravuje se horizont, podlaha na jevišti a v šatně se natírá, dávají se nové dveře u vchodu ze šatny na jeviště, zřizuje se vytápění místností atd. Jsou objednány nové kulisy, nápovědní budka, zkrátka jeviště dostává nový vzhled.
6. 5. Vesnické divadlo z Prahy hraje u nás „Paličovu dceru“.
12. 5. Pořádá ČSSS kácení máje s veselicí.
19. 5. Pořádá SČM rovněž kácení máje se zábavou.
2. 6. Sehrál divadelní kroužek při OB ve Sl. Rudolticích divadelní hru „Šeříkový sad“. Hrálo se na nově upraveném jevišti s novými kulisami. Hra dosti náročná, dobře obsazena za režie M. Raškové. Škoda jen, že nebyl plně obsazený sál. Jsou zde různé předsudky jak u místních některých občanů, tak i přespolních, kteří pro zaujatost vůči spisovateli, na divadlo nešli. V nacvičování divadla pomáhal s. Rozprým z Osvětového domu v Krnově.
10. 6. Pořádali hasiči soutěžní závody spojené s veselicí.
14. 6. Sehrála OB v Osoblaze „Šeříkový sad“. Všichni herci byli velmi zklamáni přivítáním – totiž záměrným ignorováním od tamějších činovníků. Přesto, že bylo trochu nepříznivé počasí – bouřka - , návštěva 33 lidí na představení dala za pravdu, že nebylo nic organizováno, že zúmyslně byla udělána tentýž večer konference ve škole. Je to smutné, že učitelé, kteří vlastně jsou nositeli kultury sami se tak postavili do špatného světla a že takovým způsobem řeší osobní účty a mstí se jednotlivci na celém kolektivu. Slušnější bylo představení odříci, nežli ho takovým způsobem bojkotovat.
16. 6. byl na přání Osvět. domu z Krnova opakován „Šeříkový sad“ v předvečer oslav „Osoblažsko tančí a zpívá“. Hrálo se hlavně kvůli brigádě, která přijela, ale špatnou organizací se zúčastnili jiné zábavy. Rušivě zasáhlo též házení raket a střílení v bezprostřední blízkosti divadelního sálu.
17. 6. Tuto neděli byla pořádána slavnost „Osoblažsko tančí a zpívá“. Ačkoliv celý týden pršelo, neděle se na nás usmála bohatým slunečním svitem. Z celého okolí přijeli návštěvníci, aby již v dopoledních hodinách shlédli motocyklový závod svazarmovců, nakoupili něco na trhu, který pro ně připravilo Spotřeb. družstvo Jednota a současně se podívali na módní přehlídku.
Odpoledne se na hlavním podiu seřaďovali první účinkující. Byl to soubor písní a tanců pedagogické školy z Krnova. Tak se střídal soubor za souborem. Velmi srdečně byl přivítán taneční soubor OB v Hošťákovicích, který zatančil české tance. Největší úspěch měli nejmenší účinkující – děti z národní školy, kteří zatančili kozáčka. Veliký úspěch sklidil též Korejský soubor z Jindřichova. Krásné chvíle připravil Okresní soubor tanců a písní Domu osvěty z Krnova, dále soubor Vsacan, který k nám zavítal se svými zpěvy a tanci.. Osoblažsko tak radostně vzdalo hold tvořivému duchu lidového umění.
14. 7. Sehrála OB Liptáň u nás hru „Dámy a husaři“.
15. 7. Družstevní den spojený s trhem a zábavou.
28. 7. Brigádnická zábava.
21. 8. Estráda z Krnova s tancem. Program byl velmi slabý. Málo vtipů a ty jež byly, byly častokrát slyšeny. Škoda, že mezi účinkujícími nebyla ani jedna žena, bylo by to pestřejší.
13. 10. Pořádá Svaz přátel vinobraní.
28. 10. Hasičská zábava.
3. 11. Valná hromada Jednoty s tancem.
7. 11. Štafetový běh za krajně nepříznivého počasí.
15. 11. OB z Krnova pořádá estrádu „Bavíme se vesele“.
17. 11. Myslivecký večírek.
15. 12. OB sehrála hru „Její pastorkyňa“. Této hry byli přítomni 2 členové OB Krnov, kteří hodnotili celou hru. Přeplněný sál a reagující obecenstvo dávalo znát, že hra dobře zapůsobila a splnila tak své poslání.
16. 12. Školní mládež měla besídku s „Dědou Mrázem“.
31. 12. Byla pořádána silvestrovská zábava.
 
