Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1955
 
 
POČASÍ
 
Rok 1955 se vyznačoval velmi nepříznivým počasím. Zima trvala příliš dlouho. Nebyly ani tak silné mrazy, ale veliká nepohoda. Často sněžilo. Jaro přišlo opožděně, jako by se mu ani nechtělo probudit se ze zimního spánku. Déšť stihal déšť. Byla zima, takže na poli mohli zemědělci pracovati hodně opožděně. Všechny polní práce se zpozdily a prodloužily. Některé brambory se sázely až v červnu, i ječmen někteří seli až tak pozdě.
Vlivem nepříznivého počasí pozdě a málo kvetly stromy a do květů ještě pršelo. Zdálo se, že ani teplo nebude. Sotva se skončily jarní práce, už čekala senoseč. Skoro denně přeprchalo, sušení bylo špatné. Práce se hromadila jedna za druhou bez oddechu.
Po deštivém jaru přišlo z počátku chladné a mokré léto. Opozdily se i žně. Začaly až v srpnu. Denně byla bouřka, nebylo možno za sucha skliditi obilí. Od 16. srpna byl týden teplého počasí bez deště. Všechno obilí zrálo najednou. Sklízelo se ve dne i v noci. Bylo třeba každého člověka, aby pomohl skliditi za příhodného počasí obilí do stodol. Přicházely na pomoc brigády z různých závodů. Na státní statek přišla 40 členná celoroční brigáda hochů a dívek z Třince. JZD pomáhaly brigády z patronátního závodu Karnola z Krnova. I vojsko s auty přijíždělo a pomáhalo hlavně v sobotu a neděli.
Nejen deště, ale i kroupy na některých místech zle řádily. Naší obci se to bohudíky vyhnulo. Nejprudší liják byl 15. srpna.
Na sklizeň okopanin bylo pěkné počasí. Bohužel to přílišné mokro bramborám příliš neposloužilo. Tam, kde byly brambory v nížinách, hodně pohnily. Na svazích byla úroda velmi pěkná.
Začátek října byl zase deštivý a mlhavý. V druhé polovině měsíce bylo pěkně, ale už začaly noční mrazíky, které koncem měsíce zsílily. Na poli je ještě řepa a část brambor. Přijíždějí zase brigády na pomoc.
Začátkem listopadu se počasí zlepšilo. Oteplilo se, takže se mohla práce s okopaninami dokončiti. Jen část orby a setí se dodělává. 15. listopadu začal padati první sníh s deštěm. Celý týden je sychravo. 24. listopadu napadlo více sněhu na nezamrzlou zemi. Sníh ležel 2 dny. Pak přišel náhle 10 °C mráz. Po několika dnech se oteplilo a začalo přeprchati. V prosinci je stále dosti příznivé počasí. Déšť, sníh, mrazík a slunce se stále střídají, jen studené a dosti silné větry nás často navštěvují. Vánoce však byly na blátě, po sněhu do Nového roku ani památky.
 
 
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
 
Mezinárodní den žen se oslavil 8. března za pěkné účastí přednáškou, básněmi a písněmi, které zazpívaly děti národní školy.
 