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
Národní a mateřská škola má tento pedagogický sbor: Fer. Kostiha, řídící učitel, Růžena Klimentová, učitelka, M. Horáková, učitelka mateřské školy. Školnicí byla pí. R. Veselková do 28. 2. pak odešla a na její místo nastoupila pí. Kostihová.
Pionýrskou vedoucí je z počátku M. Šmahlíková. Poněvadž vedoucí nenavštěvovala pravidelně schůzky pionýrské, bylo nutno hledati nápravu. Vedení se ujala pí. učitelka Klimentová. Pionýr pracuje dobře, schází se pravidelně a navštěvuje ho 33 pionýrů.
Mateřská škola byla brzy po začátku na 3 týdny zavařena, poněvadž pí uč. Horáková měla karanténu. V jejich domě v Osoblaze se vyskytla infekční žloutenka. Chceme zavésti školku s celodenním provozem. Je však třeba provést různé úpravy, aby se vyhovělo předpisům. Je třeba udělat dřevěnou přepážku na chodbě, aby byla školka oddělena od školy. Patronát převzaly státní statky a úpravu udělaly zdarma. Pořizují se povlaky na lehátka pro děti. Vše co je ještě třeba dát do pořádku se dělá svépomocí. Doplňuje se inventář, vybavuje se kuchyně atd., aby mohla býti od 15. 4. dána školka do provozu. Dětí je 28. Za kuchařku se přihlásila pí. Krivdová, školnicí je pí. Kostihová, pěstounka pí. Motlová. Dětem chutná, jsou pod lékařským dozorem. Štěstí nám však nepřálo. Vaří se jen do 10. května, kdy kuchařka onemocněla na infekční žloutenku. Po řádné desinfekci a očkování dětí, školka je otevřena dál, ale bez vaření. V prázdniny se celá škola dává do pořádku. Dávají se nová okna, některá se zazdívají, všude se maluje. Od 15. září se dává do chodu zase celodenní školka s vařením. Tohoto úkolu se ujala pí. Švehlová. Kromě pí. Učitelka Horákové je zde druhá pí. Učitelka Sýkorová. Teď teprve se ukázalo, co dobrá spolupráce může udělati. Teď jsou spokojené nejen děti, ale i jejich vedoucí a práce se daří. Ve školce mají pěkné prostředí, čisto, plno hraček, dobrou stravu a řádnou opatrnost. Některé maminky jsou však liknavé a když už sami se nezúčastňují polních prací, neposílají děti do školky. Škodí tím dětem více nežli si myslí.
3. 2. konal se v Krnově aktiv předsedů SRPŠ s hodnotnou přednáškou, o níž rodiče projevili zájem. Tato byla uskutečněna 23. 3. S. Kubalec přednášel na thema „Jak pomáhají rodiče při učení žákům“.
Poněvadž nastalo nedorozumění mezi školou a rodiči, byly tyto nesrovnalosti dány do pořádku na schůzi SRPŠ. Škoda, že někteří rodiče jsou málo uvědomělí a místo činorodé práce tuto narušují a ztěžují.
Poněvadž je předpoklad, že příštím rokem bude větší počet žáků než 80, je nutno včas pomýšleti na 3. třídu. Ta by ve škole byla, ale je nutno přemístiti školku. Hledají se vhodné místnosti. Z okresu přijela komise i s hygienikem. Školka bude umístěna v zámku až se tento opraví. To však potrvá možná i několik let, protože dělníci, kteří zde pracují, dělají jen v zimě, v létě opravují domky pro dosídlence. Teď však je potřeba učiniti okamžitý zákrok. Zatím se to po prázdninách vyřešilo tak, že bude zatím střídavé vyučování. Přišla nová učitelka Věra Němečková. Pan řídící učí I. třídu, pí. učitelka Němečková učí 2. a 4. postupný ročník – II. třídu a pí. učitelka Klimentová učí 3. a 5. postupný ročník – III. třídu.
Ku konci školního roku jede 1, 2, 3. postupný ročník na výlet na Pomezí, 4. a 5. ročník jede na 3 dny do Brna a na přehradu.
OB vyjednává kurs hudební výchovy pro velké i malé ve škole. Přihlášeno je 20 žáků. Učí se hrát na klavír, housle, harmoniku. Dojíždí 2 učitelé z Krnova každou sobotu. Děti cvičí ve škole. Měsíčně platí 1 žák 50 Kčs. Ve škole je učení jen prozatímní, nežli bude opraven kulturní dům. Potom se hudební škola přestěhuje tam. Rovněž je třeba udělati pořádek se školkou, aby přes celou zimu nebylo střídavé vyučování, ječ je nepraktické jednak proto, že pozornost žáků je odpoledne daleko menší nežli ráno, ale hlavně proto, že školu navštěvují děti i z Amalína a Vína, jež je 4 km vzdáleno. Mají-li děti vyučování do 5. hodin, je již úplná tma.
  1. 11. byl v Krnově aktiv předsedů SRPŠ o pomoci rodičů ve výchově a kázni.
SRPŠ při zdejší škole koná vždy za 6 neděl pravidelné schůze, kde se řeší různé problémy jak pomoci škole. Zároveň ochotně pomáhá při různých dětských vystoupeních. Předsedkyní je M. Rašková, členky výboru jsou: Rychtářová, Zembová, Žáková, Bílková, Mikesková a Liďáková.
Ve škole byl zřízen rozhlasový kroužek. MNV umožnil tomuto kroužku pravidelné vysílání pořadů a to každou sobotu v poledne. Žáci nazvali svůj pořad „Školní okénko“. Připravují jej střídavě II., III. třída se svými učiteli. V tomto pořadu seznamují rodiče a všechny občany se svým životem ve škole, co se tam učí, chválí dobré žáky, upozorňuje na nedostatky. Děti rády účinkují v tomto okénku.
Dodělává se kulturní dům, připravují se nové místnosti pro mateřskou školu. Po odstěhování Holubových do Frenštátu, uvolnil se byl na náměstí. Je to sice v I. poschodí, ale jinak to pro děti vyhovuje. Mají tam dostatek pěkných místností. Před vánocemi pobavily děti své rodiče a příznivce školy pěkným programem spojeným s nadílkou.
 
 
MDŽ
 
11. března se oslavil důstojně MDŽ. Za přítomností mnoha občanů v kinosále předvedli děti pěkné tance a přednášeli básně. Byly i hudební vložky a sice žákyně 5. postupného ročníku Jana Mikesková zahrála na housle s p. Dr. Blaschkem dueta z národních písní a Alena Rašková, žákyně IV. postupného ročníku zahrála na klavír „Sousedskou“ a 4. ručně s pí. Raškovou valčík. Po slavnostním proslovu byly vyhlášeny četné závazky.
 
 
OB
 
Správcem OB je řídící Kostiha. OB pracuje s masovými organizacemi při veřejných oslavách, zájezdech cizích souborů do obce nebo zdejšího divadelního kroužku. Zásluhou OB byla dána do pořádku elektrika na jevišti i v sále, vybíleny stěny jeviště, natřena podlaha, upraveny šatny, naladěn klavír. Byly objednány nové kulisy pro „Šeříkový sad“ atd. OB koná pravidelné pracovní schůzky. Upravuje se kulturní dům, aby mohl co nejdříve sloužit svému účelu. Bude tam umístěna i hudební škola, temná komora pro kroužek fotoamatérů, knihovna, čítárna. V přízemí, po odstěhování Selpa, bude zřízen přednáškový sál s menším podiem pro loutkové divadlo.
 
 
 
1. MÁJ
 
Jako jiná léta, tak i letos se konaly oslavy svátku práce. Májový průvod se konal odpoledne ve 2 hodiny. Oslavy řídil májový výbor. Občané z obce a okolí se seřadili u STS. Průvod prošel vesnicí na náměstí, kde se seřadil před tribunou. Tam byl vyslechnut slavností projev. Pro nepříznivé počasí byla účast na májovém průvodě poměrně slabá. Večer byl zakončen májovou veselicí.
 
 
 
ROZHLAS
 
Místní rozhlas je používán s prospěchem po celý rok. Letos se ke zprávám MNV, JZD, SNB připojili svými sobotními relacemi i žáci ze zdejší školy. Bylo přikročeno k rozšíření sítě na místa, kde bylo málo slyšet. Byly dány nové amplióny, takže teď jsou zprávy slyšet po celé vesnici.
 
 
 
 
ZDRAVOTNÍ POMĚRY
 
Zdravotní středisko je umístěno stále v budově MNV. Praktický lékař ordinuje denně od 10 – 12 hodin, ve čtvrtek od 9 – 10 hodin. Zubní lékař dojíždí každou středu a je tu po celý den. Obě ordinace jsou hodně vyhledávány pacienty. Vedoucí lékař je MUDr. Doležal z Osoblahy, zubní lékař Dr. Havlova z Krnova. Z infekčních chorob se zde v 6. případech vyskytla infekční žloutenka, ze které se všichni pacienti dobře vyléčili. Pro léky se dojíždí do Albrechtic. Jednou týdně je zde poradna pro děti.
 
 
RYBNÍK
 
Letošního roku se mládež neradovala z příjemné koupele v rybníku příliš dlouho. Teplý květen a červen vylákal brzy milovníky vodních sportů. 19. června pak přišla katastrofa. V časných hodinách ranních místní rozhlas vysílal poplašnou zprávu, že se protrhla hráz rybníka. Voda hučela a valila se nejdříve plným potokem, pak se rozlévala po polích a zaplavila vše až ke kostelu. Hráz praskala silným náporem čím dál více, voda zaplavila již celé okolí domku Kolbových a hrnula se dolů k náměstí. Hráze potoka nestačily pojmout všechnu vodu, tato tekla již po chodnících. Ještě štěstí, že hráz nepraskla naráz, byly by záplavy horší. A tak bylo po radosti koupajících. Příčinou snad byla špatná práce při zpevňování hráze. Kdy to bude dáno do pořádku, není známo. Byly způsobeny škody jak na zaplavených polích, tak i ztrátou mnoha ryb.
 