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
Národní a mateřská škola má tento pedagogický sbor do konce června 1955:
Jaroslav Havel, ředitel národní školy, zároveň třídní I. třídy.
Jan Janík, učitel a třídní II. třídy.
Vlasta Kolaříková – Čadová, učitelka školy mateřské.
Školnicí je pí. Veselková.
Pionýrskou vedoucí je M. Šmahlíková.
Mateřskou školu navštěvovalo 15 žáků. Po prázdninách však škola otevřena nebyla, poněvadž změnou učitelského sboru bylo na žádost o nové otevření školy zapomenuto. Teprve po delším jednání bylo pí. Inspektorkou slíbeno, že bude škola otevřena od 1. listopadu. Rodiče sami naléhali na otevření školy, aby mohli jíti do zaměstnání. Jaké dobrodiní je to, bylo viděti nejlépe na špatné školní docházce některých starších sourozenců. Maminky chodily na práci na pole a ti starší místo školy hlídali doma ty malé.
Žáků je přihlášeno 30, učitelkou je pí. Horáková z Osoblahy.
Od prázdnin je na národní školy zase nový učitelský sbor. Poněvadž je žáků více než 80, je zřízena 3. třídka. Bohužel trvala jen 14 dni. Poněvadž jsou tu stále přesuny obyvatel a tím se mění i počet dětí školou povinných, klesl tento po 14 dnech, takže byla III. třída zrušena a učitelka předisponována do Osoblahy. Proto, že je nedostatek učitelů, musí se šetřit i tady, ovšem na to doplácejí děti samy a též učitelé, kteří při nadměrném počtu nemohou se dětem tolik věnovati.
Nový učitelský sbor:
Ferd. Kostiha, ředitel školy
Jan Janík, učitel, po jehož odchodu na vojnu, byla sem přidělena učitelka M. Bergerová.
5. června byl pořádán dětský den. Děti byly pohoštěny párky, sodovkou a cukrovím. Před koncem školního roku jely děti na výlet autobusem do Fulneku, kde si prohlédly Komenského školu, do Štramberku na známou „Trúbu“ a na Hukvaldy.
Školní rok skončil letos předčasně o 14 dní dříve kvůli celostátní spartakiádě, takže děti budou míti delší prázdniny.
Přes prázdniny škole dány nové podlahy v II. třídě a na chodbě a napuštěny. Obě třídy dostaly nová akvária, kde děti se nejen baví, ale i učí pečovat o drobné rybičky.
Škola se zapojila též do sběru lesních semen. Učitelé se zúčastňují rozsáhlé mimoškolní činnosti. 14. listopadu se zúčastnilo 5 pionýrů jako běžci štafety přátelství a míru jež probíhala naší obcí.
18. prosince byla nadílka Dědy Mráze spojena s pěkným programem. Mateřská škola předvedla tanečky a básničky, I. třída se pěkně uvedla divadelní hrou „Jaro“ a II. třída hrou „Sněhová vločka“.
Rodičovské sdružení při zdejší škole za předsednictví M. Raškové, koná pravidelně každý měsíc schůzi ve škole, kde se řeší aktuelní problémy týkající se výchovy a prospěchu dětí a různých potřeb školy. Zároveň ochotně pomáhá při různých dětských vystoupeních přípravou kostýmů, úpravou jeviště atd.
 
 
KULTURA
 
Tento rok se vyznačoval bohatým kulturním programem. SČM sehrál divadelní hru „Lesní panna“. Divadelní kroužek z Krásných Louček sehrál veselohru „Ženský zákon“.
8. 3. Mezinárodní den žen byl oslaven přednáškou, zpěvy a tanci.
Byl uspořádán autobusový zájezd do Jindřichova na „Strakonického dudáka“.
19. 3. sehrál Sokol hru „Poslední muž“.
1. 5. po průvodu a slavnostním proslovu zazpíval zpěvní soubor pedagogické školy v Krnově, večer byla májová veselice.
8. 5. byl oslaven Den vítězství veselicí.
22. 5. zúčastnilo se 8 žen okresní Spartakiády v Krnově.
5. 6. byla pořádána veliká slavnost „Osoblažsko tančí a zpívá“.
12. 6. zúčastnilo se 8 žen krajské Spartakiády v Ostravě – cvičící.
13. 6. velmi pěkná estráda „Racků“.
26. 6. Sokolský den a veselice. Bohužel nepříznivé počasí zasáhlo nepříjemně do průběhu slavnosti.
3. 7. 9 žen se zúčastnilo celostátní Spartakiády v Praze.
11. 7. estráda Vítkovických železáren.
7. 8. Patronátní závod Karnola pořádá večírek s kulturní vložkou.
14. 8. Brigádníci – předávání rudého praporu s veselicí
10. 9. Karnola sehrála „Hrátky s čertem“.
11. 9. ČSSS pořádají na ukončení žní dožínky.
18. 9. JZD pořádá dožínky s veselicí
6. 10. NSB z Ostravy pořádal seznamovací večírek s občany s tancem, při němž SČM měl pěvecké a recitační vložky.
10. 10 Pražské vesnické divadlo sehrálo odpoledne pro děti Maňáskové představení „Jak Kozlovičtí porazili draka“ a večer pro dospělé „Domy pana Sartoria“. Velmi zdařilá hra herecky i scénicky.
13. 10. Cvekova estráda s tancem.
18. 10. Svaz přátel pořádal vinobraní.
6. a 14. 11. V rámci československé- sovětského přátelství byl pořádán štafetový běh přátelství a míru za účasti předsedy JZD jako hlavního běžce, 5 pionýrů, 5 sokolů jako spoluběžců. Slavnosti se zúčastnilo hodně občanů.
17. 11. Přednáška vedoucích činitelů z Krnova o ochraně lesů před požáry. Velmi četná účast.
26. 11. Zástěrková veselice SČM.
3. 12. Karnola sehrála veselohru „Žena a muž“.
18. 12. Nadílka Dědy Mráze spojena s divadelním vystoupením žáků národní školy. Sehráli divadelní dru „Sněhová vločka a „Motýlek prodává“.
17. 12. Pražská estráda „Veselá kopa“.
26. 12. SČM pořádá taneční zábavu.
31. 12. OB Silvestrovský program s tancem.
 
 
KNIHOVNA
 
Místní lidová knihovna je umístěna v budově MNV. Knihovnu vede L. Bílková dobře. Chodí tam velcí i malí čtenáři. Zvláště těm malým je dobrým poradcem ve výběru knih. Za rok 1955 se přečetlo celkem 1 189 knih, četlo je 498 čtenářů. Nejpilnějšími čtenáři byli:
Chmelař            76 knih
Švehlová           65 knih
Hadač                54 knih
Pavlík                48 knih
Gabryš               34 knih
Baďura              32 knih.
V listopadu byla uspořádána pěkná výstavka knih sovětské literatury v místnosti mezi knihovnou a kanceláři MNV, takže občané jdoucí za svými záležitostmi na MNV, zastavovali se vyložených knih a se zájmem si je přihlíželi. Výstavku shlédlo 150 návštěvníků. Knihy se půjčují 1x týdně.
 
 
OSVĚTOVÁ BESEDA
 
Po odchodu řídícího učitele Havla převzal osvětu prozatímně A. Hudeček, poštmistr. Po prázdninách s příchodem nového řídícího učitele Ferd. Kostihy, předal A. Hudeček OB jemu. Osvětová beseda se zapojovala nejvíce do spolupráce s masovými organizacemi při veřejných oslavách, zájezdech cizích souborů do obce, nebo zdejšího divadelního kroužku do jiných obcí. Konány schůze členů osvěty, založen divadelní kroužek, aby se zamezilo nežádoucímu tříštění mladých a starších ochotníků.
Slíbená pomoc okresního osvětového důvěrníka při nacvičování divadelních kusů. OB působila na konečné vyřešení zvětšení jeviště přenosem promítací kabiny na druhou stranu. Tím ještě hodně se zvětší, takže se mohou hráti i náročnější divadla pokud se prostoru týče. Poněvadž zásoba kulis je malá, bylo nutno objednati nové kulisy, alespoň ty nejpotřebnější.
 
 
  1. MÁJ
 
Jako již minulý rok, tak i letos byl krnovský okres rozdělen na májová střediska. Jedním z nich byly i Sl. Rudoltice. Májový průvod se konal odpoledne ve 2. hodiny. Oslavy řídil májový výbor. Občané z Rudoltice, Bučávky, Dívčího Hradu, Dolních a Horních Povelic, Hrozové, Rusína, Koberna a Liptáně seřadili se ve velikém počtu u kostela, odtud průvod prošel celou obcí na náměstí, kde se seřadil před tribunou. Tam byl vyslechnut slavnost ní projev zástupce z okresu. Déšť trochu narušil dokončení slavnosti. Po projevu předvedl v místním kinosálu pěvecký soubor pedagogické školy z Krnova písně naše a ruské. Večer byl zakončen lidovou veselicí.
 
 
MANDELINKA
 
I letošní rok byla prováděna protimandelinková  akce. Pole byla několikráte prohledávána, bohudíky bez nálezu. Velké plochy byly poprašovány dynocidem zvláštním letadlem, malé plochy si zemědělci poprášili sami.
 
 
MATRIKÁŘ
 
Místní rozhlas byl s úspěchem používán po celý rok jak ku zprávám MNV, tak i JZD, ale i jiných složek. Bohužel určitá část vesnice buď špatně slyší, nebo vůbec neslyší. Zatím k další úpravě nebylo přikročeno.
 
 
MNV
 
Členové MNV v čele s předsedou Sl. Pavlíkem zastávají své funkce jako v roce minulém. Rada MNV se schází pravidelně každý týden. Jako pomocná síla kancelářská byla ustanovena pí. R. Špačková. Předsedou akčního výboru národní fronty je zvolen Ant. Raška, vedoucí polesí ve Sl. Rudoticích.
STS
 
Státní traktorová stanice má stále sídliště v domě č. p. 57. Je plánováno rozšíření stanice do hloubky přístavbou potřebných garáží, jichž pro větší počet strojů se nedostává. Zatím byla opravena budova a sice hlavně nevhodné ubytování pro zaměstnance a kancelář, zřízeno nové osvětlení ze zadní strany. Benzinová nádrž na větší množství pohonných látek kvůli bezpečnosti se zakopává do země na zadní straně stanice dále od hlavní silnice.
Traktory pracují na polích JZD v obci, Horních Povelicích, Rusíně, Koberně, Hrozové, u ČSSS, ČSSL, ale i u soukromých zemědělců. Brigadýrem je Ant. Valchář. K práci se používá 5 traktorů a 1 pásového traktoru. Hospodářem je p. Procházka. Nejlepší pracovníci jsou: na pásovém traktoru Klicpera, na Škodovce Martiník a na Zetoru Krivda.
Žně, výmlat a podzimní polní práce v číslech:
Žně: 76 ha u JZD,
        99 ha u státních statků,
       169 ha u soukromníků.
       344 ha celkem
 
Výmlat: 39 tun u JZD
             229 tun u soukromníků
        -----------------------------------
             268 tun celkem obilí
 
Podzimní práce:
Orba luk a pastvin           92 ha
 „      úhoru                      33 ha
 „      střední                   165 ha
 „      hluboká                  182 ha
          -------------------------------------
celkem                            472 ha.
 