 
SČSP
 
Svaz vyvíjel malou činnost. Též schůzování je nepatrné. Jediným podnikem, za rok bylo vinobraní. Svaz řídí p. řídící Kostiha.
 
 
 
SOKOL
 
Sokolská jednota má 26 členů. Tělocvična není. Cvičí jen ženy. Nacvičovaly se prostná na Spartakiádu do Bratislavy. Starosta je O. Bílek, jednatel Procházka.
 
 
 
 
STANICE DRÁHY
 
Budova stanice dostala nový veselejší vzhled okolí stanice i sama čekárna je upravena. Mile působí vzdušné záclonky, květiny ve vázách a plno nástěnek a různých časopisů. V době zimní je čekárna po celý den vytápěna ústředním topením, jež důmyslně sestrojil výpravčí Ratiborský. I okolí venku je upraveno a po dobu letní vysázeno květinami. O to vše mají zásluhu pionýři, za vedení p. Ratibořského. I pořádek školáků při nastupování do vlaku do Osoblahy svědčí o ukázněností našich dětí za vedení nádražního personálu. Tak se předejde různým možným nehodám.
 
 
MĚSÍC ČS. SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ
 
Letos již po šesté je u nás oslavován měsíc československého přátelství. Tato akce se plně vžila a stala se nedílnou součástí veřejného života. Tento měsíc bude příležitostí k hlubším poznávání života lidu Sovětského svazu. Oslavy byly zahájeny 7. listopadu v den 39. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Z velké manifestace na Staroměstském náměstí v Praze vyběhla štafeta Poselství přátelství a míru k hranicím Sovětského svazu. I naší obcí proběhla toho dne dílčí štafeta. Po celý měsíc byly různé přednášky a besedy o Sovětském svazu.
 
 
 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
 
Občané rudoltičtí a z okolních obcí, hlavně těch, které jsou vzdáleny od dráhy, s velikou radostí přivítali otevření nové autobusové linky Osoblaha – Krnov. První jízda na této lince byla 15. ledna a byla opravdu slavnostní. V Rusíně, Hrozové, Velkých Pavlovicích byl slavnostní proslov. První jízda byla zdarma. Tak se zlepšilo spojení s Krnovem. Autobus jezdí 2x denně do Krnova a zpět. Škoda jen, že je jízda poměrně oproti vlaku drahá. Vlak do Albrechtic jest za 2,20 Kčs – autobus za 5,40 Kčs. Do Krnova vlak – 4,20 Kčs, autobus 9 Kčs.
Autobus je nejvíce používán lidmi z míst, kde není stanice dráhy, nebo když je někdy třeba šetřiti časem.
 
 
POLITICKÉ UDÁLOSTI
 
Letošní rok je velmi bohatý na různá milá i nemilá překvapení ve světových událostech. Náš největší zájem udržení míru – je na nejčelnějším místě.
28. leden byla v Praze slavnostně podepsaná deklarace států zúčastněných na Varšavské smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Představitelé lidové republiky Albánské, Bulharské, Maďarské, Německé demokratické republiky, Sovětského svazu a Československé republiky potvrdili svými podpisy dokument velikého historického významu, který pomůže ještě více sjednotiti mírumilovné síly na celém světě do spravedlivého boje za kolektivní bezpečnost proti nebezpečí nové války. Se Sovětským svazem i lidová Č9na a všechny lidově demokratické státy učinily různá opatření k zlepšení mezinárodní situace.
XX. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, konaný v únoru ovlivnil celý mezinárodní vývoj, ukázal, že socialismus ve světovém měřítku jde vítězně a nezadržitelně v před. Ukázal, že velkolepé úspěchy socialismu jdou ruku v ruce s jinými historickými přeměnami k nimž došlo v posledních letech ve světě se změnou celkového poměru sil na mezinárodní fóru a s rozpadem koloniálního systému imperialismu.
12. března zemřel v Moskvě vynikající pracovník mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, veliký syn polského lidu, první tajemník ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany Boleslav Beirut. V něm ztratil pracující lid Polska houževnatého bojovníka, který zasvětil celý svůj život službě dělnické třídy, velikému dílu – boji za komunismus. Jeho život je příkladem pro všechny bojovníky za mír, demokracii a socialismus, za štěstí národů. Rovněž návštěva ruských státníků v Anglii v ½ dubna přinesla mnoho kladů pro mír.
25. července byl snížen stav naší armády o dalších 10 000 mužů, celkem je to 44 000 mužů. Je to zase zlepšení v mezinárodním ovzduší.
V polovině října pokusily se některé neodpovědné živly v Polsku o zvrat. Celá akce byla včas a rychle prohlédnuta a potlačena.
Koncem října byla pobouřena klidná hladina mírumilovných států vzrušujícími událostmi v Maďarsku, kde se pokusily kontrarevoluční živly o svržení lidově demokratického režimu. Mnoho dobrých vlastenců zaplatilo tento nepodařený puč životem. Zásahem Sovětského svazu byla přivedena vláda zase do rukou dělníků a rolníků a sjednán v zemi klid a pořádek. Maďarsko utrpělo mnoho ztrát jak na životech, tak i po stránce hmotné. Byla jim nabídnuta nezištná pomoc od Sovětského svazu, různých zemí i do našeho státu.
Odsouzeni hodný čin byl též napadení Egypta a boj o Suezský průplav. Anglií a Francií, která bezohledně bombardovala města.
 