 
 
ZDRAVOTNÍ POMĚRY
 
Zdravotní poměr v obci jsou dosti dobré. Zdravotní středisko je umístěno v budově MNV v I. poschodí. Praktický lékař ordinuje denně od 10 – 12 hodin. Zubní lékař 1x týdně po celý den. Zubním lékařem je Dr. Havlica z Krnova. Praktičtí lékaři se často mění, což je pro pacienty veliká nevýhoda. Po Dr. Gabrielové zde ordinoval Dr. Drápal, po něm Dr. Hykl a teď je zde Dr. Doležel.
V poradně pro matky a děti pravidelně ordinuje dětský lékař.
Infekčních nemocí se zde vyskytla kožní choroba projevující se vyrážkami na různých částech těla. Zásahem lékaře byla nemoc potlačena.
Léky se již v místě nevydávají, musí se dojížděti do Albrechtic
 
 
SOKOL
 
Sokolská jednota má 26 členů. Tělocvična není, cvičí se v kinosále, což je veliká nevýhoda. Cvičí pouze ženy. Členové Sokola zapojili se do veřejné činnosti se všemi složkami Národní fronty. Společně s Osvětou sehráli divadelní hru „Poslední muž“, několikráte loutkové divadlo pro děti, zúčastnili se okresní, krajské a celostátní Spartakiády. Starostou je O. Bílek, jednatelem Procházka.
 
 
 
RYBNÍK
 
Letos si mládež v létě nepřišla na své. Jednak bylo nevlídné počasí, jednak byla vypuštěna voda, poněvadž se upravují rybniční hráze.
 
 
 
SČSP
 
Svaz československo- sovětského přátelství po pí. Dr. Hrubošové řídí Ferd. Kostiha, řídící učitel. Kromě pravidelných schůzí pořádal „Vinobraní“.
 
 
SPOŘITELNA
 
Státní spořitelna úřaduje 1x týdně. Pokladníkem je Ant. Šiška, účetním Ant. Raška. Vede běžné účty, vkladní knížky, vyplácí za zemědělské produkty v obci Rudolticích, Horních a Dolních Povelicích, Koberně, Hrozové a Rusíně. Od července však veškerá práce přešla na poštovní úřady proto, aby byl umožněn pohodlnější styk občanů s úřadem. Finanční otázky vyřizují se denně dle potřeby. Vedoucím je A. Hudeček, poštmistr.
 
 
 
KINO
 
Zvukové kino na úzký film promítá 2x týdně. Vedoucím je Ant. Šiška. Byla provedena přestavba kabiny. Tato je umístěna na protější stěně. Je to v zájmu zvětšení jeviště, jehož malý prostor nevyhovoval náročnějším divadelním kusům. Tímto se získá prohloubení jeviště, zároveň nemusí býti židle v sále přesunovány. Předělání kabiny zaplatila Osvětová beseda. Bylo promítnuto 153 filmy s návštěvou 11 067 osob. Vybráno 20 988 Kčs, za mzdy vyplaceno 9 500 Kčs.
 
 
 
PRÁDELNA
 
Družstevní prádelna má stále týž nedostatek, totiž čistou vodu. Výroba elektrických praček stoupla, hospodyňky mají o ně veliký zájem, takže prádelna není dobře využita. Je pohodlnější míti vlastní pračku a dnes si pracující vydělají tolik, že si ji mohou poříditi. Dozor nad prádelnou má pí. R. Špičáková. V letošním roce pralo celkem 55 osob. Za 1 hodinu praní od družstevníků se béře poplatek 4 Kčs. Od nečlenů 5 Kčs. Uhlí je každému kdo pere k dispozici. Praní též pokleslo v důsledků poruch (ždímačka a motor na vodu). Ze sousedních obcí v tomto roce nikdo nepral.
 
 
NÁBOŽENSKÉ POMĚRY
 
Náboženské poměry zůstaly proti loňskému roku nezměněny.
 
 
STANICE DRÁHY
 
Rovněž i zde není žádných větších změn. V budově bydlí i nadále Vl. Moro, jen počet zaměstnanců se zvětšil. Je zde výpravčí a pokladník. Čekárna byla vymalována a podlaha natřena. Rovněž okolí dostalo lepší vzhled. Ještě ta příliš blátivá cesta by n´mohla zmizet. Snad jednou i k tomu dojde.
 
 
ZÁMEK
 
Kdy dojde k adaptačním pracím, úpravě budovy a místností, není známo. Byla zde již komise a vše prohlédla. V plánu to je, ale kdy bude plán uskutečněn, se neví. V jedné části zámku je použito místností jako skladiště obilí hospodářského družstva. Rovněž několik místností bylo upraveno jako kanceláře státních statků, poněvadž v samém statku je jich nedostatek.
 
 
OBYVATELSTVO
 
V roce 1955 dosáhl počet obyvatel 530 osob.
 
 
HOSPODÁŘSKÉ DRUŽSTVO
 
Hospodářské družstvo má celkem 7 zaměstnanců, z toho 2 úředníky a 5 dělníků. Správcem je Ant. Šiška. Ke zdejšímu skladu patří obce: Sl. Rudoltice, Koberno, Horní a Dolní Povelice, Bučávka, Hrozová, Rusín a osady Víno, Nový Les a Amalín.
V letošním roce bylo vykoupeno: 200 965 kg pšenice, 172 619 kg žita, 102 024 kg ječmene, 60 255 kg ovsa. Celkem bylo vykoupeno 54 vagónů obilí, 51 vagón brambor a 54 vagónů řepy.
 
 
NOVÝ LES A VÍNO
 
Nový Les a Víno převzaly státní statky. V Novém Lese teď bydlí jen málo lidí. Je to hajný Spáčil, který má dozor nad honitbou a pečuje o zvěř, poněvadž honitbu od státní lesů převzaly též státní statky. Dále tam bydlí hlídač, kočí a traktorista státních statků.
Ve Víně bydlí zaměstnanci státních statků, jichž počet se stále zvětšuje, takže Víno se pomalu dosídluje. Rovněž tam bydlí hajný státní lesů.
 
 
SNÍŽENÍ STAVU VOJSKA
 
Takřka na prahu naší druhé pětiletky se vrátí k svému občanskému povolání tisíce vojáků o něž byl v rozhodnutí vlády snížen stav naší armády. Nemůže býti viditelnějšího a rozhodnějšího mírového činu nad toto usnesení. Těchto 34 000 pracovníků pomůže zpevňovat naši vlast. Věříme, že tito noví budovatelé v našich dolech, hutích, továrnách, laboratořích, zemědělství i ve správě kulturní a umělecké práci vnesou pevnou kázeň a obětavost, jakou se vyznačuje vojenská služba. Vítáme ze srdce toto rozhodnutí naší vlády. Je to přece rozhodný krok na cestě k upevnění světového míru.
 
 
MÍROVÁ KONFERENCE V ŽENEVĚ
 
Aby se zmírnilo mezinárodní napětí ve státě, rozhodly se státy svolati konferenci do Ženevy. První konference se konala v červenci za účasti šéfů vlád 4 mocností. Na této konferenci byly učiněny důležité kroky k odstranění mezinárodního napětí. Přispěla též ke sblížení mezi 4. mocnostmi. Vyjádřila touhu národů ukončiti tak zvanou studenou válku. Posílila ještě více vůli národů zajistiti pevný a trvalý mír ve světě. Připravila též cestu ke společnému projednání a urovnání naléhavých mezinárodních problémů v duchu vzájemného porozumění a respektování zájmu zúčastněných stran v souladu s nutností zajistit mír mezi národy.
Tyto problémy byly řešeny na druhé konferenci v Ženevě v říjnu a listopadu. Této konference se zúčastnili ministři zahraničních věcí všech 4. velmocí. Bylo předloženo několik návrhů o kterých nebylo definitivně rozhodnuto, bylo však přislíbeno, že budou bedlivě prozkoumány. Ve všech bodech nebylo docíleno shody, přesto však byly učiněny určité pozitivní závěry. Byly projednány otevřeně a podrobně 3 body:
  1. Evropská bezpečnost a Německo.
  2. Odzbrojení.
  3. Rozvoj styků mezi Východem a západem.
Ministři zahraničních věcí se dohodli, že oznámí výsledek svého jednání šéfům svých vlád a že doporučí, aby o dalším jednání bylo rozhodnuto diplomatickou cestou.
Dalším důležitým mírovým krokem jest přijetí 16. států do společnosti národů, což bylo navrženo Sovětským svazem.
I mírová cesta Bulganina a Chruščeva do Indie, Burmy a Afganistanu svědčí o dobré snaze pomoci vyřešit mezinárodní problémy mírovou cestou.
 