 
 
ÚPRAVA OBCE
 
Lepší vzhled obce jest přáním všech občanů. Jsou různé nedostatky, které jistě během doby se změní k lepšímu. Na náměstí se staví nové bytové jednotky, takže náměstí dostane nový, lepší vzhled a získají se tak byty pro zaměstnance státních statků. Je plánováno asfaltování silnice přes obec. Kdy se to uskuteční, nevíme. Opravují se ploty, mosty, jednotlivci opravují svá obytná stavení. Rozsáhlá stavba – kravín – pro JZD byl už dán do provozu. Je rozestavěn vepřín.
Obec po opravě elektrického vedení je řádně osvětlována. Rušivě zasáhli několikrát nerozvážní mladíci, kteří si udělali z elektrických pouličních lamp terč. Byli za to patřičně potrestáni.
 
 
KINO
 
Během roku bylo promítnuto 111 filmů, z toho 31 sovětských. Návštěvníků bylo celkem 10 534 osob. Velmi vděčnými návštěvníky odpoledních představení jsou děti. Od té doby, co byla do sálu postavena druhá kamna a tak se získalo příjemnější prostředí, se návštěva zvětšila.
 
 
STS
 
Celoroční plán na středisku byl stanoven na 2 980 ha, byl splněn však jen na 81 %, tj. 2 400 ha.
Traktorová stanice používá 6 traktorů a sice: 1 pásový traktor DT – 54, 2 traktory Z – 25, 3 traktory Š – 30. Brigadýrem je s. Kočíb, hospodářem Procházka, agronomem s. Sakala.
Jarní práce – úkol: 1 413 ha – splněno 1 087 ha – 76 %.
Žňové práce – úkol 8501 ha – splněno 1141 ha – 134 %.
Podzimní práce – úkol 1 130 ha – splněno 905 ha – 80 %.
Letos bylo po prvé při žňových pracích použito kombajnu, jímž bylo sklizeno 50 ha obilí.
Samovazem bylo ve žních posekáno celkem 305 ha.
Nejvíce pokosil traktorista Kalčík – 164 ha.
Velikou vadou jest, že STS nemá garáže, kam by mohla stroje uschovati, aby tak byly vystavovány nepříznivým vlivům počasí. Rovněž rozblácené cesty kolem střediska nepůsobí pěkným dojmem. I za suchého počasí je středisko jako na ostrově, k čemuž dopomáhá voda, jíž čistí traktory a jiné stroje.
 
 
JEDNOTA
 
Lidové spotřební družstvo stará se řádně o své spotřebitelem. Obchodní místnost dostala nový lepší vzhled. Byla upravena po vzoru městských prodejen, opatřena novými regály. Je zde veliký výběr všeho druhu zboží. Veliký zájem jeví obyvatelstvo o pračky, ždímačky, nábytek a televizory. Je vidět, že životní úroveň obyvatelstva stoupá. K tomu napomohlo i dvojí snížení cen potravin a jiného maloobchodního zboží. Od 1. dubna je u nás 5. snížení cen více než 22 000 druhů zboží. Snížení v % u nejběžnějších druhů zboží:
Mouka – v průměru o 10,3 %
Rýže                           33 – 40 %
Fazole                         20 %
Rostlinné tuky           14 – 16,7 %
Sádlo                          11 %
Čokoláda                   20 %
Sýry                           16 – 12,3 %
Zrnková káva             22 %
Masové konservy       12 – 20 %
Hrozinky                    10 %
Čaj                              6,3 %
Oříšky                         11,1 %
Bavlněné tkaniny       10 – 25 %
Lněné       „                 10 – 18 %
Vlněné     „                  15 – 20 %
Hedvábí, silon             20 – 25 %
Prádlo                          15 – 30 %
Punčochy                     10 – 15 %
Obuv                            10 – 17 %
Galanterie                    10 – 15 %
Mýdlo                          10 – 17 %
Hodinky                        5 – 15 %
Léčiva                          10 – 30 %.
 
Vedle toho byla provedena různá mzdová opatření ku zlepšení pracujících. Pracující s radostí přijali tyto příznivé zprávy, jež znamenají zase zvýšení životní úrovně. Že je u nás lépe, nežli před několika roky poznáme podle toho, že téměř v každé domácnosti je rádiový přijímač, ve víně již mají televizor, v každé rodině je 1 neb i více jízdních kol. V obci je 1 osobní auto a 20 motocyklů. Jen málo rodin nevlastní dnes elektrickou pračku atd. Druhé snížení cen v tomto roce, tedy v pořadí již šesté je k 3. prosinci. Pracující vyhlašují s radostí četné závazky. Jsou však i skeptikové, kteří mávnou jen rukou.
 
 
 
PRÁDELNA            
 
Družstevní prádelna není využita, protože téměř každá rodina vlastní již svou pračku. Za celý rok se vybralo jen 304 Kčs jako poplatek za použití pračky.
 
 
 
 
ZÁMEK
 
Během minulé zimy se prováděly různé adaptační práce v zámku v I. poschodí. Práce jde dosti pomalu, protože je málo dělníků a tito pracují je po dobu zimní. S příchodem jara odcházejí do obcí, kde dávají do pořádku obytné budovy, jež jsou určeny pro dosídlence, kteří přijdou pomoci do zemědělství – hlavně na podporu JZD. V každé obci několik takových domků ročně čeká na své obyvatele.
 
 
MNV
 
Předseda MNV Vl. Pavlík byl přeložen do Vítkova. Místo něho byl zvolen předsedou A. Hudeček. Rada MNV se schází pravidelně každý čtvrtek. Ostatní zaměstnanci zůstavuj i nadále a vykonávají řádně všechny své povinnosti.
 
 
MÍSTNÍ ZVYKY
 
V naší obci se zachovávají doposud některé zvyky na příklad: O velikonocích chodí mužská chasa – dětmi počínaje a dospělými konče, na pomlázku. Nosí s sebou nejen proutek nebo umně pletený „tatar“, jak se některých krajích tomu říká, čí proutek jalovce a ovšem voňavku. Za odměnu za vyšlehání a navonění dostávají ti malí barevné vajíčko a cukrovinky, ti větší něco ostřejšího k pití.
Také „dračka“ v zimním období jsou zachovány. Po večerech se schází sousedky a derou peří. Že při tom bývá veselo a mnoho řečí, jest jisté. Na ukončení draček udělá hospodyně, u níž se peří dralo, doděrnou. To je malá hostina s množstvím jídla a pití a veselých šprýmů.
Poněvadž v obci jest více členů řecké národnosti, jest zajímavé všimnout se jich. Ačkoliv za delší dobu co jsou mezi námi se již hodně aklimatizovali a přizpůsobili našim poměrům, zvláště mládež, která mluví dobře česky a přejímá naše zvyky jak v jídle, tak i oblékání.
Pro zajímavost zaznamenám obřady při pohřbívání jejich mrtvol.
Truchlící, s popem v čele, doprovázejí mrtvého na hřbitov. Rakev je otevřena a přehozena rouškou. U hrobu se nejbližší příbuzní po motlitbě a zpěvu rozloučí s mrtvolou. Sundají roušku, líbají mrtvého. Teprve pak rakev přiklopí víkem. Do rakve dávají vařenou pšenici s cukrem – jejichžto národní pochoutka, láhev s vodu nebo čajem, by mrtvý měl na cestu do věčnosti jídlo i pití. Rovněž několik drobných mincí dají do rakve. Spouštění rakve do hrobu doprovázejí zvláštním zpěvem, jež dle našeho zvyku se příliš smutečnímu zpěvu nepodobá. Po skončených obřadech podělují pozůstalí účastníky pohřbu rovněž vařenou sladkou pšenicí a bonbony.
 
 
SŇATKY
 
Adolf Jalč a Marie Kanzlaričová
Leon Chrobok a Marie Adamčíková
Josef Miklovič a Marie Pargačová
 

NAROZENÍ
 
Alžběta Stojanová
Blažek Milan
Heglas Ladislav
Chroboková Marie
Kolbová Jana
Krčmová Alena
Krasula Václav
Karasová Jana
Mata Jan
Mikeska Vojtěch
Novosad Miroslav
Svoboda Rostislav
Šmahlíková Ilona
Štantejská Libuše
Tichavský Čestmír
Vaňuš Ladislav
Stavarek Ivo
 
 
ÚMRTÍ
 
Veronika Nahodilová, narozena 1884
Josef Váňa, narozen 1889
Augustin Křištof , narozen 1909
 
 
ROZPOČET
 
                                         Příjem                                                      Plnění
Daň domovní                                 6 400 Kčs                           8 032,40 Kčs
Daň z představení                          2 500                                   2 756,04
Poplatek ze psů                              1 200                                   1 511
Poplatek z hosp. zvířat                 16 000                                 19 081,40
Poplatek hřbitovní                             300                                      300
Strava mateř. školy                      18 200                                    4 546
Jiné poplatky                                13 000                                    8 289
Podíly na st. daních                      51 100                                   59 711,39
Příděly z vyš. rozpoč.                   10 400                                   40 000
 