 
TRAGICKÉ ÚMRTÍ
 
Mezi brigádníky, kteří přijeli na celoroční brigádu vypomoci ČSSS ve Sl. Rudolticích, byl i brigádník Miloš Čudek z Českého Těšína, zaměstnán v Třineckých železárnách. Byl z počátku vedoucím brigády, po nějakém nedorozumění byl vyměněn jiným vedoucím. Byl znám jako veselý, rozšafný mladý člověk. Začátkem července se ztratil úplně beze stopy. Bylo po něm bezvýsledně pátráno. Až po 6 nedělích při sečení ovsa na poli zemědělce Dobiáše byla nalezena kostra. Jen podle nepromokavé vesty, v níž byly uloženy osobní doklady a podle bot, jež zůstaly na nohách bylo poznáno, že se jedná o výše uvedeného. Jaké důvody měl, aby zničil svůj mladý život, zůstalo utajeno.
 
 
SČM
 
Předsedkyní SČM je M. Šmahlíková, jednatelem J. Janík, učitel. Svaz má 18 členů. SČM se zapojil do práce kde bylo třeba. Při různých veřejných oslavách v obci i v Rusíně se zapojil kulturními vložkami, zúčastnil se brigády při vykopávání jam pro sloupy na rozhlas do Amalínu, pořádal zábavy a večírky, sehrál divadelní hru „Lesní panna“. Schůze byly pravidelně 1x za měsíc. Byl založen politický kroužek, v zimních měsících tam přednášel s. Makový o dějinách KSČ. Kroužek navštěvovalo 11 zájemců a 6 statkových zaměstnanců.
 
 
ÚPRAVA OBCE
 
Lepší vzhled obce byl získán úpravou mnoha obytných domků na příklad: dům, v němž sídlí SNB dostal nový vzhled. Opravuje se STS, dům č. p. 56 a č. p. 21, jež jsou ručeny pro dosídlence. Tito se zapojí do práce v JZD nebo na STS. Bylo opraveno též několik soukromých domků, plotů, mostků přes potok a část silnice na horním konci obce. Byl udělán tzv. jílový koberec. Ten se bohužel neosvědčil. Tem kde dříve po dešti voda stekla z kopce dolů a bylo tam sucho, je teď spousta lepivého bláta. Silnice po obou stranách směrem k Amalínu je vysázená stromky. Aby se ušetřilo pracovních sil a času při kopání jam na stromky, nebyly jamy kopány, ale vystřelovány.
 
 
VČELAŘSTVÍ
 
Včelařství je v obci na dosti vysoké úrovni. Počet včelstev vzrůstá. Mají je soukromníci, JZD, ale hlavně státní statky. Tyto samy pečují o 110 včelstev umístěných ve 3 obcích a sice v Novém Lese, Víně a Pelhřimově. Průměrná snůška na 1 včelstvo byla 14 kg. Včely dobře přezimovaly.
 
 
POSELSTVÍ PŘÁTEL A MÍRU
 
V měsíci československo- sovětského přátelství probíhala naší vlastí štafeta míru a přátelství na hranice sovětského svazu. Štafeta nesla desetitisíce pozdravů našich občanů sovětským lidem. Nesla i četné závazky, které byly vyhlášeny na počest 38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Kolik lásky a nadšení bylo možno pozorovat u všech těch, kteří alespoň na chvíli mohli nésti štafetové poselství.
Celý svět sleduje se zájmem návštěvu N. A. Bulganina a N. S. Chruščeva v Indii. Přijeli tam v době, kdy indický lid prožívá jaro své svobody, kdy se v různých částech světa bortí prohnilá budova kolonialismu a kdy milióny lidí na celém světě znásobují své úsilí o upevnění míru. Návštěva těchto státníků je událostí velikého významu. Přispívá k upevnění důvěry mezi státy, k upevnění mírového soužití.
Ve stejně přátelském duchu se vyvíjejí i vztahy československo-indické a to zvláště po červnové návštěvě indického ministerského předsedy D. Nehrua v Praze.
 
 
USD
 
Po pí. Makové, jejíž zdravotní stav nedovoloval nadále vykonávati funkci předsedy družstva, byl na její místo zvolen nový předseda Zd. Čada, který se osvědčil jako dobrý spolupracovník. Za jeho vedení družstvo udělalo veliký kus práce, postoupilo také z posledního místa až na 3. od počátku. Místopředsedou je p. Bednárek, účetní El. Svaková. Další zaměstnanci jsou pí. Hodinářová a p. Vegricht. Celý kolektiv velmi dobře spolupracuje. Ku konci minulého roku vykazovalo družstvo celkem 85 061 Kčs. Mank, v letošním roce je částka menší o 18 790 Kčs. Vysoký počet mank je zaviněn hlavně kádrovým obsazením na prodejnách a provozovnách společného stavování.
Obchod s textilem pro malý prostor prodejní místnosti nevyhovoval. Bylo proto přikročeno k adaptaci Jasu. Prodejní místnosti byly rozšířeny a pěkně vybaveny. Kupující teď nemusí přecházeti z obchodu do obchodu, ale v obchodním domě dostanou nejen textil, koberce, nábytek, ale i boty. Vedoucí je pí. Tručková po odchodu pí. Holubové. Druhá síla je pí. Špičáková.
V potravinovém obchodě je vedoucí pí. Čadová. Oba obchody jsou dobře zásobovány zbožím nejrůznějších druhů, takže obyvatelstvo nemusí jezditi nakupovat do vzdáleného města, nýbrž dostanou veškeré zboží přímo v místě. A co není na skladě, vedoucí vždy objedná. Je to veliká výhoda oproti dřívějšku.
 
 
JZD
 
Předsedou JZD je M. Šrubař, místopředsedou Macha, skupinářem Maralík, zootechničkou Anna Špačková. Další členové představenstva jsou L. Blažek, J. Rajnochová. Po účetním Procházkovi, který odešel na STS, převzal od 1. července tuto funkci J. Makový. Skladníkem je K. Čada, pokladníkem Zd. Sedláčková. Členové revisní komise jsou: Michna St., Šrubař L., Kocián Ant.
Hospodaření družstva není takové, jaké by mělo býti. Nedocílilo se plánovaných úspěchů, protože se zde neuplatňoval domácí provozní řád a nedodržovaly se stanovy strany. Dále bylo velikou škodou, že vedoucí funkcionáři odepřeli se dále školiti, dále že zde nebyly zaváděny pokrokové metody v hospodaření.
Družstvo se také málo zaměřilo na těžkou mechanizaci, je zde hodně starších lidí, kteří dobře nemohou zvládnouti těžší práce. Toto vše se objevilo v horších výsledcích hospodaření. Oproti loňskému roku se však mnohé zlepšilo na příklad: všechny podzimní práce byly včas vykonány, takže je zde předpoklad pro lepší sklizeň příští rok. Pokud se týče těžké mechanizace, byla pro příští rok učiněna vhodná opatření k náležitému využití strojů, hlavně kombajnů.
I v chovu prasat nastalo zlepšení od doby, co do výkrmny přišel Jos. Šrubař, který se o své svěřence svědomitě stará. Jen řádné ustájení schází. Pro příští rok je plánovaná výstavba porodnice a silážní jámy u kravína.
Kravín je již dokončen a je pro 148 kusů dobytka. Čeká se jen na zapojení elektriky, aby mohl býti dán do provozu. Pak bude snadnější obsluha, ušetří se krmiva a práce bude mnohem lehčí. Na dojení se bude používat elektrických dojících strojů. Jistě i lepší organizace práce přispěje k rozkvětu družstva.
V roce 1955 odešel z družstva Penzimus (přestěhoval se), a Janko. Jako nový člen byl přijat Jos. Šrubař, dříve zaměstnán u ČSSS a 2 dosídlenci a sice: R. Svoboda a A. Jalč.
Pracovní jednotka je plánována na 12 Kčs, ale nebude dodržena. Vyplácelo se 6 Kčs, ale budou ještě nějaké doplatky.
Při špičkových pracích pomohl nejvíce patronátní závod Karnola, který odpracoval 4 800 hodin. Dále to byli někteří místní občané a „Sokol“ – pomohl při noční směně výmaltu.
JZD má tento stav dobytka: 36 dojnic
                                             67 mladého dobytka
                                           126 prasat
                                           360 slepic.
Žádná infekční choroba u zvířat se nevyskytla, jen u drůbeže byly zaznamenány větší ztráty, hlavně to byli dravci, kteří snižovali stav drůbeže.
 
 
 
ČSSL
 
Lesní středisko Sl. Rudoltice, jejímž vedoucím jest Ant. Raška má 3 lesní stanice.
Je to Bučávka s vedoucím Ant. Šebestou, Dolní Les s vedoucím F. Zátopkem, Sádek – dosud obsazen není, zastupuje tam Zátopek.
Na počátku roku 1955 stihla naše lesy katastrofa. V horských oblastech závodu Albrechtice a sice Heřmanovice, Dlouhá Voda a Petroviče dne 19. ledna způsobila silná větrná smršť vývraty a zloby ve výši 170 000 plm.
Aby mohlo býti dříví včas zpracováno a nepodléhalo zkáze, bylo povoláno několik tisíc dělníků a pomocníků ze Slovenska a ostatních lesních závodů na výpomoc. Toto dříví bylo do konce roku zpracováno a odvezeno na pily.
V důsledku této katastrofy bylo na ostatních lesních střediskách zastavena plánovaná těžba dříví a zpracovaly se jen souše a vývraty.
Zalesňovací úkoly lesního střediska Rudoltice byly v tomto roce splněny na 116 %. Tyto práce byly provedeny lidmi z řad místních obyvatel a Řeků z Piskorova. Ostatní lesnické úkoly byly splněny přes 100 % až na sběr semen, který nebyl splněn pro malou úrodu žaludů. V roce 1955 byla honitba pronajata ČSSS.
 