 
                                   Rozpočet vydání                                        Vydáno
Místní komunikace                       3 000                                       6 409,26
Čištění obce                                     500                                             21
Veřejné osvětlení                             900                                       1 336,82
Zdravotní techn. služby                2 500                                            -
Pohřebnictví                                 1 000                                            -
Obytné domy                                2 000                                        2 119,41
Mateřská škola                            11 650                                      13 657,08
Národní škola                              13 450                                      36 162,26
Jídelna v mateř. škole                 31 200                                         9 715,47
Osvěta                                           3 500                                         6 596,69
Požární ochrana                           3 200                                           2 660,10
Členové MNV                            21 300                                         21 066
Komise MNV                                  300                                              361,40
Správa MNV                              13 100                                         10 279,34
Vodní hospodářství                      3 000                                         25 929,86
 
Celkový příjem: 144 257,23 Kčs
Celkové vydání: 136 314,69 Kčs
Počáteční zůstatek k 1. 1. 1956 : 14 923,57 Kčs
Konečný zůstatek k 1. 1. 1957 :     7 512,54 Kčs.
 
Rozpočtové příjmy ve stravování v mateřské škole nebyly plněny pro onemocnění kuchařky. Překročení rozpočtu vydání bylo zaviněno neplánováním silnice Sl. Rudoltice – Víno. Náklady byly v zimě za prohazování zaváté silnice.
Veřejné osvětlení překročeno v důsledku nákupu žárovek a častých oprav.
V důsledku přestěhování mateřské školy byly zvýšeny výdaje na úpravu a malování v domě č. 9. Též v národní škole byly prováděny větší opravy.
Ve vodním hospodářství v prosinci byly vyčištěny a opraveny strouhy na náměstí u č. 54 a 26 a v národní škole. Dílčí doplňkový rozpočet je určen pro vybavení kulturního domu stoly, židlemi, montáž antény pro televizor, nákup barev na nátěr oken a dveří a zbytek na vybavení drobnými potřebami.
 
 
VP
 
V roce 1956 splnil výkupní podnik zrnina na 96 % a brambory na 110 %. Zaměstnanci v podniku zůstávají stejní, ku konci roku za M. Adamčíkovou nastoupila pí. Volná. S výkupním podnikem vedou obchodní styky soukromní zemědělci, státní statky a JZD. V dodávkách zemědělských produktů si vedli velmi dobře obec Koberno a Horní Povelice, jež patří dodávkami do Sl. Rudoltice. Horní Povelice v dodávkách zaostávaly.
Výkup v roce 1956 byl prováděn za značně nepříznivých podmínek v důsledku špatného a deštivého počasí v době žní. Obilí vykazovalo značnou vlhkost i více než 20 %. Některé dodávky bylo nutno i odmítnouti.
Zboží se skladuje převážně v nouzových skladištích, kde se musí často kontrolovat, aby se zachovalo v dobré jakosti.
 
 
 
ČSSS
 
Státní statek Albrechtice byl rozdělen na dvě části. Byl utvořen nový statek Osoblaha se sídlem v Jindřichově, jelikož na Osoblažsku nejsou provozní místnosti pro ředitelství statku.
Oddělení přebralo přes 90 ha půdy po úpadkových hospodářích.
Pro snazší zvládnutí prací byla polní skupina Sl. Rudoltice rozdělena a ve Víně byl ustanoven po odešlém Šabackém farmářem Zetek a rostlinářem byl jmenován Karasasidis Vasil, jež se dobře osvědčil.
Polní skupinu ve Sl. Rudolticích převzal po Pavlíkovi, který odešel jako vedoucí oddělení do Vítkova, Motl.
Účetní oddělení Piňos přešel na včelařství a jeho funkci zastává Bílková a Volný.
Vedoucím celého oddělení je Týbl.
Počet stálých zaměstnanců dosáhl 200. Dosídluje se farma Víno, kde ONV opravil 6 bytových jednotek. Ve Sl. Rudolticích staví statek 4 bytové jednotky na náměstí.
S rostoucí výměrou stoupá též vybavení mechanizačními prostředky. Oddělení má nyní 12 traktorů, z toho 4 pásové. Byl dodělán polní mlat na sušení obilí od kombajnu.
Dodávky obilovin byly          5 000q. tj.          114 %
Luštěnin                                    100q                100 %
Olejniny                                    600q                146 %
Cukrovka                               7 600q                108 %
Maso                                         635q                136 %
Mléko                                 280 000 l               100 %.
Oddělení má stále nedostatek bytů pro své zaměstnance, takže musí denně dovážeti 40 – 60 zaměstnanců z Piskořova. Jsou to sami příslušníci řecké národnosti. Dále je citelný nedostatek stájových prostor, takže část pozemků polní skupiny Sl. Rudoltice a převážná část Vína nejsou od roku 1945 vyhnojeny. Z toho důvodu neplnilo oddělení plán výroby jako celek. Plánované výnosy splnila polní skupina Rusín, která byla během roku nejúspěšnější.
 
 
VČELAŘSTVÍ
 
Včelařství je jedním z hospodářských odvětví ČSSS. Tohoto roku za kruté zimy uhynulo ze 110 včelstvem – 13. Počet však byl doplněn na 120. Průměrná snůška medu byla 10 kg na 1 včelstvo. Toto bylo způsobeno dlouhou zimou a chladným létem.
 
 
 
JZD
 
Předsedou JZD je A. Šmahlík, místopředsedou St. Michna, zootechnikem L. Blažek, skupináře v rostlinné výrobě dělá sám předseda. Obě funkce vyžadují však hodně času a přemýšlení, mají-li býti včas a řádně zastávány. Účetním je Makový, který od července odchází do jiného zaměstnání. Po něm účetní agendu vede Patík z SBČS z Krnova, který občas dojíždí. Na jakýsi čas si to vzal na starost Maralík, ale též toho brzy nechal a tak zůstalo družstvo bez účetního. Těmito častými změnami a včasným neplněním závazků vznikly družstvu různé komplikace po finanční stránce, rovněž nedostatkem kontroly ba i iniciativy ze strany vedoucích činitelů, byly způsobeny různé potíže, např.Y: členové nedostali včas výplatu, ba po 4. měsíci byli vůbec bez výplaty. To vše se obráželo na pracovní morálce. Není divu, že hospodaření šlo od 10 k 1.
Poněvadž vedení družstva jak po stránce odborné, tak i finanční vyžaduje celého člověka školeného k tomuto účelu, nemůže JZD s neodborníky býti nikdy tak v předu, jako jiná JZD, která tyto lidi má.
Od 20. 12. vystoupli z JZD: Zd. Špaček, Jar. Sedláček a K. Čada. Vyloučen byl dosídlenec R., Svoboda pro špatnou pracovní morálku.
K 1. 12. nastoupila jako účetní do JZD M. Rašková. Předseda revizní komise je K. Mácha, skladníkem a pokladníkem K. Čada.
Brzdou v rozvoji je špatná organizace práce, špatná pracovní morálka a určitá nezodpovědnost. Proto bylo nutno volat na pomoc četné brigády, které zatěžují provoz. Brigádnici přijeli, družstevníci zůstali domy. Proto také zůstalo několik vagónů brambor na poli jak v zemi, tak i na hromadách, rovněž řepa zůstala nevykopaná. Oč větší užitek by dávaly dojnice, kdyby bylo dostatek krmiva? Musí-li se drahé krmení kupovat, není divu, že např. výroba 1 l mléka stojí 5,60 Kčs, zatím co v mlékárně se zaň dostane 5x méně. Takové hospodaření nemůže býtí racionelní. Je třeba se vzchopit a uvědomit si, oč se sami družstevníci připravují.
25. dubna byl dán do provozu nový kravín, staví se vepřín, silážní jámy, to vše pro předpoklady ke zvelebení chovu.
Obilí se sklízelo většinou kombajnem. Byl postaven též polní mlat na dosušování obilí.
Být dobrým družstevníkem znamená pracovat rád, poctivě, dobře a rychle. Jsou-li všichni i družstevníci takového smýšlení, mají-li pevnou ruku a moudrou hlavu nad sebou, která má dostatek hospodářských zkušeností a organizačních schopností, musí JZD prosperovati a plánovaná PJ nejen že se udrží, nýbrž se i při zdaru překročí. Musí zde však býti jednota. Co jednomu není možné, všem se podaří.
 
 
MLK
 
Místní lidovou knihovnu vede učitelka R. Klimentová. Knihovna je dosud umístěna v budově MNV. Bude však přestěhována do Osvětového domu, kde bude zřízena i čítárna.
Knihovna má 365 svazků knih zábavných, 118 svazků knih pro mládež a 351 svazků knih poučných. V tomto roce navštěvovalo knihovnu dosti čtenářů, zvláště v zimních měsících. Za rok se půjčilo 2 949 knih. Více než polovinu knih přečetla mládež. Celkem navštěvuje knihovnu asi 50 čtenářů.
 
 
ČSSL
 
Obsazení polesí v tomto roce zůstává nezměněno. 3 zaměstnanci se po 4. měsíce zúčastnili prací ke zdolání škod způsobených větrnou smrští v Heřmanovicích. Vývraty a zlomy byly ve výši 200 000 plm.
Ani v majetkové podstatě, ani v administrativě nebylo v tomto roce žádných změn.
Zalesňovací úkoly polesí byly splněny na 104 %. Práce byly provedeny místními občany a řeckými příslušníky.
Ostatní úkoly byly rovněž splněny na 100 %.