 
SŇATKY
 
Marie Chromá a Jar. Slováček
Anna Reková a Jar. Sadlek
Bož. Šrubařová a Vlad. Gajzler
M. Zumrová a Jos. Fišar
Vl. Šišková a Emil Šulovit
Vl. Kolaříková a Lad. Čada 
 
 
NAROZENÍ
 
Alena Blažková, Sl. Rudoltice
Břetislav Hrachový, Nový Les
Kamila Janošíková, Víno
Alena Křištofová, Amalín
Evžen Mata, Sl. Rudoltice
Jarmila Maralíková, Amalín
Anna Novosadová, Sl. Rudoltice
Josef Szajko, Sl. Rudoltice
Miroslav Šabacký, Víno
Helena Švihorová, Víno
Růžena Teplá, Amalín
Váňová Eva, Sl. Rudoltice
 
 
ÚMRTÍ
 
Miloš Čudek, ztratil se 6. 7. , byl nalezen mrtev v srpnu.
 
 
POČET OBYVATEL
 
Počet obyvatel je tento rok 530. Toto číslo se každým rokem mění, protože je zde dosti čilý pohyb obyvatel. Jední odcházejí, noví dosídlenci přicházejí.
 
 
STAV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
 
K 31. prosinci se jeví stav hospodářských zvířat takto:
Slepice                       2 592 ks      (s JZD a farmou v Rusíně)
Prasata                           921 ks                „
Skot                               803 ks                „
Koně                                91 ks                „
Kozy                                63 ks                „
Ovce                              515 ks                „
 
 
ROZPOČET
 
Příjem:
Daň domovní                      22 900 Kčs
Daň z představení                 2 500
Poplatek ze psů                   1 000
Poplatek z hosp. zvířat          8 000
Poplatek hřbitovní                    300
Jiné příjmy                          10 000
                               -------------------------
Vlastní                                 44 700
Podíly na st. daních                8 800
                               ------------------------
Rozpoč. příjmy celkem         53 500 Kčs
Během roku zvýšen rozpočet o 3 000 Kčs.
 
Vydání:
Komunikace                           1 000 Kčs
Obytné domy                          2 000
Čištění města                            500
Hřbitovní poplatek                    1 000
Veřejné osvětlení                     1 000
Mateřská škola                       5 000
Národní škola                         7 200
St. požární dozor                    1 000
Členové nár. výb.                   21 000
Správa                                   8 000
Kultura                                  4 000
Civilní obr.                                 500
Složky, komise                         800
Vodní hosp.                              500
                                    -------------------------
Celkové vydání                     55 000 Kčs
 
ČSSS
 
Farma st. státku Albrechtice ve Sl. Rudolticích hospodaří na výměře o 167 ha větší nežli v roce minulém. Obhospodařuje celkem 1 371 ha půdy, z toho 867 ha půdy orné. Pozemky farmy jsou na 7 katastrálních územích.
Převzetí málo využité půdy znamenalo zvýšení výroby rostlinné, tudíž i větší požadavky na pracující. Poněvadž v samé obci je nedostatek bytových jednotek, byly postaveny finské domky pro celoroční brigádníky, kteří přišli pomoci do pohraničí na výzvu vlády.
Jarní práce, opožděn é nepříznivým počasím, byly zvládnuty během 1. měsíce s úspěchem. Při žních vypomáhalo vojsko i s nákladními auty, hlavně při svozu obilí. Dodávky byly splněny přes 100 %. I v živočišné výrobě byly splněny ukazovatele v narození i odstavu mláďat. Dodávky splněny v mase, medu, vlně a sýru.
Vedoucím farmy je J. Týbl, rostlinnou výrobu vede Vl. Pavlík, živočišnou výrobu O. Bílek.
Na státním statku pracují vedle našich zaměstnanců i řečtí příslušníci, kteří se osvědčili jako dobří pracovníci. Jeden z nich je farmářem ve Víně.
Ke konci roku dochází k rozdělení Albrechtického ředitelství na 2 oddělení, aby byla lépe zvládnuta administrativa a dosaženo tak lepšího přehledu v hospodaření na jednotlivých farmách.